Ôn toán hè cùng 20 câu hỏi toán lớp 3 nâng cao số 2

Thầy sẽ cho các em 20 câu hỏi toán lớp 3 nâng cao số 2 để các em tiếp tục ôn luyện hè này.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học
20 câu ôn hè toán nâng cao lớp 3 số 2

Câu 1: Trong các số sau số nào là số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau

a) 8888

b) 8987

c) 8769

d) 8976

Câu 2: Dãy số nào trong các dãy số bên dưới được sắp xếp theo thứ tự tăng dần

a) 5678, 5687, 5786, 5768

b) 5678, 6578, 7658, 8657

c) 5678, 5687, 5768, 5708

d) 7865, 7568, 7687, 7856

Câu 3: Số liền trước số 4593 là số nào ?

a) 4359

b) 4395

c) 4591

d) 4592

Câu 4: Tìm tổng của số liền trước số 6078 và số liền sau số 7087

a) 13163

b) 13165

c) 13265

d) 13156

Câu 5: Cho một đoạn thẳng có các điểm A, B, C, D như hình vẽ

câu 5 tính khoảng cách bài tập toán nâng cao lớp 3 số 2

Biết rằng :

Khoảng cách giữa A và B = 28600 cm

Khoảng cách giữa A và C = 33500 cm

Khoảng cách giữa B và D = 32860 cm

Em hãy tính

a) Khoảng cách giữa B và C

b) Khoảng cách giữa C và D

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống

câu 6 điền số thích hợp bài tập toán nâng cao lớp 3 ôn hè số 2

Câu 7: Tính giá trị:

10000 – 9000 – 99 – 1 = ?

Câu 8: Dựa vào các số đã cho trong hình bên dưới, em hãy tính a = ?, b = ?

câu 8 tìm a b bài tập toán nâng cao lớp 3 ôn hè số 2

Câu 9: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

a) dfrac {3}{7} , dfrac {6}{7} , dfrac {2}{7} , dfrac {5}{7}

b) dfrac {5}{6} , dfrac {3}{6} , dfrac {4}{6} , dfrac {2}{6}

c) dfrac {3}{9} , dfrac {5}{9} , dfrac {6}{9} , dfrac {4}{9}

d) dfrac {7}{8} , dfrac {4}{8} , dfrac {2}{8} , dfrac {6}{8}

Câu 10: Phân số tương đương với dfrac {3}{9} là:

a) dfrac {6}{9}

b) dfrac {9}{12}

c) dfrac {9}{27}

a) dfrac {12}{21}

Câu 11: Em hãy cho biết hình hộp chữ nhật dưới đây có bao nhiêu đỉnh và bao nhiêu cạnh ?

câu 11 hình hộp chữ nhật có bao nhiêu cạnh ôn hè câu hỏi toán lớp 3 nâng cao

a) 6 đỉnh 6 cạnh

b) 6 đỉnh 8 cạnh

c) 8 đỉnh 6 cạnh

d) 8 đỉnh 12 cạnh

Câu 12: Dũng mất 5 giờ 30 phút để cưa một khúc gỗ, cũng khúc gỗ đấy Nam chỉ mất 4 giờ 55 phút để cưa nó. Hỏi Dũng mất nhiều hơn bao nhiêu thời gian ?

a) 25 phút

b) 30 phút

c) 1 giờ 5 phút

d) 35 phút

Câu 13: Em hãy điền các số còn thiếu vào chỗ chấm:

1, 6, …, 31, 51, 76, …, 141

Câu 14: Tìm giá trị của A, B, C và D trong mỗi trường hợp dưới đây

a) A x 3 – 12 = 48

b) (73 – B) x 4 = 260

c) 10 x 10 = 16 x 7 – C

d) 66 – 28 + D = 20 x 2

Câu 15: Tổng của hai số là 200, số này hơn số kia 20 đơn vị. Hỏi đó là hai số nào ?

Câu 16: Có 3 chiếc hộp bút là A, B và C lần lượt đựng 25, 33 và 23 chiếc bút. Em hãy sắp xếp lại như thế nào để số bút trong mỗi hộp là như nhau ?

Câu 17: Tổng của bảy số liên tiếp là 63, em hãy tìm các số đó

Câu 18: Nhìn các hình vẽ bên dưới, em hãy cho biết hình vẽ thứ 4 sẽ là hình như nào ?

câu 18 bài toán tư duy câu hỏi ôn tập toán lớp 3 nâng cao hè

Câu 19: Nhà Bình có nuôi tổng cộng số con thỏ và con gà là 15 con, biết rằng tất cả chúng có 48 cái chân. Em hãy tính xem nhà Bình có bao nhiêu con thỏ ?

Câu 20: Hôm nay là Chủ nhật, 35 ngày nữa là ngày sinh nhật của mẹ. Hãy cho biết ngày sinh nhật của mẹ rơi vào ngày thứ mấy trong tuần ?

*****

Ngoài các câu hỏi trên học sinh có thể tham khảo thêm nhiều bài tập toán lớp 3 khác với nhiều dạng bài tập khác nhau mà thầy đã cung cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *