Câu hỏi ôn tập hè toán lớp 2 nâng cao số 7 cho hs luyện tập

Một số câu hỏi ôn tập toán lớp 2 nâng cao số 7 cho các bạn học sinh luyện tập mùa hè này

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học
câu hỏi ôn tập hè toán nâng cao lớp 2 số 7 cho hs ôn luyện

Câu 1: Tìm xem đáp án nào dưới đây sai ?

A) 200 + 40 + 3 = 243

B) 240 + 3 = 243

C) Hai trăm bốn mươi ba = 243

D) 200 + 34 = 243

Câu 2: Chữ số 8 trong số 986 có giá trị là:

A) 80

B) 800

C) 88

D) 8

Câu 3: Điền các số còn thiếu vào chỗ trống:

a) 76, 86, ……………., 126

b) ……………., 54, 64, ……., 94

c) 302, 312, …………, …………, 342

d) 281, ………., 261, 251, …………, 221

Câu 4: Phép toán nào bên dưới có giá trị lớn nhất:

a) 23 + 8

b) 33 + 18

c) 33 + 9

d) 35 + 14

Câu 5: Tổng của 30 và 40 gồm bao nhiêu chục ?

a) 8

b) 7

c) 6

d) 9

Câu 6: Cho hình bên dưới, em hãy xem đáp án nào là đáp án đúng ?

câu 6 câu hỏi ôn tập hè toán nâng cao lớp 2 số 7

Câu 7: Tính nhanh các phép tính sau:

a) 34 + 38 + 46 + 52

b) 23 + 36 + 27 + 34

c) 47 + 49 + 33 + 21

Câu 8: Em hãy điền số thích hợp vào ô trống

câu 8 bài tập toán nâng cao lớp 2 ôn hè số 7

Biết rằng tổng tổng các số hàng ngang = tổng các số hàng dọc = 15

Câu 9: Trong trang trại nhà Cường có bốn trăm sáu mươi bảy con gà và hai mươi ba con bò. Hỏi trang trại nhà Cường có tất cả bao nhiêu con cả gà và bò ?

a) 940

b) 409

c) 463

d) 490

Câu 10: Chọn đáp án đúng:

45 phút – 23 phút = ?

a) 20 phút

b) 23 phút

c) 22 phút

d) 24 phút

Câu 11: 763 trừ 100 bằng bao nhiêu ?

a) 663

b) 563

c) 763

d) 673

Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

6, 14, …, 30, 38

a) 20

b) 22

c) 24

d) 26

Câu 13: Biết Box có giá trị là 3, hỏi Box Box Box có giá trị bằng bao nhiêu ?

a) 6

b) 9

c) 12

d) 3

Câu 14: Điền số thích hợp vào các chỗ chấm:

a) begin{vmatrix} times&1&2&3&4 \ 10&…&…&…&…end{vmatrix}

b) begin{vmatrix} times&1&2&3&4 \5&…&…&…&…end{vmatrix}

c) begin{vmatrix} times&9&10&7&4 \5&…&…&…&…end{vmatrix}

d) begin{vmatrix} times&9&10&5&3 \10&…&…&…&…end{vmatrix}

Câu 15: Hoàn thành các phép nhân sau:

a) Tích của 5 và 4 =

b) Tích của 7 và 8 =

c) Tích của 10 và 5 =

Câu 16: Gia đình Linh gồm các thành viên: ông nội 82 tuổi, bà nội 79 tuổi. Linh 12 tuổi, bố bạn ấy 55 tuổi, mẹ bạn ấy 52 tuổi, chị Lan 26 tuổi, hai anh em sinh đôi là Dũng và Mạnh 16 tuổi. Em hãy cho biết

a) Những ai bằng tuổi nhau

b) Ai ít tuổi hơn cặp sinh đôi

c) Ai nhiều tuổi hơn bà nội

Câu 17: Bao nhiêu lần của một phần ba bằng một ?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Câu 18: Giang đạp xe từ nhà đến trường và sau đó đạp xe đến bể bơi như hình bên dưới

câu 8 tìm quãng đường bài tập toán nâng cao lớp 2 số 7

Em hãy cho biết quãng đường mà Giang đã đạp xe từ nhà đến bể bơi là bao nhiêu km ?

a) 4 km

b) 5 km

c) 6 km

d) 8 km

Câu 19: Hãy nhìn vào hình bên dưới

câu 9 tính chiều dài bài tập toán nâng cao lớp 2 số 7

Hãy tính xem chênh lệch chiều cao giữa tòa nhà chung cư và cái cây là bào nhiêu m ?

Câu 20: Có một chiếc bánh được người ta cắt như hình bên dưới

câu 10 tìm số phần bài tập toán nâng cao lớp 2 số 7

Em hãy cho biết mỗi miếng bánh biểu thị bao nhiêu phần ?

a) dfrac {1}{2}

b) dfrac {1}{6}

c) dfrac {1}{4}

d) dfrac {1}{8}

Câu 21: Nếu blacktriangle có giá trị bằng 32 và blacktriangle : blacksquare = 4 thì blacksquare có giá trị bằng bao nhiêu ?

a) 6

b) 7

c) 4

d) 8

Câu 22: Đổi 5000 mi-li-lít sang đơn vị lít:

a) 5

b) 50

c) 500

d) 6

Câu 23: Thực hiện phép cộng sau và chọn đáp án đúng

10 cm + 5 cm + 500 cm + 200 cm

a) 825 cm

b) 715 m

c) 705 m

d) 725 cm

e) Không đáp án nào đúng

Câu 24: Người ta thường sử dụng đơn vị đo lường nào: mét, xăng-ti-mét hay cả hai khi đo:

a) Chiều dài của một chiếc xe ô tô

b) Chiều dài của sân bóng đá

c) Chiều dài của một cái kéo

d) Chiều dài của tờ giấy A4

e) Chiều dài ngôi nhà

Câu 25: Em hãy nối các đáp án đúng với nhau

a) 2m d) 3000 g

b) 3 kg e) 200 cm

c) 5 l g) 5000 ml

Câu 26: Hình vẽ bên dưới có tất cả bao nhiêu hình tam giác ?

câu 16 có bao nhiêu hình tam giác bài tập toán nâng cao lớp 2 số 7

a) 5

b) 6

c) 7

d) 8

Câu 27: Lan xem một bộ phim từ lúc 10 giờ 35 phút đến 12 giờ trưa. Hỏi thời gian Lan xem bộ phim đó hết bao lâu ?

a) 1 giờ 40 phút

b) 1 giờ 25 phút

c) 1 giờ 35 phút

d) 1 giờ 15 phút

Bài 28: Mất bao nhiêu phút để kim phút di chuyển từ:

a) số 2 đến số 4

b) số 3 đến số 7

c) số 8 đến số 12

d) số 3 đến số 11

Bài 29: Em hãy viết thêm 3 số tiếp theo vào dãy số bên dưới

1210, 1310, 1410, …, …, …

Bài 30: Số thứ mười trong mỗi dãy số dươi đây là dãy số nào ?

a) 2, 4, 6, 8, …

b) 3, 6, 9, 12, …

c) 20, 24, 28, 32, …

d) 10, 15, 20, 25, …

*****

Bên trên là các câu hỏi ôn tập hè toán lớp 2 nâng cao số 7 cho hs luyện tập, ngoài các bài tập trên ra các em có thể tham khảo nhiều hơn nữa bài tập toán lớp 2 khác mà thầy đã cung cấp để tự ôn luyện tại nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *