Một số bài ôn tập toán 4 giúp học sinh giỏi toán bài ôn số 8

Thầy gửi đến các em một số bài ôn tập toán 4 nâng cao giúp học sinh giỏi toán bài ôn số 8, chúng ta cùng bắt đầu làm các câu hỏi nhé

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

ôn tập toán 4 bồi dưỡng hs giỏi bài ôn số 8

 

Các câu hỏi bài ôn tập toán 4 nâng cao giúp học sinh giỏi toán bài ôn số 8

Câu 1: Tìm số overline{abc} biết rằng overline{abc} : 7 = overline{bc}

Câu 2: Hãy cho biết tích sau đây có tận cùng bằng chữ số nào ?

underbrace{2  times 2 times 2 times 2 times 2 times … times 2 times 2 times 2 times 2 times 2}_{2003 thừa số 2}

Câu 3: Điền dấu <, = hoặc > vào ô trống sao cho thích hợp

a x dfrac{1}{2} + a x dfrac{1}{4} Box a x dfrac{2}{3} + a x dfrac{1}{3}

Biết rằng a > 0

Câu 4: Cho phân số dfrac{m}{n} . Biết rằng nếu ta rút gọn dfrac{m}{n} thì được phân số dfrac{6}{7} . Nếu ta giảm tử số đi 12 đơn vị xong rút gọn thì được phân số dfrac{36}{49} .

Hãy tìm dfrac{m}{n}

Câu 5: Nhà bạn Cường có thửa ruộng hình chữ nhật, biết chiều rộng thửa ruộng là 8 m. Bố Cường chia thửa ruộng làm 2 phần để trồng rau và trồng lúa. Sau khi chia xong thì diện tích phần trồng rau bằng dfrac{1}{2} diện tích thửa ruộng, chu vi phần đất trồng rau bằng dfrac{2}{3} chu vi thửa ruộng. Tính diện tích thửa ruộng của nhà Cường.

Câu 6: Em hãy tính giá trị của A:

A = dfrac{1}{1 times 2} + dfrac{1}{2 times 3} + dfrac{1}{3 times 4} + dfrac{1}{4 times 5} + … + dfrac{1}{64 times 65}

Câu 7: Dũng sinh năm 1996 vào năm nhuận. Khoảng cách từ đầu năm đến ngày sinh của Dũng gấp đôi khoảng cách từ ngày sinh của Dũng đến cuối năm 1996. Em hãy cho biết Dũng sinh vào ngày nào, tháng nào trong năm đó ?

Câu 8: Tìm a và b biết rằng overline{a711b} chia hết cho 2, 3 và 5

Câu 9: Em hãy tính diện tich phần gạch chéo trong hình vẽ bên dưới

câu 9 tính diện tích phần gạch chéo bài tập toán lớp 4 nâng cao cho hs giỏi

Câu 10: Một đội xây dựng dự định xây 1 bể bơi có hình vuông cho phù hợp với thiết kế, biết rằng hình vuông có nửa chu vi bằng 24 m ở trong khu đất. Hỏi các cạnh của bể bơi phải bằng bao nhiêu để diện tích của bể bơi là lớn nhất ?

Câu 11: Tìm a biết rằng

(a + 1) + (a + 2) + (a + 3) + (a + 4) + (a + 5) + (a + 6) = 75

Câu 12: Cho overline{ab} là số tự nhiên có hai chữ số

a) Tìm các chữ số a, b biết rằng  overline{ab} chia hết cho 9, chia cho 5 thì dư 3.

b) Tìm các chữ số a, b, c sao cho:

overline{cab} = overline{ab} x 3 + 8

Câu 13: Một cửa hàng bán dầu có 11 lít dầu loại 1 và 16 lít dầu loại 2. Cửa hàng bán hết tất cả số dầu trên được 154000 đồng. Em hãy tính giá tiền 1 lít dầu mỗi loại biết rằng mỗi lít dầu loại 1 hơn mỗi lít dầu loại 2 là 500 đồng.

Câu 14: Hiện nay bố hơn Lan 34 tuổi. Biết rằng tuổi của bố cách đây 4 năm cộng với tuổi của Lan hiện nay là 42 tuổi. Em hãy tính số tuổi của mỗi người hiện nay.

Câu 15: Có 2 đội công nhân làm đường, đoạn đường cần làm dài 640 m. Nếu đội 1 làm thêm 80 m đường và đội 2 làm thêm 60 m đường nữa thì số mét đường đội 2 làm bằng dfrac{4}{9} số mét đường đội 1 làm. Hỏi mỗi đội làm được bao nhiêu mét đường.

Câu 16: Vinh và Chiến có tổng cộng 77 viên bi. Biết rằng dfrac{1}{4} số bi của Chiến bằng dfrac{1}{7} số bi của Vinh. Hãy tìm số bi của mỗi bạn có.

Câu 17: Hãy tính nhanh phép tính dưới đây:

B = dfrac{25 times 47 + 16 times 25 + 25 times 37 }{45 – 40 + 35 – 30 + 25 – 20 + 15 – 10 + 5}

*****

Trên đây là những câu hỏi bài ôn tập toán lớp 4 bồi dưỡng cho học sinh giỏi giúp các em học giỏi hơn trong bài ôn tập số 8. Ngoài các câu trên các em còn có thể tham khảo thêm nhiều bài tập toán lớp 4 khác để ôn luyện và nâng cao kiến thức của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *