Ôn Chuyên Đề Toán Olmypic lớp 3 Phép Nhân

Chúng ta cùng ôn chuyên đề Toán Olympic lớp 3 về Phép Nhân với một số bài tập. Các em học sinh muốn đạt thành tích cao trong các cuộc thi toán tiếng anh quốc tế như các cuộc thi toán Kangaroo IKMC, toán olympic SASMO, toán HKIMO, toán TIMO hay cuộc thi toán ViOlympic và các cuộc thi khác nữa thì cần phải ôn luyện thật nhiều các dạng bài tập, các chuyên đề để nắm rõ cách giải, phương pháp giải, các kiến thức của dạng bài hay chuyên đề đó. Ngoài ra khi các em ôn luyện sẽ làm quen với các câu hỏi toán tiếng anh, nhất là đối với những học sinh phần tiếng anh chưa được giỏi.

Về phần giải bài tập, phương pháp giải các bài tập của chuyên đề Phép Nhân trong Toán Olympic Quốc Tế lớp 3 và các chuyên đề khác được cập nhật và hướng dẫn trong phần Bài Giảng Toán Olympic, các em có thể theo dõi và chú ý thường xuyên để cập nhật những bài học, bài giải toán mới nhất đang được cập nhật dần lên trang. 

ôn chuyên đề toán olympic quốc tế lớp 3 phép nhân

Bài tập Ôn Chuyên Đề Toán Olmypic Quốc Tế lớp 3 về Phép Nhân

(Phương pháp giải, cách giải các em xem trong chuyên mục Bài Giảng Toán Olympic Lớp 3, chú ý theo dõi hàng ngày để được cập nhật)

Câu 1: Find the value of (Tính giá trị)

a) 7 x 2 + 7 x 3 + 7 x 5

Bài giải minh họa:

7 x 2 + 7 x 3 + 7 x 5

= 7 x (2 + 3 + 5)

= 7 x 10

= 70

b) 10 x 1 + 10 x 2 + 10 x 3 + 10 x 4

c) 7 x 13 + 13 x 3 + 13

d) 7 x 2 + 11 x 2 + 2 x 3 + 2 x 9

e) 17 x 11 + 17 x 3 – 17 x 4

Câu 2: Compute the following (Thực hiện các phép tính sau)

a) 15 x 13 + 15 x 3 – 15 x 6

b) 39 x 6 + 78 x 3 – 39 x 2

Bài giải minh họa:

39 x 6 + 78 x 3 – 39 x 2

= 39 x 6 + 39 x 2 x 3 – 39 x 2

= 39 x 6 + 39 x 6 – 39 x 2

= 39 x (6 + 6 – 2)

= 39 x 10

= 390

c) 2015 x 76 – 1015 x 76

Bài giải minh họa:

2015 x 76 – 1015 x 76

= 76 x (2015 – 1015)

= 76 x 1000

= 76000

d) 2018 x 121 – 1018 x 121

e) 17 x 44  +  56 x 17

Câu 3: Find the value of (Tính giá trị)

a) 47 x 21  + 18 x 42  + 17 x 21

Bài giải minh họa:

47 x 21  + 18 x 42  + 17 x 21

= 47 x 21 + 18 x 2 x 21 + 17 x 21

= 47 x 21 + 36 x 21 + 17 x 21

= 21 x (47 + 17+ 36)

= 21 x 100

= 2100

b) 15 x 21 + 16 x 30 + 7 x 15

c) 81 x 16  +  27 x 52

d) 27 x 12 + 15 x 27 + 27 x 23

e) 25 x 12 + 75 x 21 + 25 x 25

Câu 4: Calculate (Tính)

a) 36 x 42 – 4 x 9 x 17 – 15 x 36

b) 23 x 13  +  46 x 20  +  47 x 23

c) 29 x 52 + 25 x 29 + 29 x 23

d) 3 x 3 +  6 x 2  +  9 x 1  + 18 x 2

Bài giải minh họa:

3 x 3 +  6 x 2  +  9 x 1  + 18 x 2

= 3 x 3 + 3 x 2 x 2 + 3 x 3 x 1 + 3 x 6 x 2

= 3 x 3 + 3 x 4 + 3 x 3 + 3 x 12

= 3 x (3 + 4 + 3 + 12)

= 3 x 22

= 66

e) 15 x 21 + 16 x 30 + 7 x 15

Câu 5: Compute the following (Thực hiện các phép tính sau)

a) 17 x 118  +  31 x 17  +  17 x 51

b) 2 x 4 x 8 x 625 : 25

Bài giải minh họa:

= 2 x 8 x 4 x 625 : 25

= 16 x 2500 : 25

= 16 x 100

= 1600

c) 16 x 625 x 4 : 25

d) 2 x 4 x 8 x 15 x 25 x 35

e) 2 x 4 x 8 x 16 x 5 x 25 x 125

Câu 6: Calculate (Tính)

a) 32 x 125 x 25

Bài giải minh họa:

32 x 125 x 25

= 8 x 4 x 125 x 25

= 4 x 25 x 8 x 125

= 100 x 1000

= 100000

b) 625 x 32 x 16 x 125 .

c) 2 x 5 x 4 x 25 : 1000.

d) 2 x 8 x 32 x 10 x 5 x 25 x 625

e) 375 x 48 x 8 x 25

g) 24 x 125

Câu 7: Find the value of (Tính giá trị)

a) 55 x 99

Bài giải minh họa:

55 x 99

= 55 x (100 -1)

= 55 x 100 – 55 x 1

= 5500 – 55

= 5445

b) 65 x 999

Câu 8: Compute the following (Thực hiện các phép tính sau)

a) 25 x 11

Bài giải minh họa:

25 x 11

= 25 x (10 + 1)

= 25 x 10 + 25 x 1

= 250 + 25

= 275

b) 43 x 11

c) 27 x 101

d) 83 x 101

e) 1001 x 123

g) 1221 x 121

Câu 9: Find the value of (Tìm giá trị của phép tính sau)

a) 11 x 11

b) 111 x 111

c) 999 x 888

d) 111 x 1111

e) 1111 x 1111

g) 11111 x 11111


Như vậy là chúng tôi đã cung cấp cho các em tài liệu ôn tập Chuyên Đề Toán Olmypic Quốc Tế lớp 3 về Phép Nhân để giúp các em tham khảo và ôn luyện, ngoài ra học sinh có thể xem thêm các chuyên đề toán quốc tế lớp 3 khác mà trang đang cập nhật hàng ngày. Học sinh cũng có thể tham khảo thêm các đề thi, bài tập toán nâng cao lớp 3 để củng cố thêm kiến thức toán học của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *