Học toán lớp 2 và giải bài tập ôn luyện toán online lớp 2

Học toán lớp 2 và giải bài tập ôn luyện toán online cùng thầy giáo, các chuyên đề toán lớp 2 bồi dưỡng cho học sinh giỏi kèm đề thi thử chất lượng cao.

Trong chương trình học toán lớp 2 và làm bài tập ôn luyện sẽ bao gồm các phần học như:

 • Ôn tập các bài toán lớp 2 về số đến 100
 • Số hạng, số tổng
 • Số bị trừ, số trừ và hiệu
 • Học toán lớp 2 về Phép cộng có tổng bằng 10, 100
 • Hình chữ nhật, hình tứ giác
 • Bài toán về nhiều hơn, ít hơn
 • Bài học toán lớp 2 về Đơn vị đo độ dài Đề-xi-mét, Đơn vị đo lường Ki-lô-gam, Đơn vị đo khối lượng Lít
 • Tìm một số hạng trong một tổng
 • Số tròn chục trừ đi một số
 • Tìm số bị trừ
 • Học và làm các bài tập toán lớp 2 online về đường thằng, ngày tháng, giờ
 • Các số có 3 chữ số, So sánh các số có 3 chữ số
 • Học về đơn vị mét, ki-lô-mét, mi-li-mét trong chương trình toán lớp 2
 • Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
 • Bài ôn tập và học bài giảng toán lớp 2 online về Các số trong phạm vi 1000, Phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Phụ huynh và các em học sinh xem các bài học và bài tập ôn luyện toán lớp 2 bên dưới

Ôn Chuyên Đề Toán Lớp 2 Quốc Tế Tính Nhanh phần 1

ôn chuyên đề toán lớp 2 quốc tế tính nhanh phần 1

Chuyên đề toán lớp 2 quốc tế hôm nay chúng ta cùng ôn luyện các bài toán dạng tính nhanh phần số 1 với các bài tập từ dễ đến khó. Các em học sinh tham gia các cuộc thi olympic toán tiếng anh quốc tế muốn đạt được thành tích tốt cần phải ôn […]