Đề thi toán lớp 5 vào lớp 6 trường Amsterdam Hà Nội số 1

Sau đây là Đề thi toán lớp 5 vào lớp 6 trường Amsterdam Hà Nội số 1, các em học sinh trong lớp toán nâng cao lớp 5 chú ý ghi đầu bài ra vở và làm bài tập.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học
đề thi lớp 5 vào lớp 6 trường amsterdam hà nội số 1

Câu 1: Cho 5 số 1, 2, 3, 4, 5. Em hãy cho biết ta có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau từ những số đã cho ?

Câu 2: Em hãy tính giá trị của x biết rằng:

x times dfrac {3 + {dfrac {3}{20} + dfrac {3}{13} + dfrac {3}{2013} }}{5 + {dfrac {5}{20} + dfrac {5}{13} + dfrac {5}{2013} }} = dfrac {5}{3}

Câu 3: Cho gợi ý sau: tổng của 3 số chẵn liên tiếp bằng 2028, em hãy tìm giá trị của ba số đó bằng bao nhiêu ?

Câu 4: Trong một chương trình đố vui có 60 câu hỏi được đặt ra. Câu trả lời đúng thí sinh sẽ được dfrac {1}{6} điểm, câu trả lời sai sẽ bị trừ dfrac {1}{2} điểm. Sau khi trả lời hết các câu hỏi, thí sinh A đạt được số điểm là 8. Em hãy cho biết học sinh đó trả lời đúng mấy câu ?

Câu 5: Một người đi xe đạp tập thể dục trên quãng đường AD. Trên quãng đường AD có 2 điểm mốc là B và C.. Lúc đi trên các quãng đường AB, BC, CD người đó đi với vận tốc lần lượt là 9 km/giờ, 12 km/giờ và 18 km/giờ. Khi đã đến D người đó lại quay về A, biết rằng vận tốc lúc về trên các quãng đường DC, CB, BA lượt là 9 km/giờ, 12 km/giờ và 18 km/giờ. Thời gian người đó đạp xe cho cả đi và về là hết 5 giờ. Hãy tính độ dài quãng đường AD bằng bao nhiêu ?

Câu 6: Hai chiếc máy bơm cùng bơm nước vào một bể chứa, biết rằng cả 2 máy cùng bơm đầy bể trong 12 giờ. Nếu như máy bơm thứ nhất bơm nước một mình trong 4 giờ, rồi máy bơm thứ hai bơm nước tiếp trong 9 giờ nữa thì lượng nước được dfrac {7}{12} bể. Em hãy cho biết nếu máy bơm thứ nhất bơm nước một mình thì bơm đầy bể trong bao nhiêu lâu ?

Câu 7: Có một khối lập phương lớn được ghép thành từ các khối lập phương nhỏ có cạnh bằng 1 cm. Người ta xếp các khối lập phương nhỏ trên các cạnh và đỉnh của hình lập phương lớn là 104. Hãy tính thể tích của khối lập phương lớn.

Câu 8: Một cửa hàng định bán một quyển sách với lãi 10% so với giá nhập vào. Nhưng thực tế quyển sách đó chỉ bán được với giá bằng 85% so với giá định bán và đã lỗ 6 500 đồng. Từ những dữ liệu đã cho em hãy tính xem quyển sách đó có giá nhập vào là bao nhiêu ?

Câu 9: Cho hình bên dưới

câu 9 tính tỉ số diện tích đề thi toán lớp 5 vào 6 trường amsterdam hà nội

Biết rằng MNPG, ABCD và HEFG đều là hình vuông. Em hãy tính tỉ số diện tích của hình tròn nằm trong hình vuông ABCD và hình vuông HEFG.

Câu 10: Cho tổng sau:

A = dfrac {38}{25} + dfrac {9}{10} – dfrac {11}{15} + dfrac {13}{21} – dfrac {15}{28} + dfrac {17}{36} – … + dfrac {197}{4851} – dfrac {199}{4950}

Hãy tính giá trị của A

Câu 11: Cho hình chữ nhật ABCD như bên dưới

câu 11 tính diện tích tam giác đề thi toán lớp 5 vào 6 ams hà nội

Biết rằng F là một điểm bất kì trên AD, BF cắt CD kéo dài tại điểm E. Nối điểm A với điểm E. Tính diện tích tam giác AEF, biết AF = 3 cm, BC = 5 cm, AB = 7 cm.

Câu 12: Cho phép tính như bên dưới:

overline{abcd} + overline{bcd} + overline{cd} + d = 8098

Tìm a, b, c, d biết rằng đây là số có 4 chữ số khác nhau.

*****

Ngoài Đề thi toán lớp 5 vào lớp 6 trường Amsterdam Hà Nội số 1 bên trên thầy đã cho các em có thể học toán lớp 5 nâng cao và làm các bài tập cũng như đề thi khác đã được cung cấp cho các em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *