Luyện thi Olympic Toán Timo lớp 2 quốc tế học và giải bài tập điền số vào chỗ trống

Hôm nay chúng ta cùng học và ôn luyện các bài toán olympic lớp 2 quốc tế của cuộc thi Toán TIMO Quốc Tế, các bài tập hôm nay sẽ làm và học về dạng điền số vào chỗ trống, điền số tiếp theo quy luật dãy số Fibonacci. Các em học sinh có thể xem video hướng dẫn giải các bài tập toán lớp 2 điền vào chỗ trống trong phần luyện thi Toán TIMO lớp 2 quốc tế ở phía bên dưới bài viết:

Như chúng ta đã biết Toán Olympic Quốc Tế TIMO là một trong những kỳ thi lớn được tổ chức hàng năm và trong đề thi toán Timo lớp 2 có rất nhiều dạng bài tập khác nhau, trong đó dạng bài tập điền số vào chỗ trống dựa theo quy luật của dãy số đã cho và đặc biệt là dãy số Fibonacci thường rất hay gặp trong cuộc thi này. Chính vì thế đẻ làm tốt và gặp dạng bài tập này các em có thể làm thành thạo thì ngoài phương pháp giải và học ra các em còn phải làm bài và ôn luyện thật nhiều.

Sau đây là video Luyện thi Olympic Toán Timo lớp 2 quốc tế học và giải bài tập điền số vào chỗ trống các em có thể tham khảo để bổ sung kiến thức cho mình

[wpcc-iframe title=”YouTube video player” src=”https://web.archive.org/web/20230127173836if_/https://www.youtube.com/embed/LbbavfvNCUE” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”]

Ngoài dạng bài tập toán timo lớp 2 thầy đã hướng dẫn bên trên ra còn rất nhiều các bài tập đa dạng khác cũng như các đề thi ôn tập toán olympic lớp 2 và các bài học mà các em có thể xem thêm ở trang Toán Olympic Tiểu Học .com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *