Một số bài tập luyện thi toán olympic lớp 5 kèm đáp án gợi ý

Thầy sẽ cho các em một số bài tập luyện thi toán olympic lớp 5 kèm đáp án gợi ý, còn phần bài giải các em phải trình bày. Bây giờ các em tập trung ghi đầu bài và bắt tay vào làm bài tập

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học
một số bài tập luyện thi toán olympic lớp 5 kèm đáp án

Câu hỏi bài tập luyện thi toán olympic lớp 5 kèm đáp án gợi ý

Câu 1: Gale, James và Totti có tổng cộng 270 quyển vở. Nếu như Gale đưa cho James 30 quyển vở và James đưa cho Totti 12 quyển vở thì ba người họ sẽ có số quyển vở như nhau. Hỏi lúc đầu mỗi người họ có bao nhiêu quyển vở ?

Đáp án:

Gale có 120 quyển vở

James có 72 quyển vở

Totti có 78 quyển vở

Câu 2: Sắp xếp các số dưới đây để tổng tất cả các số trong mỗi hàng và mỗi cột đều bằng nhau

câu 2 sắp xếp lại các số bài tập toán olympic lớp 5 kèm đáp án

Đáp án:

đáp án câu 2 sắp xếp các số bài tập luyện thi toán olympic lớp 5 kèm đáp án

Câu 3: Hãy sử dụng phương pháp đơn giản nhất để tính các phép tính dưới đây:

a) 75 x 26 + 75 x 74

b) 53 x 18 + 53 x 82

c) 66 x 22 + 66 x 78

d) 89 x 11 + 89 x 89

Đáp án:

a) 75 x 26 + 75 x 74

= 75 x (26 + 74)

= 75 x 100

= 7500

b) 53 x 18 + 53 x 82

= 53 x (18 + 82)

= 53 x 100

= 5300

c) 66 x 22 + 66 x 78

= 66 x (22 + 78)

= 66 x 100

= 6600

d) 89 x 11 + 89 x 89

= 89 x (11 + 89)

= 89 x 100

= 8900

Câu 4: Một quyển truyện có 216 chữ số được sử dụng để đánh số trang. Hãy cho biết quyển truyền đó dày bao nhiêu trang ?

Đáp án:

Quyển truyện đó có 108 trang

Câu 5: Hãy cho biết số 79 nằm ở hàng nào và cột nào ?

begin{matrix}1&4&9&16&…\ 2&3&8&15&…\ 5&6&7&14&…\ 10&11&12&13&…\ …&…&…&…& end{matrix}

Đáp án:

Số 79 nằm ở cột thứ 9 hàng thứ 3.

Câu 6: Cho quãng đường từ hai thành phố P và Q dài 250 km. Người A khởi hành từ P và người B khởi hành từ Q, hai người cùng khởi hành vào cùng một thời điểm. Hai người đi về phía nhau và gặp nhau sau đó 10 giờ đồng hồ. Biết rằng vận tốc của người A là 12 km/h, hãy tính vận tốc của người B.

Đáp án:

Vận tốc của người B là 13 km/h

Câu 7: Người ta đem cắt một hình chữ nhật thành 3 phần bằng nhau và đem ghép lại với nhau thì được thành 1 hình vuông như hình bên dưới:

câu 7 tìm chu vi hình chữ nhật bài tập toán olympic lớp 5 kèm đáp án

Hãy tìm chu vi của hình chữ nhật biết rằng chu vi của hình vuông là 72 cm.

Đáp án:

Chu vi hình chữ nhật là 120 cm

Câu 8: Có 5 hộp bi. Mỗi hộp có số lượng bi như nhau. Nếu lấy ra từ mỗi hộp 21 viên bi thì tổng số viên bi còn lại sẽ bằng tổng số viên bi ban đầu ở trong 2 hộp. Hỏi ban đầu mỗi hộp có bao nhiêu viên bi ?

Đáp án:

Ban đầu mỗi hộp có 35 viên vi.

Câu 9: Người ta chia một thửa đất hình chữ nhật thành 4 phần như hình dưới đây

câu 9 tính diện tích bài tập toán olympic lớp 5 kèm đáp án

Hãy cho biết phần lớn nhất có diện tích là bao nhiêu ?

Đáp án:

Diện tích phần lớn nhất là 54 m^2

Câu 10: Một chiếc xe khách chạy từ thành phố A sang thành phố B với vận tốc 60 km/h trong 5 giờ. Sau đó nó quay về A với vận tốc 75 km/h trong 4 giờ. Tính xem vận tốc trung bình của chiếc xe khách trong toàn bộ hành trình ?

Đáp án:

Vận tốc trung bình của xe khách là: 66 dfrac {2}{3} hoặc 66,7 km/h

*****

Bên trên là các câu hỏi luyện thi toán olympic lớp 5 kèm đáp án gợi ý cho các em, nếu trong quá trình học tập và làm bài cần hướng dẫn hoặc hỗ trợ các em có thể liên hệ với các thầy cô giáo của Toán Olympic Tiểu Học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *