Đề thi toán nâng cao lớp 5 vào lớp 6 trường THCS chuyên số 4

ĐỀ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 VÀO LỚP 6 – TRƯỜNG THCS TRỌNG ĐIỂM NĂM HỌC 2021-2022

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

đề thi toán nâng cao lớp 5 vào lớp 6 trường chuyên số 4

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 ĐIỂM): Từ câu 1 đến câu 24 học sinh khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Một đội xe có tất cả 40 chiếc xe gồm xe con và xe tải, trong đó có 15 chiếc xe con. Hỏi số xe con chiếm bao nhiêu phần trăm số xe tải ?

A) 60%

B) 62,5%

C) 65%

D) 35%

Câu 2: Cho phân số dfrac {45}{20} , em hãy cho biết phân số vừa cho bằng phân số nào sau đây ?

A) dfrac {36}{16}

B) dfrac {90}{36}

C) dfrac {54}{45}

D) dfrac {18}{12}

Câu 3: Nhà bạn Nam thuê 3 người thợ xây một bức tường và họ làm xong bức tường đó mất 6 ngày. Hỏi nếu có 9 người thợ thì bức tường xây trong mấy ngày là xong ? (Mức làm của mỗi người như nhau)

A) 18 ngày

B) 3 ngày

C) 2 dfrac {1}{2} ngày

D) 2 ngày

Câu 4: Cho số thập phân là 62,359, trong số thập phân này thì chữ số 5 có giá trị là bao nhiêu ?

A) 5

B) dfrac {5}{100}

C) dfrac {5}{1000}

D) dfrac {5}{10}

Câu 5: Em hãy điền 3 số tiếp theo vào dãy số bên dưới

1; 4; 9; 16; 25;….

A) 36, 48, 63

B) 35, 49, 64

C) 49, 64, 79

D) 36, 49, 64

Câu 6: Cho các số sau dfrac {5}{7}, dfrac {4}{3}, dfrac {7}{8}, 1 , trong các cách sắp xếp dưới đây thì cách nào sắp xếp các số đó theo thứ tự giảm dần.

A) 1, dfrac {4}{3}, dfrac {7}{8}, dfrac {5}{7},

B) dfrac {4}{3}, 1, dfrac {5}{7}, dfrac {7}{8},

C) 1, dfrac {4}{3}, dfrac {5}{7}, dfrac {7}{8},

D) dfrac {4}{3}, 1, dfrac {7}{8}, dfrac {5}{7},

Câu 7: Cho các số thập phân

53,02; 35,2; 53,2; 32,05

Cho biết số thập phân nào là số lớn nhất ?

A) 53,02

B) 35,2

C) 32,05

D) 53,2

Câu 8: Biết rằng dfrac {4}{5} số kẹo trên bàn là 20 cái. Hãy cho biết trên bàn còn bao nhiêu chiếc kẹo ?

A) 15

B) 16

C) 100

D) 25

Câu 9: Một kho đựng thóc có 20 tấn 6 kg trong kho, em hãy cho biết số thóc đó bằng bao nhiêu tấn ?

A) 20,006 tấn

B) 20,60 tấn

C) 20,06 tấn

D) 20,6 tấn

Câu 10: Có một bể cá cảnh hình lập phương có độ dài cạnh là 30 cm, người ta đổ một lượng nước với mực nước trong bể bằng dfrac {2}{3} chiều cao của bể. Người ta thả vào bể một viên đá trang trí thì thấy nước dâng lên đầy bể và không tràn ra ngoài (viên đá nằm hoàn toàn trong bể nước). Em hãy cho biết thể tích của viên đá đó bằng bao nhiêu ?

A) 9 dm^3

B) 90 dm^3

C) 1 dm^3

D) 0,9 dm^3

Câu 11: Chữ số tận cùng của tích bên dưới bằng bao nhiêu ?

2 x 12 x 22 x … x 1992 x 2002 x 2012 x 2022

A) 8

B) 2

C) 6

D) 4

Câu 12: Cho hình thang ABCD và các điểm như hình bên dưới. Biết rằng diện tích tam giác AID bằng 3 m^2 , diện tích tam giác BEC bằng 2 m^2 . Hãy tính diện tích tứ giác MENI bằng bao nhiêu ?

câu 12 diện tích tứ giác đề thi toán nâng cao lớp 5 vào lớp 6 trường chuyên số 4

A. 10 m^2

B. 5 m^2

C. 12 m^2

D. 6 m^2

Câu 13: Một người đi xe đạp từ A đến B mỗi giờ đi được 12 km. Khi quay về thì người đó đi ô tô và mỗi giờ đi được 48 km. Biết rằng thời gian cả đi và về người đó mất 10 giờ. Hỏi quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

A) 96 km

B) 90 km

C) 600 km

D) 95 km

Câu 14: Hoàng dùng tất cả 175 lượt chữ số để đánh số trang của một quyển vở. Hỏi quyển vở của Hoàng có bao nhiêu trang ?

A) 94 trang

B) 92 trang

C) 90 trang

D) 91 trang

Câu 15. Hiện nay tuổi của bố Nam hơn bạn ấy 27 tuổi và tuổi của bố Nam bằng 250% tuổi Nam. Hỏi bạn Nam bao nhiêu tuổi ?

A) 9 tuổi

B) 18 tuổi

C) 21 tuổi

D) 24 tuổi

Câu 16. Cho quãng đường AB, biết rằng một người đi từ A đến B mất 2 giờ. Giờ đầu người đó đi được 60% quãng đường AB và giờ thứ hai đi được 12 km. Cho biết độ dài quãng đường AB là bao nhiêu ?

A) 30 km

B) 20 km

C) 24 km

D) 48 km

Câu 17. Phòng khách nhà bạn Bình cần sơn lại cho đẹp, biết rằng căn phòng khách dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 6 m và chiều cao 4 m. Các chỗ cần sơn là trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng, biết rằng diện tích các ô cửa là 10,5 m^2 , vậy diện tích cần sơn là bao nhiêu ?

A) 163,5 m^2

B) 217,5 m^2

C) 174 m^2

D) 164,5 m^2

Câu 18: Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 95,36 cm^2 . Lấy điểm M trên cạnh AB. Tổng diện tích tam giác AMD và tam giác BMC là:

câu 18 tính diện tích tam giác đề thi toán lớp 5 nâng cao vào lớp 6 trường chuyên số 4

A) 47,86 cm^2

B) 45,68 cm^2

C) 47,68 cm^2

D) 45,86 cm^2

Câu 19: Lan có một hộp bút chì màu gồm có 7 chiếc bút màu vàng, 8 chiếc bút màu xanh và 9 chiếc bút màu đỏ. Em hãy cho biết phải lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc bút màu để chắc chắn mỗi loại có 1 chiếc bút nếu không nhìn vào trong hộp bút chì màu ?

A) 18 chiếc

B) 17 chiếc

C) 16 chiếc

D) 15 chiếc

Câu 20: Cho hình như bên dưới, biết rằng chu vi của hình vuông là 180 cm.

câu 20 chu vi hình tròn đề thi toán lớp 5 vào lớp 6 trường chuyên số 4

Em hãy tính xem chu vi của hình tròn bằng bao nhiêu ?

A) 1,413 cm

B) 0,1413 cm

C) 141,3 cm

D) 14,13 cm

Câu 21: Bốn bạn Mai, Bảo, Chung, Định có tất cả 61 viên bi. Biết rằng bạn Mai có số viên bi ít nhất, Định có số viên bi nhiều nhất và là số lẻ, Chung có số viên bi gấp 9 lần số viên bi của Bảo. Em cho biết bạn Định có bao nhiêu viên bi ?

A) 30 viên bi

B) 31 viên bi

C) 29 viên bi

D) 27 viên bi

Câu 22: Cho phân số dfrac {67}{98} , em hãy tìm số tự nhiên A sao cho khi bớt A ở tử số và thêm A ở mẫu số thì được phân số mới bằng dfrac {4}{7} .

A) 8

B) 6

C) 7

D) 5

Câu 23: Một chiếc tàu khi xuôi dòng có vận tốc 28,4 km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6 km/giờ. Vận tốc của chiếc tàu đó khi nước lặng là bao nhiêu ?

A) 4,9 km/giờ

B) 2,35 km/giờ

C) 23,5 km/giờ

D) 9,8 km/giờ

Câu 24: Tìm giá trị của x biết:

(x + 60%) : 16 = 5%

A) x = 0,02

B) x = 0,2

C) x = 20

D) x = 1,4

B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)

Câu 25: (2,0 điểm) Nhà trường phát động phong trào ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Có 3 khối 5 quyên góp được tất cả 600 quyển vở. Lớp 5A quyên góp được số quyển vở bằng dfrac {2}{5} số quyển vở của cả khối. Số quyển vở lớp 5B quyên góp được bằng dfrac {4}{5} số quyển vở lớp 5C quyên góp được. Hãy cho biết mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu quyển vở ?

Câu 26: Cho hình thang vuông ABCD vuông góc tại A và D; AB = dfrac {1}{3} CD. Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M.

câu 26 so sánh tính diện tích tam giác đề thi toán nâng cao lớp 5 vào trường chuyên số 4

a) So sánh diện tích tam giác ABC và tam giác ADC.

b) Biết diện tích hình thang ABCD bằng 64 cm^2 . Tính diện tích tam giác MBA.


Trên đây là một đề thi toán lớp 5 nâng cao vào lớp 6 của một trường THCS chuyên dành cho các em học sinh muốn ôn luyện. Ngoài ra còn rất nhiều các đề thi toán lớp 5 cho học sinh giỏi khác mà thầy đã cho và vẫn đang cập nhật hàng ngày trên trang, Các em học sinh có thể ôn tập và học toán lớp 5 thêm qua các bài giảng để bổ sung kiến thức của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *