Ôn tập Toán nâng cao lớp 4 với các câu hỏi đề thi của các trường chuyên

Các em cùng thầy Ôn tập Toán nâng cao lớp 4 với các câu hỏi đề thi của các trường chuyên, đây là những câu hỏi toán lớp 4 bồi dưỡng cũng như trong các đề thi của các bạn học sinh giỏi lớp 4 nên học sinh cố gắng làm bài tập cẩn thận nhé.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

ôn tập toán nâng cao lớp 4 với các câu hỏi đề thi của các trường chuyên

Các câu hỏi Ôn tập Toán nâng cao lớp 4 trong đề thi của các trường chuyên

Câu 1: Cho quãng đường AB, một xe khách đi từ A đến B như sau: giờ thứ nhất xe khách đi được dfrac {4}{15} quãng đường, giờ thứ hai xe khách đi được dfrac {2}{5} quãng đường, giờ thứ ba đi được 55 km thì hết quãng đường AB. Em hãy tính xem quãng đường AB dài bao nhiêu km ?

Câu 2: Trong các phân số sau thì phân số nào là các phân số tối giản ?

a) dfrac {8}{32}, dfrac {3}{5}, dfrac {15}{24}, dfrac {7}{5}, dfrac {18}{20}, dfrac {59}{60}

b) dfrac {12}{15}, dfrac {8}{20}, dfrac {9}{14}, dfrac {25}{70}, dfrac {14}{18}, dfrac {19}{15}

c) dfrac {31}{47}, dfrac {62}{95}, dfrac {90}{2078}, dfrac {93}{140}, dfrac {23}{46}

d) dfrac {7}{48}, dfrac {17}{120}, dfrac {24}{168}, dfrac {56}{8008}, dfrac {11}{72}

Câu 3: Em hãy tìm hai số biết rằng trung bình cộng của chúng bằng 758 và số lớn hơn số bé 242 đơn vị.

Câu 4: Hãy trả lời các câu hỏi sau

a) Tìm hai số chẵn có tổng bằng 200 biết rằng giữa chúng có 4 số lẻ

b) Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2021, biết giữa chúng có 5 số lẻ.

c) Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2020, biết giữa chúng có 8 số lẻ

d) Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 32 biết giữa chúng có 5 số chẵn.

e) Tổng của hai số là 80. Nếu ta gấp số hạng thứ nhất lên 4 lần và giữ nguyên số hạng thứ hai thì được tổng mới là 185, tìm hai số ban đầu bằng bao nhiêu ?

g) Hiệu của hai số là 299. Nếu ta gấp số bị trừ lên 2 lần và giữ nguyên số trừ thì được hiệu mới là 833, tìm hai số ban đầu

Câu 5: Cho tổng: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + … + 49 + 50

Người ta có thể liên tục thay hai số bất kỳ bằng hiệu của chúng cho tới khi được kết quả bằng 0 hay không ?

Câu 6: Cho dãy số như bên dưới

1,1; 2,2; 3,3; …; 108,9; 110,0

Em hãy cho biết

a) Dãy số trên có bao nhiêu số hạng ?

b) Số hạng thứ 50 của dãy số có giá trị bằng bao nhiêu ?

c) Em hãy tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên

Câu 6: Dùng phương pháp tính nhanh để tính

A = dfrac {2}{1 times 3} + dfrac {2}{3 times 5} + dfrac {2}{5 times 7} + dfrac {2}{7 times 9} + ….. + dfrac {2}{2001 times 2003} + dfrac {2}{2003 times 2005}  

Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 60 cm, biết rằng chu vi của hình chữ nhật có độ dài gấp 5 lần chiều rộng. Hãy tính độ dài chiều rộng bằng bao nhiêu ?

Câu 8: Sử dụng phương pháp nhanh nhất để tính giá trị

a) (125 x 36) : (5 x 9)

b) dfrac {1}{10} + dfrac {2}{10} + dfrac {3}{10} + dfrac {4}{10} + dfrac {5}{10} + dfrac {6}{10} + dfrac {7}{10} + dfrac {8}{10} + dfrac {9}{10}

Câu 9: Một đoạn đường AB có độ dài thực tế là 30 m nhưng khi vẽ trên bản đồ thì độ dài là 3 cm, em hãy tính tỉ lệ bản đồ đó là bao nhiêu ?

Câu 10: Bạn Hằng làm một phép tính chia một số cho 25 nhưng viết nhầm chữ số hàng trăm là chữ số 0 thành chữ số 5 và chữ số hàng chục là chữ số 5 thành chữ số 0, vì thế bạn nhận được kết quả sai là thương bằng 860 và có số dư là 4. Em hãy giúp bạn Hằng làm lại phép tính để ra kết quả đúng

Câu 11: Hãy tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số giống nhau ?

Câu 12: Nhà Bảo có một mảnh vườn hình bình hành, độ dài đáy của mảnh vườn bằng 50 m và chiều cao bằng 40 m. Mẹ bạn Bảo trồng các cây chuối trên mảnh vườn đó với khoảng cách cứ 4 m^2 trồng một cây chuối. Như vậy nhà bạn Bảo sẽ trồng được bao nhiêu cây chuối trên mảnh vườn đó ?

Câu 13: Dùng phương pháp tính nhanh

a) (1 + 3 + 5 + 7 + … + 97 + 99) x (45 x 3 – 45 x 2 – 45)

b) 57 x 36 + 114 x 32 – 1999 – 2001

Câu 14: Cho bốn số là A, B, C, D. Biết rằng tổng của bốn số là 130 và trung bình cộng của A, B, C là 30. Em hãy tìm giá trị của số D bằng bao nhiêu ?

Câu 15: Biết rằng trung bình cộng của hai số bằng 85. Nếu ta viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé có hai chữ số thì được số lớn hơn. Hãy tìm 2 số đó là bao nhiêu ?

Câu 16: Có hai bế nước, biết rằng bể thứ nhất chứa 1600 lít nước, bể thứ hai chứa 1300 lít nước. Người ta xả nước ở cả hai bể cùng một lúc, ở bể thứ nhất mỗi phút xả được 30 lít nước, ở bể thứ hai mỗi phút xả được 10 lít nước. Hãy cho biết sau bao nhiêu phút thì lượng nước còn lại ở hai bể sẽ bằng nhau ?

****

Các em tham khảo thêm các bài tập toán nâng cao lớp 4 ở các chuyên mục mà thầy đã cho và đang cập nhật thêm hàng ngày. Ngoài ra các em cũng có thể thử sức mình với các đề thi toán olympic lớp 4 để biết thêm các kiến thức cũng như nâng cao kỹ năng học toán lớp 4 của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *