Hướng dẫn giải toán olympic lớp 3 dạng tìm quy luật dãy số

Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải toán olympic lớp 3 dạng toán tìm quy luật dãy số và điền các số còn thiếu trong dãy. Ở bên dưới cuối bài các em có thể xem video bài giảng này cho dễ hiểu hơn. bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ thứ nhất là dạng bài về tìm quy luật dãy số và điền các số còn thiếu trong dãy mà các số ở đằng sau chỉ phụ thuộc vào các số liền trước của chính nó, đề bài ví dụ 1 như sau:

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học
giải toán olympic lớp 3 dạng tìm quy luật dãy số

Example 1: Find the missing numbers in the number pattern.

a) 1, 4, 7, 10, (..), (..), …

b) 26, 23, 20, 20, 17, (..), (..), …

c) 1, 2, 4, 8, 16, (..), (..), …

d) 1, 6, 16, 31, (…), (..), …

e) A, C, E, G, (…), …

Trước tiên ta làm câu a: với dạng này các số sau chỉ phụ thuộc vào số liền trước, chúng ta sẽ đi tìm hiểu mối quan hệ giữa số liền sau và số liền trước nó. Chúng ta thấy từ số 1 đến số 4 thì phải +3, từ 4 đến 7 thì phải + 3, từ 7 đến 10 thì phải + 3. Vậy quy luật ở đây sẽ là +3 nên ta có hai số tiếp theo sẽ là 10 + 3 = 13 và 13 + 3 = 16.

Tiếp theo đến câu b: ta thấy các số ở câu b theo dãy giảm dần và tương tự như câu a chúng ta đã làm nên ta được kết quả là 14 và 11

Sang đến câu c: chúng ta quan sát thấy các số trong dãy số tăng nhanh vì thế nếu ta dùng phép cộng sẽ không đạt hiệu quả nên ta phải sử dụng phép nhân thì mới đạt được tốc độ tăng nhanh như thế. Vậy chúng ta thấy từ 1 đến 2 thì phải x 2, từ 2 đến 4 phải là x 2, từ 4 đến 8 sẽ là x 2, từ 8 đến 16 là x 2. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đơn giản tìm ra 2 vị trí tiếp theo là 16 x 2 = 32 và 32 x 2 = 64. Vậy 2 số tiếp theo cần tìm câu c là 32, 64.

Bây giờ chúng ta sang đến câu d: như ta thấy câu này sẽ khó hơn so với những câu trên vì cần các em phải tư duy hơn. Chúng ta thấy từ 1 đến 6 cần phải +5, từ 6 đến 16 phải + 10, từ 16 đến 31 phải + 15. Như vậy các em đã nhìn ra quy luật chưa ? Đơn giản phải không, quy luật ở đây là + 5, từ đó ta sẽ tìm được 2 số tiếp theo sẽ là 31 + 20 = 51 và 51 + 25 = 76. Vậy hai số ta cần tìm câu d là 51, 76

Cuối cùng ta giải quyết nốt quy luật dãy số câu e: ở đây chúng ta thấy quy luật là chữ cái chứ không phải là chữ số nữa. Lúc này ta cần phải quan tâm đến vị trí của các chữ cái trong bảng chữ cái và các em lưu ý đây là bảng chữ cái tiếng anh chứ không phải chữ cái tiếng việt vì đây là bài tập toán olympic quốc tế lớp 3. Vậy ta có từ A sang C ta phải + 2 vị trí (A sang B, B sang C = 2 vị trí), từ C sang E phải + 2 vị trí, E sang G phải + 2 vị trí, vậy ta có từ G + 2 vị trí là I (i). Như vậy chữ cái cần tìm câu e là I (i).

Như vậy chúng ta đã giải quyết xong ví dụ 1 toán olympic lớp 3 dạng toán tìm quy luật dãy số và điền các số còn thiếu trong dãy. Trong dạng toán này còn rất nhiều các loại bài khác nhau và nâng cao hơn, thầy sẽ hướng dẫn cho các em ở các video bài giảng toán olympic lớp 3 sau nhé. Bây giờ các em có thể xem bài giảng qua video bên dưới.

[wpcc-iframe loading=”lazy” width=”560″ height=”315″ src=”https://web.archive.org/web/20211021021738if_/https://www.youtube.com/embed/9Lx6_e9TOZI” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=””]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *