Tin Giáo Dục

Giới thiệu về cuộc thi Olympic Toán Học Quốc Tế TIMO

giới thiệu cuộc thi olympic toán timo quốc tế

Cuộc thi Olympic Toán TIMO Quốc Tế với tên đầy đủ là (Thailand International Mathematical Olympiad) được tổ chức hàng năm với hội đồng thi, địa điểm thi trên khắp thế giới và trong đó có Việt Nam chúng ta. Riêng ở Việt Nam thì hội đồng thi cũng như địa điểm thi được tổ […]