Bài kiểm tra 30 phút đầu năm học môn toán lớp 2 đánh giá học sinh số 3

Các em cùng làm bài kiểm tra toán nâng cao lớp 2 đầu năm học thời gian 30 phút để đánh giá năng lực học sinh phần số 3, khi làm bài các em chú ý thời gian.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

bài kiểm tra 30 phút đầu năm học toán lớp 2 đánh giá học sinh

Các câu hỏi trong Bài kiểm tra đầu năm học môn toán lớp 2 đánh giá học sinh, thời gian làm bài 30 phút

Câu 1: Em hãy điền vào chỗ chấm

begin{vmatrix}Số gồm &Viết số &Đọc số \Ba chục và tám đơn vị &…..&…..\….. & 100 & ….. end{vmatrix}  

Câu 2: Trong các số bên dưới, hãy tìm xem số nào là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau, khoanh tròn vào số đó

a) 20

b) 98

c) 99

d) 21

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

40 rightarrow 50 rightarrow rightarrow   70 rightarrow … 

Câu 4: Trả lời câu hỏi sau

Có bao nhiêu số tròn chục nhỏ hơn 100 ?

a) 8 số

b) 11 số

c) 10 số

d) 9 số

Câu 5: Dấu thích hợp điền vào ô trống sau là dấu gì

25 + 34 Box 24 + 35

a) Dấu =

b) Dấu >

c) Dấu <

d) Không có dấu nào

Câu 6: Em có một chục viên bi màu xanh và 8 viên bi màu đỏ. Hỏi em có tất cả bao nhiêu viên bi ?

a) 10 viên bi

b) 15 viên bi

c) 20 viên bi

d) 5 viên bi

Câu 7: Cho hình bên dưới

câu 7 có bao nhiêu điểm bài kiểm tra toán lớp 2 đầu năm học

Em hãy cho biết ở hình đã cho có bao nhiêu điểm nằm trong hình vuông ?

a) 9 điểm

b) 3 điểm

c) 8 điểm

d) 5 điểm

Câu 8: Điền Đ vào câu đúng và S vào câu sai

Em đi từ nhà lúc 6 giờ 15 phút và đến bể bơi lúc 6 giờ rưỡi. Vậy em đã đi từ nhà đến bể bơi hết 15 phút. /Box

Chiếc bảng cô giáo dạy trên lớp của em dài khoảng 20 cm. /Box

Câu 9: Hãy đặt tính rồi tính

a) 55 + 30

b) 37 + 6

c) 76 – 41

d) 63 – 3

Câu 10: Nhà bạn Lan nuôi cả gà và vịt, biết rằng có tất cả 45 con và trong đó có 18 con gà. Hỏi nhà bạn Lan có bao nhiêu con vịt.

Câu 11: Em hãy cho biết hình vẽ dưới đây có tất cả bao nhiêu hình vuông ?

câu 11 số hình vuông bài kiểm tra toán lớp 2 đầu năm học đánh giá năng lực học sinh


Các em tham khảo thêm các bài học toán lớp 2 online hay làm thêm các đề thi toán lớp 2 nâng cao, đề thi toán olympic khác để nâng cao kỹ năng toán học cho mình nhé

  • Đề thi toán Kangaroo lớp 2
  • Bài tập toán olympic lớp 2 tổng hợp cho học sinh ôn luyện

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *