Đề thi thử toán quốc tế lớp 2 kỳ thi toán olympic ASMO cho học sinh ôn luyện số 1

Thầy sẽ giao đề thi thử số 1 toán quốc tế lớp 2 kỳ thi toán olympic ASMO cho các em làm thử xem khả năng học tập của mình đến đâu, ở đề thi này một số câu đầu thầy sẽ dịch sang tiếng việt và cả nguyên mẫu tiếng anh cho các em bước đầu làm quen, còn những câu sau các em phải tự tìm cách để hiểu được đầu bài yêu cầu gì thì mới làm được bài. Trong khi thi toán olympic quốc tế lớp 2 thì các câu hỏi đề bài được sử dụng bằng tiếng Anh, vì thề các em phải hiểu được đề bài yêu cầu gì. Đối với một số các em học sinh lớp 2 thường thì yếu về tiếng Anh cũng có các phương pháp để có thể hiểu và làm các bài toán olympic quốc tế này một cách đơn giản. Bây giờ chúng ta cùng bước vào làm đề thi thử này nhé

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

đề thi thử toán quốc tế lớp 2 kỳ thi toán olympic asmo ôn luyện số 1

Các câu hỏi trong Đề thi thử toán quốc tế lớp 2 kỳ thi toán olympic ASMO cho học sinh ôn luyện số 1

Câu 1: Tính (Calculate)

18 + 14 – 13 = 32 – …

a) 13

b) 14

c) 18

d) 32

e) 19

Câu 2: Em đếm được bao nhiêu hình tam giác trong hình bên dưới (How many triangles can you count ?)

câu 2 mấy hình tam giác đề thi thử toán quốc tế lớp 2 asmo số 1

a) 8

b) 9

c) 7

d) 6

e) 10

Câu 3: Mẹ đưa cho Sammy 10$. Bạn ấy mua 2 quyển sách và 1 hộp bút, biết rằng giá mỗi quyển sách là 1$ và giá của 1 hộp bút là 5$. Hỏi bạn ấy còn lại bao $ ? (Mom gave Sammy $10. She bought 2 notebooks at $1 each and 1 pencil case at $5. How much money was left ?

a) 7

b) 10

c) 2

d) 5

e) 3

Câu 4: Công việc của Alice là đánh số thứ tự các món quà cho ngày Giáng Sinh, các số thứ tự Alice cần đánh là từ 1 tới 56. Vậy có bao nhiêu chữ số 5 mà Alice sẽ cần dùng để đánh số thứ tự từ 1 tới 56 ? (Alice must number the Christmas presents from 1 to 56. How many times does she need the digit 5 ?)

a) 15

b) 14

c) 11

d) 13

e) 12

Câu 5: Hình bên dưới cho biết thời gian trường bắt đầu vào học, bạn Kym đến muộn 38 phút. Em hãy cho biết thời gian bạn ấy đến là lúc mấy giờ ? (School start time is shown below. Kym is 38 minutes late. What time does she arrive ?)

câu 5 mấy giờ đề thi thử toán asmo lớp 2 quốc tế

a) 7.40 am

b) 8.00 am

c) 8.15 am

d) 7.02 am

e) 8.18 am

Câu 6: Dựa vào phép tính cho như bên dưới, em hãy cho biết giá trị của P + Q bằng bao nhiêu ? (In the following substraction, what is the value of P + Q ?

câu 6 tìm giá trị pq đề thi thử toán olympic asmo lớp 2 quốc tế số 1

a) 10

b) 9

c) 8

d) 3

e) 7

Câu 7: Hình thứ 29 là hình nào trong dãy hình bên dưới ? (What is the 29^th shape in the following series ?

circledcirc circledcirc Cap circledcirc bigtriangleup ast circledcirc circledcirc circledcirc Cap circledcirc bigtriangleup ast circledcirc circledcirc circledcirc …

a) circledcirc

b) Cap

c) Cup

d) bigtriangleup

e) ast

Câu 8: Which figures has a shaded region with the smallest area ?

câu 8 hình nào đề thi toán asmo lớp 2 quốc tế cho học sinh ôn luyện

Câu 9: After Regen gave 8 roses to Mia and 9 roses to Jon, her roses were double of Jon’s roses. How many roses did Regen have at first ?

a) 26

b) 17

c) 35

d) 36

e) 27

Câu 10: “When i was born, Turtle was 2 years old”

“Now our total age is 10 years old”

How old is Turtle now ?

a) 6

b) 7

c) 3

d) 4

e) 5

Câu 11: What are the missing numbers ?

7, 8, 11, 16, …, 32, … 56 

a) 26 and 43

b) 27 and 44

c) 23 and 39

d) 23 and 43

e) 25 and 36

Câu 12: Using the digits 3, 4, 8 and 6 to make 3 digit number, how many odd numbers can you get ?

a) 6

b) 4

c) 8

d) 5

e) 10

Câu 13: bigtriangleup + bigtriangleup + bigtriangleup = 15

Box + bigtriangleup = 8

bigcirc + Box = 11

bigcirc what is the value of ?

a) 3

b) 5

c) 8

d) 6

e) 4

Câu 14: Which is the shortest route from school to library ?

câu 14 đường ngắn nhất đề thi thử toán olympic quốc tế asmo lớp 2 cho học sinh

Câu 15: 1 km = 1000 m

1 m = 100 cm

1 km 20 m = … cm

a) 1200

b) 1020

c) 12000

d) 102000

e) 10200

Câu 16: What is the weight of the banana ?

câu 16 nặng bao nhiêu đề thi toán quốc tế asmo lớp 2 số 1

a) 25 g

b) 100 g

c) 125 g

d) 200 g

e) 105 g

Câu 17: 5 friends are queueing in the class. Siti is between Yumy and Iman. Iman is in front of Edward. Yumy is behind Rachel. Who is the 2^nd in the queue ?

a) Iman

b) Rachel

c) Yumy

d) Siti

e) Edward

Câu 18: A: I am a multiple of 3 between 4 and 8.

B: I am an even number bigger than 5 and smaller than 10. I can be divided by 4.

What is the product of A and B ?

a) 48

b) 8

c) 6

d) 14

e) 2

Câu 19: How many cubes are there ?

câu 19 bao nhiêu hình khối đề thi thử toán asmo lớp 2 olympic quốc tế số 1

a) 15

b) 13

c) 16

d) 18

e) 19

Câu 20: Cindy collects 1 stamp on Monday, 2 stamps on Tuesday, 3 stamps on Wednesday and so on. After 1 week, how many stamps does she have ?

a) 24

b) 25

c) 6

d) 30

e) 28


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *