Toán nâng cao lớp 5 thi vào trường chuyên: Bài 2 tính bằng cách thuận tiện nhất

Hôm nay thầy sẽ chữa cho các bạn đề thi toán nâng cao lớp 5 thi vào lớp 6 trường chuyên: Bài số 2 tính bằng cách thuận tiện nhất. Chúng ta có đề bài như sau:

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

M = frac{mathrm {1,8 space times space 4,3space+space0,6 times 7,8 space + space 3,5 space times 1,8} }{mathrm{10,4 space + 11,5 space + space 12,6 space – space 11,8 space – space 10,7 space – space 9,6}}

Để giải được bài toán lớp 5 này bằng cách tính thuận tiện nhất nghĩa là chúng ta phải tính như thế nào cho nó thật đơn giản mà không phải nháp, không phải đặt nhân chia ra. Vậy để giải những bài toán này 1 cách tốt nhất các bạn phải xem xét thật kỹ trước khi viết vào giấy thi.

Bây giờ chúng ta cùng phân tích tử số của chúng ta có 3 cặp thừa số nhân với nhau rồi cộng vào

  • thừa số thứ nhất là 1,8 x 4,3
  • thừa số thứ hai là 0,6 x 7,8
  • thừa số thứ ba là 3,5 x 1,8

Vậy chúng ta nhìn thấy có 1,8 chung, vậy chúng ta sẽ nhóm 2 thừa số này vào với nhau. Còn thừa số ở giữa chúng ta thấy không có 1,8. Chúng ta sẽ có 2 cách xử lý cho điều này:

  • Cách 1 là biến đổi để thừa số cũng có 1,8 để chúng ta nhóm vào 1 lần. Như ta nhìn thấy có 0,6 x 3 sẽ bằng 1,8. Vậy nếu biến đổi chúng ta sẽ phải lấy 7,8 : 3 để giá trị không thay đổi.
  • Cách thứ 2 là chúng ta quan sát thấy nếu chúng ta chỉ nhóm số đầu với số cuối thành 1,8 chúng ta sẽ có 4,3 + 3,5 và tính cờ nó bằng 7,8. Vậy chúng ta có thể nhóm thừa số đầu và cuối và đến bước tiếp theo chúng ta sẽ dùng 7,8 chung để ta nhóm tiếp. Như thế chúng ta sẽ không phải biến đổi thừa số ở giữa.

Suy ra cách 2 sẽ đỡ phức tạp hơn, vậy cuối cùng chúng ta sẽ lựa chọn cách thứ 2 để tính nhanh tử số bài toán này.

Còn về mẫu số chúng ta nhìn thấy 10,4 + 11,5 + 12,6 là 3 số tăng dần đều, Sau đó lại trừ đi 11,8 – 10,7 – 9,6 lại là 3 số giảm dần đều. Vậy nếu chúng ta nhóm (12,6 – 11,8) , (11,5 – 10,7) , (10,4 – 9,6) đều cho ra hiệu là 0,8. Đây là cách chúng ta xử lý phần mẫu số của bài toán này.

Vậy bước tiếp theo bài toán được xử lý sẽ có dạng:

= frac{mathrm {1,8 space times space (4,3 + 3,5)space+space0,6 times 7,8} }{mathrm{(10,4 space – 9,6) space + space (11,5 space – space 10,7) space + space (12,6 space – space 11,8)}}

= frac{mathrm {1,8 space times space 7,8 space+space0,6 times 7,8} }{mathrm{0,8 space + space 0,8 space + space 0,8}}

= frac{mathrm {7,8 space times space (1,8 space+space0,6)} }{mathrm{0,8 space times space 3 }}

= frac{mathrm {7,8 space times space 2,4} }{mathrm{2,4 }}

= 7,8 (kết quả)

Như vậy chúng ta đã giải xong và đã có kết quả cuối cùng của bài toán rồi. Các em có thể xem thêm nhiều bài hướng dẫn khác tại kênh Youtube Toán Olympic Tiểu Học – Toán Nâng Cao Tiểu Học.

Xem Video Bài Giải Toán Nâng Cao Lớp 5 thi vào trường chuyên bài 2 tính bằng cách thuận tiện nhất

[wpcc-iframe loading=”lazy” width=”560″ height=”315″ src=”https://web.archive.org/web/20211021022308if_/https://www.youtube.com/embed/xqnSsbqECoc” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *