Câu hỏi ôn tập luyện thi Toán SASMO lớp 4 cho học sinh bổ sung kiến thức

Hôm nay thầy và các em cùng ôn luyện và làm các bài tập câu hỏi toán sasmo lớp 4, đây là những câu hỏi luyện thi toán olympic lớp 4 quốc tế và đặc biệt là kỳ thi toán olympic sasmo, bây giờ chúng ta cùng làm bài tập nào. 

câu hỏi ôn tập luyện thi toán sasmo lớp 4 bồi dưỡng kiến thức cho học sinh

Các câu hỏi ôn tập luyện thi Toán SASMO lớp 4 dành cho học sinh

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

23 rightarrow 5

38 rightarrow 11

132 rightarrow 6

3948 rightarrow

Câu 2: Cho các hình như bên dưới

câu 2 bao nhiêu tam giác câu hỏi ôn tập toán sasmo lớp 4 học sinh luyện thi

Em hãy cho biết trong hình thứ 6 sẽ có bao nhiêu hình tam giác màu đen ?

Câu 3: Điền vào 3 số tiếp theo của dãy số:

a) 3, 6, 11, 18, 27, …

b) 4, 9, 19, 39, 79, …

c) 1, 2, 3, 5, 8, 13, …

d) 1, 1, 1, 1, 4, 7, 13, …

e) 0, 77, 7, 71, 14, 65, …

g) 1, 20, 3, 18, 5, 16, …

h) dfrac {1}{3}, dfrac {1}{2}, dfrac {5}{9}, dfrac {7}{12}, dfrac {3}{5}, …

Câu 4: Cho các hình vuông với các số có quy luật như bên dưới, em hãy điền số còn thiếu vào ô trống

câu 4 điền số còn thiếu câu hỏi ôn tập toán sasmo lớp 4 luyện thi

Câu 5: Ba số hạng đầu tiên trong một dãy số là 1, 9 và 8. Số thứ tư bằng số dư trong phép chia tổng ba số đầu tiên cho 3. Số thứ năm bằng số dư trong phép chia tổng của số thứ hai, số thứ ba và số thứ tư cho 3, và cứ tiếp tục như vậy. Hỏi số hạng thứ 2019 là số nào ?

Câu 6: Người ta cần phải sử dụng bao nhiêu chữ số để đánh số trang cho quyển truyện dày 136 trang ?

Câu 7: Kinly viết các số từ 1 đến 100 lên bảng. Sau đấy bạn ấy xóa tất cả các chữ số 5. Em hãy cho biết trên bảng còn lại bao nhiêu chữ số ?

Câu 8: Cho [kate] bigtriangleup, Box , blacklozenge [/katex] biểu diễn cho ba chữ số khác nhau. Biết rằng 7bigtriangleup90901 lớn hơn 79Box9001 , và 79Box9001 lớn hơn 798900blacklozenge . Hỏi giá trị của bigtriangleup + Box + blacklozenge bằng bao nhiêu ?

Câu 9: Cho bảng số như hình bên dưới

Trong bảng số trên ta biết rằng tổng các số ở mỗi hàng, mỗi cột và hai đường chéo đều bằng nhau. Hỏi giá trị của (B – A : C) x D là bao nhiêu ?

câu 9 tính giá trị câu hỏi luyện thi toán sasmo lớp 4

Câu 10: Tìm các chữ số x và y để overline{8x7y} chia hết cho 2, 5 và 9.

Câu 11: Khi lấy 54 chia cho x ta được số dư là 2. Khi lấy 120 chia cho x ta được số dư là 3. Hãy tìm giá trị của x bằng bao nhiêu ?

Câu 12: Một chữ số được chọn từ mỗi nhóm {1, 4, 7}; {2, 5, 8}; {3, 6, 9}. Các chữ số được chọn được sắp xếp theo một thứ tự bất kỳ để tạo thành một số có 3 chữ số. Hỏi có bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 6 trong các số tạo được ?

Câu 13: Ngày trước của ngày hôm qua là Chủ nhật. Hỏi từ hôm nay đến thứ Bảy là bao nhiêu ngày ? (Ví dụ từ thứ Hai đến thứ Tư là 2 ngày)

Câu 14: Bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng, em cho biết vào thời điểm nào thì kim phút hoàn thành 2019 vòng ?

Câu 15: Billy đi ngủ lúc 11 giờ đêm và thức dậy lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau. Bạn ấy đã giữ được thói quen này trong 4 tuần. Hỏi trong 4 tuần đó Billy đã ngủ được bao nhiêu tiếng ?

Câu 16: Hình sau được tạo bởi các hình vuông giống nhau có cạnh là 4 cm.

câu 16 tính chu vi câu hỏi ôn luyện toán sasmo lớp 4 cho học sinh

Hãy tính chu vi của hình đã cho.

Câu 17: Một hình vuông có cạnh là 12 cm và một hình chữ nhật chiều rộng là 8 cm có diện tích bằng nhau. Hỏi chiều dài hình chữ nhật bằng bao nhiêu ?

Câu 18: Hình chữ nhật ABCD được tạo thành từ 5 hình chữ nhật nhỏ giống nhau. Hãy tìm chu vi của hình chữ nhật ABCD, biết rằng diện tích của ABCD là 480 cm^2

câu 18 tìm chu vi hình chữ nhật câu hỏi luyện thi toán sasmo lớp 4

Câu 19: Teddy đang chơi với 4 tấm bìa như hình bên dưới, bạn ấy muốn lập các số có 4 chữ số khác nhau bằng cách sử dụng 4 tấm bìa. Nếu chữ số 3 luôn ở hàng chục thì bạn ấy lập được bao nhiêu số có 4 chữ số ? (Số 1432 là một ví dụ như vậy)

câu 19 có bao nhiêu cách câu hỏi ôn tập toán sasmo lớp 4

Câu 20: Cho biết

3 * 5 = 3 + 33 + 333 + 3333 + 33333 và 8 * 3 = 8 + 88 + 888

Dựa vào những quy ước trên em hãy tìm giá trị của 9 * 4 bằng bao nhiêu ?


Thầy đã cho các em ôn tập 20 câu hỏi luyện thi Toán SASMO lớp 4 giúp các em bổ sung thêm kiến thức và nâng cao các kỹ năng giải toán của mình hơn. Ngoài các bài tập toán sasmo lớp 4 đã cho bên trên ra thì các em thể tham khảo thêm các đề thi toán olympic lớp 4 khác như đề thi toán amc lớp 4, đề thi toán hkimo lớp 4, … mà thầy cung cấp trên trang và cũng đang cập nhật hàng ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *