Toán Olympic lớp 4, 5 chuyên đề Thừa – Thiếu bài số 1

Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn bài toán olympic cho khối lớp 4, 5 chuyên đề thừa và thiếu. Đây là 1 trong những bài mẫu giúp các em tham gia thi Toán Olympic Quốc Tế có thể làm quen và ôn luyện.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

Bài tập số 1 của Toán Olympic Tiểu Học có đề bài như sau:

Cô giáo có một túi kẹo. Nếu cô chia cho mỗi học sinh 3 cái kẹo thì cô còn lại 16 cái. Nếu cô chia cho mỗi học sinh 5 cái kẹo thì cô cần thêm 4 cái nữa.

Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?

Cô giáo có bao nhiêu cái kẹo?

 

Vậy để giải bài toán này, trước tiên thì chúng ta sẽ đi phân tích đầu bài và tóm tắt đầu bài. Ở đây chúng ta sẽ lấy số cái kẹo chia cho số học sinh

Nếu 1 học sinh mà được 3 cái kẹo thì thừa ra 16 cái kẹo

Nếu 1 học sinh được 5 cái kẹo thì chúng ta thiếu mất 4 cái kẹo

Hỏi: Bao nhiêu học sinh?

        Số cái kẹo?

Vậy ở đây, chúng ta chưa biết là có bao nhiêu học sinh, thầy sẽ cho trước một lượng học sinh tương đối

Tại phép chia thứ nhất, nếu mỗi bạn có 3 chiếc kẹo thì ta chia 3 cái kẹo cho mỗi bạn thì cô giáo sẽ thừa lại 16 cái kẹo

Ở phép chia thứ hai, nếu mỗi bạn được chia 5 cái kẹo thì cô giáo thiếu 4 cái kẹo để chia đủ cho mỗi bạn

Tức là mỗi bạn đang có 3 cái kẹo, cô giáo lấy số kẹo thừa ra chia tiếp cho các bạn học sinh 2 cái nữa để mỗi bạn có 5 cái kẹo

Theo đầu bài, nếu mỗi bạn được 5 cái kẹo thì sẽ thiếu mất 4 cái kẹo, nên hai bạn cuối cùng sẽ không được chia thêm 2 cái kẹo

Như thế phần thêm số kẹo cho hai bạn cuối cùng sẽ là tổng của phần thừa 16 cái kẹo ở phép chia thứ nhất và phần thiếu 4 cái kẹo ở phép chia thứ hai thì sẽ đủ để phát thêm cho mỗi bạn hai cái kẹo

Vậy nếu chúng ta phát thêm cho mỗi bạn đủ 5 cái kẹo thì sẽ cần số lượng kẹo bằng Thừa + Thiếu

Tính: thừa + thiếu: 16 + 4 = 20 cái

Đây là lượng kẹo cần thiết để chia thêm cho mỗi bạn 2 cái kẹo

Khi mỗi bạn được chia thêm hai cái chính là phần chênh lệch số kẹo của một bạn qua hai phép chia

Chênh lệch số kẹo 1 bạn: 5 – 3 = 2 cái

Chúng ta sẽ thấy 20 cái kẹo phát cho các bạn học sinh là 2 cái

Số bạn học sinh: 20 : 2 = 10 bạn

Tính số cái kẹo, chúng ta có thể sử dụng một trong hai dữ kiện mà đề bài nêu ra.

Nếu mỗi bạn được chia 3 cái thì sẽ thừa 16 cái kẹo:

3 ×10 + 16 = 46 cái

Nếu mỗi bạn được chia 5 cái kẹo sẽ thiếu 4 cái kẹo:

5 × 10 – 4 = 46 cái (kết quả)

Như vậy là chúng ta đã giải xong bài tập Toán Olympic lớp 4, 5 dạng bài thừa và thiếu bài số 1, các em có thể xem qua video bài giảng hướng dẫn bên dưới hoặc vào kênh Youtube Toán Olympic Tiểu Học – Toán Nâng Cao Tiểu Học để xem nhiều bài giảng hơn nữa.

[wpcc-iframe loading=”lazy” title=”YouTube video player” src=”https://web.archive.org/web/20211021031236if_/https://www.youtube.com/embed/OR_mK-lwx30″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *