Bài tập toán nâng cao lớp 2 bồi dưỡng học sinh giỏi ôn hè số 3

Thầy sẽ cho các em ôn luyện các bài tập toán lớp 2 nâng cao bồi dưỡng học sinh giỏi ôn hè số 3 để các em tránh quên kiến thức đã học của mình và nâng cao thêm các kỹ năng làm bài tập.

bài tập toán lớp 2 nâng cao bồi dưỡng học sinh giỏi số 3

Các câu hỏi bài tập toán nâng cao lớp 2 bồi dưỡng học sinh giỏi ôn hè số 3

Câu 1: Điền vào ô trống các số 1, 2, 3 sao cho mỗi hàng và mỗi cột đều có cả ba số

câu 1 điền số thích hợp bài tập toán lớp 2 nâng cao bồi dưỡng học sinh giỏi

Câu 2: Xếp các số sau theo thứ tự tăng dần

7 x 4, 62 : 2, 18 + 14, 57 – 30

Câu 3: Em hãy trả lời các câu hỏi sau

a) Có bao nhiêu số có ba chữ số ?

b) Có bao nhiêu số có ba chữ số và lớn hơn 500

c) Hiệu của số nhỏ nhất có ba chữ số và số lớn nhất có hai chữ số là bao nhiêu ?

d) Để nhận được số lớn nhất có ba chữ số người ta phải cộng bao nhiêu lần số lớn nhất có hai chữ số với số lớn nhất có một chữ số ?

Câu 4: Cô giáo cho một bài toán, em hãy lấy một số có hai chữ số, nếu đem cộng với 9 thì được một số có ba chữ số. Hỏi có bao nhiêu số như thế và các số đó là số nào ?

Câu 5: Em hãy tính tổng của tất cả các số thỏa mãn điều kiện sau:

97 < x < 103

Câu 6: Hãy bổ sung thêm một đường thẳng sao cho trong hình dưới đây có 8 hình tam giác

câu 6 vẽ thêm đường thẳng bài tập toán lớp 2 nâng cao bồi dưỡng học sinh giỏi

Câu 7: Cho dãy số như bên dưới

12, 31, 50, 69, 88, …

Em hãy viết ba số tiếp theo vào dãy số trên.

Câu 8: Có bao nhiêu số chứa chữ số 3 nằm giữa 298 và 400 ?

Câu 9: Số lớn nhất có ba chữ số nào mà tổng các chữ số của nó bằng 10 ?

Câu 10: Ngoài chợ người ta đổi 3 con gà con lấy 1 con gà mái, biết rằng 1 con gà mái và 1 con gà con đổi được 1 con thỏ. Hỏi phải đổi bao nhiêu con gà mái để được 3 con thỏ ?

Câu 11: Em hãy tìm giá trị của otimes . biết rằng otimes là các số giống nhau

otimes + otimes + otimes + 2 + otimes + 2 + otimes + 2 + otimes = 36

Câu 12: Cho hình bên dưới

câu 12 số hình tam giác bài tập toán lớp 2 cho học sinh giỏi

Câu 13: Cô giáo chia cho các bạn An, Bình, Chung và Dũng một số kẹo. An nhận nhiều hơn Bình 4 cái kẹo, Bình hơn Chung 4 cái, Dũng nhận được 5 cái kẹo, ít hơn Chung 3 cái. Em hãy cho biết cô giáo có bao nhiêu cái kẹo ?

Câu 14: Trong một buổi lễ hội người ta tổ chức nhảy vòng tròn. Một người đếm và nhận ra rằng bên trái, bên phải người đó đều có 11 người đang nhảy. Vậy có bao nhiêu người đang tham gia nhảy ?

Câu 15: Có ba bạn là Minh, Giang, Kiên cùng đứng lên bàn cân để so sánh cân nặng. Bạn Giang ghi lại các kết quả cân và nói với mọi người: Minh nặng hơn tôi 3 kg, Kiên thì lại nhẹ hơn đúng 3 kg. Cả 3 người cộng lại chỉ thiết 1 kg là đầy 100 kg. Hỏi bạn Minh nặng bao nhiêu kg ?

Câu 16: Cần bao nhiêu lần cộng thêm 5 cho số có một chữ số lớn nhất để được 54 ?

Câu 17: Nếu hai con mèo 2 ngày ăn hết 2 con chuột, vậy nếu có bốn con mèo 4 ngày ăn hết bao nhiêu con chuột ?

Câu 18: Vinh có một số cái bánh. Vinh chia cho Thương một nửa, số còn lại Vinh ăn một nửa. Bây giờ Vinh còn 6 cái bánh. Hỏi lúc đầu Vinh có bao nhiêu cái bánh ?


Đây là những câu hỏi bài tập toán lớp 2 nâng cao dành cho các bạn học sinh giỏi bồi dưỡng và ôn luyện thêm, các em có thể tham khảo thêm nhiều các bài tập, đề thi, bài học toán lớp 2 khác mà thầy đã cho và đang cập nhật hàng ngày trên trang hoặc có thể thử sức với các bài tập toán kangaroo lớp 2, toán olympic hkimo lớp 2, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *