Toán lớp 5 các câu hỏi bài tập phân loại học sinh đầu năm học số 2

Đầu năm học thường các trường chuyên sẽ cho các đề kiểm tra toán nâng cao lớp 5 đầu năm để đánh giá và kiểm tra năng lực học của các em từ đó phân loại học sinh, dưới đây là những câu hỏi thầy tổng hợp từ các đề kiểm tra đầu năm học toán lớp 5 để các em có thể ôn luyện thêm và cũng qua các bài tập câu hỏi này có thể nhận xét qua về học lực của các em.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

toán lớp 5 các câu hỏi bài tập phân loại học sinh đầu năm học số 2

Các câu hỏi bài tập Toán lớp 5 phân loại học sinh đầu năm học số 2

Câu 1: Em hãy cho biết phân số dfrac {5}{6} bằng phân số nào dưới đây ?

A) dfrac {20}{24}

B) dfrac {24}{20}

C) dfrac {20}{18}

Câu 2: Cho các phép tính dưới đây, em hãy cho biết phép tính nào đúng và phép tính nào sai

A) (468 + 72) : 9 = 468 : 9 + 72 x 9

B) 592 x (46 + 34) = 592 x 46 + 592 x 34

Câu 3: Hãy rút gọn tối giản phân số dfrac {12}{20}

Câu 4: Tính giá trị của A bằng bao nhiêu

A) dfrac {5}{6} + dfrac {7}{12}

B) dfrac {4}{9} dfrac {1}{6}

C) dfrac {3}{10} x dfrac {4}{9}

D) dfrac {11}{10} + dfrac {3}{5} : dfrac {2}{3}

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng:

Hình thoi có :

A) Hai cặp cạnh đối diện, song song và bốn cạnh bằng nhau.

B) Hai cặp cạnh đối diện, song song và hai cạnh bằng nhau.

C) Một cặp cạnh đối diện, song song và hai cạnh bằng nhau.

Câu 6: Sắp xếp các phân số sau từ lớn đến bé: dfrac {1}{3} , dfrac {1}{6} , dfrac {4}{3}

Câu 7: Tìm giá trị của x

A) x : dfrac {1}{4} = 8

B) x – 15 627 = 20708

C) x – dfrac {2}{3} = dfrac {8}{3} : dfrac {16}{9}

Câu 8: Cho hình vuông có diện tích là 25 cm^2 , em cho biết hình vuông đó có chu vi là bao nhiêu ?

Câu 9: Cho các số sau đây: 49, 75, 36, 40, 50. Em hãy tính trung bình cộng của các số đấy bằng bao nhiêu ?

Câu 10: Cho ba số a, b và c. Biết rằng tổng của a và b bằng 2479, tổng của b và c bằng 2521, tổng của a và c bằng 2510. Em hãy tìm a, b, c bằng bao nhiêu ?

Câu 11: Một cửa hàng bán gạo có 15 tấn gạo trong kho. Biết rằng ngày thứ nhất cửa hàng đó bán được 2788 kg gạo. Ngày thứ hai cửa hàng bán được số gạo gấp đôi ngày thứ nhất. Số gạo ngày thứ ba cửa hàng bán được bằng trung bình cộng số gạo ngày thứ nhất và ngày thứ hai bán. Em cho biết sau 3 ngày thì trong kho còn lại bao nhiêu kg gạo.

Câu 12: Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng 530 cm, độ dài chiều rộng kém chiều dài là 47 cm. Hãy tính diện tích của hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu ?

Câu 13: Nhà bạn Cường có khu vườn hình chữ nhật với chiều dài là 120 m, biết độ dài chiều rộng bằng dfrac {2}{3} chiều dài. Em hãy tính diện tích khu vườn nhà bạn Cường.

Câu 14: Tổng số tuổi của Lan và ông nội là 56 tuổi, biết rằng số tuổi của Lan bằng dfrac {1}{7} số tuổi của ông. Em hãy tính xem số tuổi của Lan, số tuổi của ông nội bạn ấy là bao nhiêu ?

Câu 15: Một cửa hàng bán gạo có 2 kho chứa gạo, tổng số gạo của hai kho bằng 1665 tấn gạo. Số gạo ở kho thứ nhất bằng dfrac {4}{5}   ở kho thứ hai. Tính số gạo của mỗi kho chứa bao nhiêu kg gạo ?

Câu 16: Mẹ bạn Linh hơn bạn ấy 30 tuổi, biết rằng số tuổi của Linh bằng dfrac {1}{6} số tuổi của mẹ Linh. Em hãy tính số tuổi của mỗi người bằng bao nhiêu ?

Câu 17: Khoanh tròn vào đáp án đúng

Biết rằng Lê Lợi lên ngôi vua vào năm 1482. Hãy cho biết năm đó thuộc thế kỷ nào ?

A) Thế kỷ XIV

B) Thế kỷ XVI

C) Thế kỷ XV

D) Thế kỷ XIII

Câu 18: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

A) 50 km^2 30 m^2 = … m^2

B) 5 giờ 15 phút = … phút 

C) dfrac {1}{5} thế kỷ = … năm

D) 92 giây = … phút … giây

Câu 19: Hai anh em Kiên cùng đo chiều cao, biết rằng tỉ số giữa chiều cao của anh và Kiến là 4:3 và Kiên thấp hơn anh bạn ấy 35 cm. Hãy tính chiều cao của mỗi người bằng bao nhiêu cm ?

Câu 20: Tính giá trị biểu thức:

A = dfrac {2}{3} – ( dfrac {1}{6} + dfrac {3}{8} )

*****

Ngoài những câu hỏi bài tập toán lớp 5 phân loại học sinh đầu năm học số 2 bên trên ra các em có thể tham khảo thêm các bài tập, đề thi khác mà thầy đã cho trên trang Toán Nâng Cao Tiểu Học và đang được cập nhật mỗi ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *