Bộ đề thi Toán Olympic Quốc Tế HKIMO lớp 5 cho học sinh tự luyện số 4

Thầy sẽ cho các em ôn tập bộ đề thi Olympic Toán lớp 5 HKIMO Quốc Tế số 4 giúp các em nâng cao và bổ sung thêm các kiến thức trước khi tham gia các cuộc thi toán quốc tế của mình. .Với các câu hỏi bên dưới thầy đã dịch sang thành Tiếng Việt và lược bỏ đi phần tiếng Anh nhưng các em lưu ý khi đi thi các câu hỏi sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh nhé nên các em phải đọc hiểu đầu bài mới có thể chọn đáp án đúng được.

bộ đề thi toán olympic hkimo lớp 5 số 4 cho học sinh tự luyện

Các câu hỏi trong Bộ đề thi Toán Olympic Quốc Tế HKIMO lớp 5 cho học sinh tự luyện số 4

Câu 1: Xét quy luật dưới đây. Hỏi có bao nhiêu hình tam giác trong 2021 hình đầu tiên tính từ trái sang phải ?

blacktriangle bigcirc bigtriangledown blacksquare bigcirc bigcirc blacktriangle bigcirc bigtriangledown blacksquare bigcirc bigcirc blacktriangle bigcirc bigtriangledown blacksquare bigcirc bigcirc blacktriangle bigcirc bigtriangledown blacksquare bigcirc bigcirc …

A) 674

B) 673

C) 809

D) 336

Câu 2: Andy có một số can để đựng một lượng xăng. Nếu anh ấy đổ 3 lít xăng vào mỗi can thì vẫn còn thừa 10 lít. Nếu anh ấy đổ 4 lít xăng vào mỗi can thì vẫn còn thừa 2 lít. Hỏi Andy cần chứa bao nhiêu lít xăng ?

A) 24

B) 34

C) 38

D) 8

Câu 3: Tìm số thứ 8 trong dãy có quy luật dưới đây?

1, 2, 5, 14, 41, …

A) 1049

B) 1000

C) 102

Câu 4: Quan sát quy luật dưới đây để tim tổng A + B + C

câu 4 quy luật dãy số bộ đề thi toán olympic quốc tế hkimo lớp 5 số 4

A) 75

B) 62

C) 72

D) 57

Câu 5: Một bài kiểm tra toán có 10 câu, mỗi câu đúng được 1 điếm. Trả lời sai hoặc không trả lời thì không có điểm. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra để chắc chắn có hai bạn giống điếm nhau?

A) 12

B) 11

C) 10

D) 20

Câu 6: Tìm giá trị của dfrac {1}{2 times 4} + dfrac {1}{4 times 6} + dfrac {1}{6 times 8} + … + dfrac {1}{2020 times 2022}

A) dfrac {1}{2}

B) dfrac {505}{1011}

C) dfrac {505}{2022}

D) dfrac {1}{4}

Câu 7: Tìm giá trị của dfrac {1}{2 + dfrac {3}{4}}

A) dfrac {11}{4}

B) dfrac {4}{11}

C) dfrac {4}{5}

D) dfrac {5}{4}

Câu 8: Tìm giá trị của 2 + 7 + 12 + 17 + … + 197 + 202.

A) 4281

B) 8364

C) 10302

D) 4182

Câu 9: Tìm giá trị của P để được phép tính đúng dưới đây.

2 x P = 2 + 6 +18 + … + 4374

A) 3820

B) 3280

C) 2380

D) 2830

Câu 10: Biết các chữ cái M, A, T, H, K, I, 0 biếu diễn các chữ số khác nhau. Tìm giá trị của I.

câu 10 tìm giá trị i đề thi toán hkimo lớp 5 số 4

A) 3

B) 2

C) 4

D) 5

Câu 11: Ashley và Ben nặng 75kg. Ben và Chelsea nặng 81kg. Chelsea và Ashley nặng 84kg. Biết rằng Dan nặng hơn số cân trung bình cả 4 bạn là 3kg. Hỏi cân nặng của Dan là bao nhiêu kg ?

A) 44

B) 43

C) 42

D) 41

Câu 12: Tìm số lớn nhất có 3 chữ số sao cho số đó chia 7 dư 6.

A) 1000

B) 993

C) 994

D) 995

Câu 13: Biết số có 10 chữ số  chia hết cho 18, hỏi giá trị lớn nhất của A có thể là bao nhiêu?

A) 8

B) 9

C) 5

D) 3

Câu 14: Biết rằng 2 * 3 = 3 + 5, 3 * 4 = 4 + 7 + 10, 4 * 5 = 5 + 9 + 13 + 17. Tính giá trị của 4 * 6.

A) 50

B) 72

C) 10

D) 48

Câu 15: Để đánh toàn bộ số trang của một quyển sách 1000 trang thì cần bao nhiêu số 0?

A) 183

B) 173

C) 192

D) 180

Câu 16: Mỗi ô vuông trong lưới dưới đây có độ dài cạnh là 4. Tính diện tích của phần màu đỏ ?

câu 16 tính diện tích đề thi toán olympic hkimo lớp 5 số 4

A) 150

B) 300

C) 600

D) 664

Câu 17: 10 hình lập phương với cạnh dài 2 cm được ghép lại thành hình dưới dây. Hỏi diện tích toàn phần của hình dưới nhỏ nhất là bao nhiêu cm2 ?

câu 17 diện tích toán phần bộ đề thi toán lớp 5 hkimo số 4

A) 160

B) 80

C) 40

D) 200

Câu 18: Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình dưới đây ?

câu 18 có bao nhiêu hình chữ nhật đề thi toán hkimo lớp 5 số 4

A) 24

B) 54

C) 34

D) 44

Câu 19: Chín hình vuông y hệt nhau được ghép lại thành hình dưới đây có chu vi là 48. Hãy tính diện tích của phần được tô đậm.

câu 19 tính diện tích phần tô đậm đề thi toán olympic hkimo lớp 5 số 4

A) 24

B) 18

C) 16

D) 27

Câu 20: Andy có một mảnh giấy hình vuông có chu vi 72 như hình 1. Sau đó, anh ấy cắt mảnh giấy thành 2 mảnh y hệt nhau để ghép thành hình 2. Tính chu vi của hình 2.

câu 20 tính chu vi đề thi toán hkimo lớp 5 số 4

A) 80

B) 78

C) 76

D) 74

Câu 21: Hỏi có bao nhiêu số có 3 chữ số mà không chứa số 1 hoặc chữ số 9?

A) 606

B) 564

C) 488

D) 452

Câu 22: Mỗi ngày Sarah  sẽ ăn 2 hoặc 3 cái kẹo. Biết rằng cô ấy có tất cả 13 cái kẹo. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để Sarah ăn hết số kẹo đó ?

A) 13

B) 12

C) 16

D) 18

Câu 23: Chọn 8 chữ số (không lặp lại) từ số 0 đến số 7 để lập thành hai số có 4 chữ số (Ví dụ: chọn số 2357 và 4016). Tìm tổng lớn nhất có thể của hai số đó.

A) 13951

B) 10864

C) 19351

D) 18064

Câu 24: Chọn 4 chữ số khác nhau từ các số 0, 2, 4, 5, 6, 7 để lập thành số có 4 chữ số chia hết cho 5. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu số như vậy ?

A) 54

B) 108

C) 120

D) 240

Câu 25: Anna cần điền số vào một dải băng dài dưới đây sao cho 3 ô liền nhau có tổng là 100. Hỏi cần điền số bao nhiêu vào ô thứ 100 tính từ phía bên trái ?

Box 23 Box Box Box Box 41 Box …

A) 36

B) 41

C) 23

D) 59

***********

Ngoài bộ đề thi toán hkimo lớp 5 bên trên ra các em học sinh có thể tham khảo thêm các bài tập toán olympic lớp 5 khác hay các đề thi của các cuộc thi toán olympic khác như đề thi toán olympic sasmo lớp 5, toán amc lớp 5, toán kangaroo lớp 5, … mà thầy đã cung cấp trên trang và đang cập nhật tài liệu hàng ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *