Câu hỏi chọn lọc trong các đề thi học sinh giỏi toán lớp 2 nâng cao số 3

Thầy cho các em luyện tập làm một vài câu hỏi chọn lọc trong các đề thi học sinh giỏi toán nâng cao lớp 2 phần số 3, để có thể học giỏi toán lớp 2 thì ngoài việc học các lớp toán nâng cao thì các em cũng phải thường xuyên ôn luyện các bài tập, đề thi toán nâng cao lớp 2. Có như thế mới có thể trở thành học sinh giỏi toán thật sự được, các tài liệu ôn tập thầy cho trên trang Toán Olympic Tiểu Học và vẫn đang cập nhật hàng ngày, các em theo dõi để lấy các tài liệu bài tập, đề thi toán lớp 2 mà thầy chia sẻ và giao cho các em nhé.

câu hỏi chọn lọc trong các đề thi học sinh giỏi toán lớp 2 nâng cao số 3

Các câu hỏi chọn lọc trong các đề thi học sinh giỏi toán lớp 2 nâng cao số 3

Câu 1: Tìm giá trị của x:

a) (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

b) x + x + 8 = 24

Câu 2: Hãy chọn đáp án đúng:

3 m 3 dm = …

a) 33 m

b) 303 m

c) 33 dm

d) 6 dm

Câu 3: Em hãy làm lần lượt các câu hỏi sau

a) Điền dấu +, – thích hợp vào ô trống

90 Box 80 Box 30 Box 40 Box 20 = 100

16 Box 24 Box 20 = 20

b) Dùng phương pháp tính nhanh để tính:

11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9

27 + 45 – 27 – 45

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống

câu 4 điền số thích hợp vào ô trống câu hỏi chọn lọc đề thi học sinh giỏi toán lớp 2 nâng cao

Câu 5: Em hãy tìm mảnh ghép còn thiếu của bức tranh

câu 5 tìm mảnh ghép còn thiếu câu hỏi chọn lọc đề thi học sinh giỏi toán lớp 2 nâng cao

Câu 6: Trong một hàng, đứng trước bạn Nam có 5 bạn, đứng sau bạn Nam có 6 bạn. Hỏi hàng đó có bao nhiêu bạn ?

Câu 7: Cho một số có ba chữ số biết rằng hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục là 0, hiệu của chữ số hàng chục và hàng đơn vị là 9. Em hãy tìm số đó bằng bao nhiêu ?

Câu 8: Trả lời các câu hỏi sau

a) Hãy tìm những số lớn hơn 45 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 5.

b) Tìm những số có hai chữ số bé hơn 25 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 5.

Câu 9: Biết rằng hiện nay bố của Cường 45 tuổi và bà nội bạn Cường 72 tuổi. Em hãy tính xem khi tuổi của bà nội Cường bằng với tuổi của bố bạn Cường hiện nay thì lúc đó bố bạn Cường bao nhiêu tuổi ?

Câu 10: Em hãy điền số thích hợp vào Box sao cho tổng số ở 3 ô liền nhau bằng 49

Box Box 25 Box 8 Box Box Box Box Box Box Box Box

Câu 11: Cho hình vẽ bên dưới

câu 11 có bao nhiêu hình vuông câu hỏi chọn lọc đề thi toán lớp 2 học sinh giỏi

Em hãy cho biết hình trên có bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình tam giác ?

Câu 12: Em hãy sắp xếp lại các ô theo thứ tự tăng dần

câu 12 sắp xếp lại các ô theo thứ tự câu hỏi chọn lọc đề thi học sinh giỏi toán lớp 2

Câu 13: Bạn Mạnh có 7 chiếc bút màu gồm 3 loại bút đó là bút màu đỏ, bút màu xanh và bút màu vàng. Biết rằng 3 loại bút này có số lượng không bằng nhau và số bút màu đỏ nhiều hơn số bút màu vàng, số bút màu vàng nhiều hơn số bút màu xanh. Em hãy tìm số lượng mỗi loại bút mà bạn Mạnh có ?

Câu 14: Trả lời các câu hỏi sau

a) Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là số nào ?

b) Nhà em ăn cơm lúc 7 giờ tối. Lúc đó là … giờ trong ngày

c) Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 17.Vậy ngày chủ nhật đầu tiên của tháng đó là ngày …………..

Câu 15: Hoàng có tổng cộng 80 viên bi. Hoàng cho bạn Nam 30 viên bi và cho bạn Kiên nhiều hơn bạn Nam 8 viên bi. Hỏi sau khi cho Hoàng còn lại bao nhiêu viên bi ?

Câu 16: Em hãy viết thêm ba số vào mỗi dãy số sau để được các dãy số có quy luật

a) 37, 33, 29, 25, …, …., …

b) 46, 41, 36, 31, …, …, …

c) 23, 34, 45, …, …, …

d) 88, 85, 79, 70, …, …, …

Câu 17: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó là 8. Hãy tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số vừa viết được ?

Câu 18: Cho hình tam giác như bên dưới

câu 18 kẻ thêm hình tam giác câu hỏi chọn lọc đề thi học sinh giỏi toán lớp 2

Hãy kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình tam giác trên có thêm 4 hình tam giác.

*****

Ngoài ra các em có thể thử sức với các bài tập hay đề thi toán olympic hkimo lớp 2 hay các dạng bài tập toán olympic lớp 2 khác, các em tìm và tham khảo trong các chuyên mục trên trang nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *