Tự luyện với đề thi thử toán olympic ASMO quốc tế lớp 4 số 1

Học sinh cùng tự luyện với đề thi thử toán olympic ASMO quốc tế lớp 4 số 1 cho cuộc thi toán ASMO sắp tới, các em đã đăng ký thi cố gắng ôn qua những đề thi này nhé, sẽ rất hữu ích cho các em, còn các học sinh chưa tham gia các cuộc thi toán olympic lớp 4 quốc tế bao giờ thì có thể lấy các bài tập làm tài nguyên để bổ sung cũng như rèn luyện thêm kỹ năng làm toán cho mình.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

Các câu hỏi trong đề thi thử toán olympic ASMO quốc tế lớp 4 số 1

Câu 1: Chiếc bánh sinh nhật được chia làm 8 phần bằng nhau. Biết rằng bố, mẹ, chị gái, anh trai và tôi mỗi người đã ăn 1 phần chiếc bánh. Anh trai và tôi ăn các phần còn lại của chiếc bánh theo tỉ lệ 3 : 1. Bạn hãy cho biết tôi ăn tất cả bao nhiêu phần của chiếc bánh sinh nhật ?

Câu 2: Một bài thi toán có 40 câu hỏi, biết rằng mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 1 điểm, câu không trả lời không có điểm. Alvin và John cùng làm bài thi và có số điểm giống nhau, biết rằng Alvin đã trả lời đúng 30 câu hỏi, sai 6 câu và 4 câu không trả lời. Còn John trả lời đúng 31 câu hỏi. Hãy cho biết có bao nhiêu câu mà John không trả lời ?

Câu 3: Biết rằng mỗi lít xăng có giá 2 RM. Nếu như mua 10 RM thì được tặng 3 gói đồ ăn nhẹ hoặc một cốc mỳ. Người bán hàng đưa cho Alvin 3 gói đồ ăn nhẹ và 2 cốc mỳ. Vậy Alvin đã mua bao nhiêu lít xăng ?

Câu 4: Trong lớp học có 3 học sinh thích bóng đá. Số học sinh thích bóng rổ gấp 3 lần số học sinh thích bóng đá, số học sinh thích cầu lông gấp đôi tổng số học sinh thích bóng đá và bóng rổ. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh ?

Câu 5: James mua 10 gói bánh bích quy mỗi ngày. Anh ấy ăn 2 gói bánh vào ngày đầu tiên và ăn thêm 1 gói nữa cho mỗi ngày tiếp theo. Hỏi sau bao nhiêu ngày anh ấy ăn hết các gói bánh bích quy mà anh ấy mua ?

Câu 6: Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng các chữ số của chúng bằng 8 ?

Câu 7: Cây A cao thêm 10 cm mỗi năm, cây B cao thêm 15 cm mỗi năm. Sau 10 năm, hiệu chiều cao của cây A và cây B sẽ là 53 cm. Hãy cho biết hiệu chiều cao của cây A và cây B 10 năm trước ?

Câu 8: Biết rằng giá gốc của một cốc cà phê là 1 RM và được bán ra với giá 1,5 RM. Giá gốc của 1 cốc trà là 0,5 RM và được bán ra với giá 1 RM. Benjamin  muốn kinh doanh cà phê và trà với số vồn là 10 RM. Hãy cho biết lợi nhuận tối đa mà anh ấy có thể kiếm được là bao nhiêu ?

Câu 9: Put a mathematical symbol to show the relationship of greater than and smaller than between number 4 and 8.

Câu 10: Fill in the missing numbers in order to complete the sequences

1, 1, ? , 6, 24, ? , 720

Câu 11: It took 5 minutes to fill up dfrac {1}{4} of bucket A with water while it took 25 minutes to fill up dfrac {3}{4} of bucket A and dfrac {2}{5} of bucket B. It takes how many minutes to fill up dfrac {3}{5} of bucket B with water ?

Câu 12: Minute hand and second hand cross over each other how many times in one day ?

Câu 13: When a cuboid iron is cut into three identical cubes of iron, the total surface area will increase 20 cm^2 . What is the surface area of the cuboid ?

Câu 14: There are 10 big circles and 4 small circles in a rectangle as shown in the picture below. The area of a large circle is twice of the area of a small circle. The total area of the shaded region is 18 cm^2 . Find the area of three large circles

câu 14 tìm diện tích hình tròn tự luyện với đề thi thử toán olympic asmo quốc tế lớp 4 số 1

Câu 15: Two men and three woman are to be seated in a row of chairs labeled A, B, C, D and E. How many different ways of arrangement can be made if men cannot sit next to each other ?

câu 15 có bao nhiêu cách tự luyện đề thi toán olympic asmo quốc tế lớp 4 số 1

Câu 16: An old lady said: “I have seven children, each of their ages differ by three years. I gave birth of my first child when I was 19 year-old, the youngest child is now 21 years old.” How old is the old lady now ?

Câu 17: How many common multiple of 5 and 6 are there between 100 to 250 ?

Câu 18: How many triangles can be traced in the figure below ?

câu 18 bao nhiêu hình tam giác đề thi thử toán asmo quốc tế lớp 4 số 1

Câu 19: The price of a can of orange juice is twice of a can of soya. Purchase every three cans of orange juice will get one can of soya for free. Mary spent RM14 to buy 2 cans of orange juice and 3 cans of soya. What is the price for one can of soya ?

Câu 20: The following is the tile placement formed by 2 shapes A and B. If we want to use as much shape A as possible, how many shape A is needed to form this tile placement ?

cần bao nhiêu ô đề thi thử toán asmo lớp 4 số 1

Câu 21: 2014 is divided by a number X, the remainder is 5. What is the difference between the smallest possible number X and greatest possible number X.

Câu 22:A teacher has bought some sweets and fruit juice for her students in class. The amount of sweets purchased is 3 times the quantity of fruit juice. When the teacher give each student 4 sweets, she is lack of 10 sweets. If she gives each student 1 fruit juice, there is an extra of 5 fruit juices. Please identify the amount of students in the class.

Câu 23: Terry buys a toy helicopter set which includes a remote control and charger. He wants to play it for 2 hours continuously. The shop owner said: “One battery is needed for the remote control to operate. The charger can fully charge a battery in one hour and a fully charged battery will depleted within 10 minutes.” What is the minimum amount of battery shall Terry buy if there is a fully charged battery in the remote control initially ?

Câu 24: Given that perimeter of the shaded region above is as following: A: 38 m; B: 16 m; C: 40 m; D: 16 m It is also known that the perimeter of the whole rectangle PQRS is 70m. What is the area of rectangle PQRS ?

câu 24 diện tích hình chữ nhật đề thi thử toán quốc tế asmo lớp 4 số 1


Với các câu hỏi trong đề thi thử toán ASMO lớp 4 quốc tế bên trên sẽ rất hữu ích cho các em học sinh ôn luyện và đặc biệt là các em chuẩn bị tham gia cuộc thi olympic toán ASMO sắp tới đây. Các em sẽ có thêm tài liệu cho mình ôn tập, bổ sung thêm những kiến thức mà mình còn thiếu hoặc chưa biết. Để có thêm nhiều tài liệu luyện thi toán olympic lớp 4 hơn các em có thể vào các chuyên mục toán amc lớp 4, toán kangaroo lớp 4, toán timo lớp 4, … để lấy nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *