Bài tập về nhà nâng cao toán lớp 2 tuần 3 cho học sinh ôn luyện

Dưới đây là các bài tập về nhà toán lớp 2 nâng cao tuần 3 cho học sinh ôn luyện, các em chịu khó làm hết các bài về nhà sẽ giúp bổ sung thêm các kiến thức đã học ở trên lớp và rèn luyện giúp các em nắm chắc, hiểu và giải các bài tập toán lớp 2 một cách đơn giản.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

Các câu hỏi Bài tập về nhà nâng cao toán lớp 2 tuần 3

Câu 1: Em hãy viết số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 10

Câu 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ  trống >,<,=

8 + 3 + 38 Box 38 – 19 + 25

Câu 3: Sợi dây màu đỏ dài dài 23 dm, sợi dây màu vàng 18 dm. Hãy cho biết cả hai sợi dây dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Câu 4: Mua đi chợ mua 18 bông hoa hồng và 11 bông hoa lan. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu bông hoa ?

Câu 5: Cho hình vẽ bên dưới:

câu 5 bao nhiêu đoạn thẳng bài tập về nhà nâng cao toán lớp 2 tuần 3

Em hãy cho biết hình vẽ có bao nhiêu điểm, bao nhiêu đoạn thẳng, bao nhiêu hình tam giác ?

Câu 6: Biết rằng hiện nay tổng số tuổi của hai anh em Cường là 15 tuổi Hỏi bốn năm nữa tổng số tuổi của hai anh em Cường sẽ là bao nhiêu tuổi ?

Câu 7: Bạn Dũng có tất cả 23 viên bi các loại. Bạn Nam cho thêm bạn Dũng 6 viên bi màu xanh, bạn Dũng lại cho bạn Mạnh 9 viên bi màu đỏ. Em hãy cho biết bạn Dũng còn lại tất cả bao nhiêu viên bi ?

Câu 8: Hương cho bạn 1 chục chiếc nhãn vở thì Hương còn lại 14 chiếc nhãn vở. Hỏi lúc đầu bạn Hương có bao nhiêu chiếc nhãn vở ?

Câu 9: Em hãy tính tổng của 6 và số liền trước của số nhỏ nhất có hai chữ số.

Câu 10: Có hai đoạn thẳng AB và CD, biết rằng đoạn thẳng AB dài 3 dm và đoạn thẳng CD dài 18 cm. Hãy cho biết tổng độ dài của hai đoạn thẳng bằng bao nhiêu ?

Câu 11: Hãy đặt tính rồi tính các phép tính sau:

a) 16 + 24

b) 6 + 19

c) 47 + 15

d) 22 + 7

e) 45 + 25

Câu 12: Tính:

a) 79 dm – 25 dm + 17 dm

b) 34 cm + 16 cm + 15 cm

Câu 13: Em hãy tìm tổng của hai số biết rằng số thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau, số thứ hai là số lớn nhất có một chữ số.

Câu 14: Người ta cưa một khúc gỗ ra làm ba đoạn. Biết rằng đoạn thứ nhất dài 16 dm, đoạn thứ hai dài 12 dm, đoạn thứ ba bằng tổng độ dài của hai đoạn kia. Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Đoạn thứ ba dài bao nhiêu cen-ti-mét ?

b) Khúc gỗ đó dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Câu 15: Số thứ nhất là tổng của 9 và 7, số thứ hai là hiệu của số thứ nhất và 12. Tìm tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng bao nhiêu ?

Câu 16: Tính bằng cách thuận tiện

a) 23 + 25 + 27 + 3 + 5 + 7

b) 1 + 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – 7 + 8 – 9 + 10

Câu 17: Tìm hai số có tổng là 74, biết các số hạng đều là số có hai chữ số. Số thứ nhất có chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có một chữ số, số thứ hai có chữ số hàng chục là 5.

Câu 18: Có hai chiếc túi đựng bi, nếu chuyển 14 viên bi từ túi A sang túi B, sau đó lại chuyển tiếp 10 viên bi từ túi B sang túi A thì lúc này số bi trong hai túi bằng nhau và bằng 26. Hỏi ban đầu mỗi túi có bao nhiêu viên bi ?


Học sinh có thể tham khảo thêm các bài tập toán nâng cao lớp 2 khác ở chuyên mục cùng tên hoặc xem qua các bài học toán lớp 2 online cùng các đề thi toán quốc tế lớp 2 để thử sức như các đề thi toán lớp 2 kangaroo, bài tập toán olympic quốc tế asmo lớp 2, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *