Các bài tập olympic toán tính tuổi lớp 4 cho học sinh ôn tập thêm

Phần học hôm nay thầy sẽ giao cho các em một số bài tập toán olympic lớp 4 chuyên đề toán tính tuổi cho học sinh ôn tập thêm làm bài về nhà, đây là 1 trong những dạng bài khi thi toán olympic quốc tế các em rất thường gặp. Các em cũng lưu ý nhớ kỹ là khi thi toán olympic lớp 4 quốc tế thì các câu hỏi đều sử dụng bằng tiếng Anh nhé.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

câu hỏi bài tập olympic toán tính tuổi lớp 4 cho học sinh ôn tập thêm

Các câu hỏi olympic toán tính tuổi lớp 4 cho học sinh ôn tập thêm 

Phần I: Trắc nghiệm

Practice 1: Sarah say to her mother, “You will be 25 years older than me in three years’time.”. Sarah’s mother replies, “How many years younger were you than me five years ago?” Help Sarah answer her mother’s question ?

Câu 1: Sarah nói với mẹ rằng, “Mẹ sẽ hơn con 25 tuổi trong 3 năm nữa”. Mẹ của Sarah đáp lại rằng: “Vậy con kém mẹ bao nhiêu tuổi vào 5 năm trước” Hãy giúp Sarah trả lời câu hỏi của mẹ ?

A) 20

B) 15

C) 25

D) 30

E) 33

Practice 2: Frederick is 6 years old this year. His father is 32 years old. How old will Frederick be when his father is 38 years old ?

Câu 2: Frederick 6 tuổi. Bố của cậu 32 tuổi. Hỏi Frederick bao nhiêu tuổi khi bố cậu ấy 38 tuổi ?

A) 6

B) 12

C) 9

D) 18

E) 10

Practice 3: The sum of Benny and his father’s age is 39. When will the sum of their age be 49 ?

Câu 3: Tổng số tuổi của Benny và bố bạn ấy là 39 tuổi. Khi nào thì tổng số tuổi của họ là 49 tuổi ?

A) 5 năm sau

B) 5 năm trước

C) 10 năm sau

D) 10 năm trước

Practice 4: Nicholas will be 3 years younger than his sister in 5 years’time. Nicholas is 9 years old. How old is his siser ?

Câu 4: Nicholas nhỏ hơn chị của mình 3 tuổi trong 5 năm nữa. Nicholas 9 tuổi. Hỏi chị gái của bạn ấy bao nhiêu tuổi ?

A) 9

B) 12

C) 15

D) 17

E) 10

Practice 5: Paul is 9 years old. The sum of Paul and his parents’s age is 75. Ehen will the sum of his parent’ age be 80 ?

Câu 5: Paul 9 tuổi. Tổng số tuổi của Paul và cha mẹ cậu ấy là 75. Hỏi khi nào thì tổng số tuổi của ba mẹ cậu là 80 ?

A) 14 năm sau

B) 7 năm sau

C) 5 năm sau

D) 10 năm sau

Practice 6: Tom is 7 years old. His couisn is twice as old as Tom. When will the sum of their age be 35 ?

Câu 6: Tom 7 tuổi. Anh họ của Tom gấp đôi tuổi của bạn ấy. Hỏi khi nào thì tổng số tuổi của 2 người là 35 ?

A) 14 năm sau

B) 7 năm sau

C) 5 năm sau

D) 10 năm sau

Practice 7: Kim is 6 years old now. Her father will be 39 years old when Kim is 10 years old. How old is Kim’s father now ?

Câu 7: Bây giờ Kim 6 tuổi. Bố của cô ấy sẽ 39 tuổi khi Kim 10 tuổi. Hỏi bây giờ bố của Kim bao nhiêu tuổi ?

A) 29

B) 35

C) 39

D) 30

E) 34

Practice 8: Four years ago, the age of Patrick’s mother was 4 times his age. How old is Patrick now if his mother is 44 years old ?

Câu 8: Cách đây 4 năm, tuổi của mẹ Patrick gấp 4 lần tuổi của bạn ấy. Nếu năm nay mẹ Patrick 44 tuổi thì Patrick bao nhiêu tuổi ?

A) 10

B) 14

C) 18

D) 12

E) 16

Practice 9: The sum of Tanya’s age and her parent’s age is 76. When will the sum of their ages be 100 ?

Câu 9: Tổng số tuổi của Tanny và bố mẹ là 76. Hỏi khi nào thì tổng số tuổi của 3 người là 100 ?

A) 10 năm sau

B) 6 năm sau

C) 8 năm sau

D) 12 năm sau

Practice 10: The sum of Valerie’s, her sister’s and their father’s age is 85. Valerie is 22 years old. She is twice as old as her sister. How old is their father ?

Câu 10: Tổng số tuổi của Valerie, em gái và bố của cô ấy là 85. Năm nay Valeria 22 tuổi. Tuổi cô ấy gấp đôi số tuổi của em gái. Hỏi bố cô ấy bao nhiêu tuổi ?

A) 50

B) 48

C) 52

D) 53

E) 54

Phần II:Tự luận

Practice 1: Laura is 13 years old. Her sister is 10 years old. How old will each of them be when the sum of their ages is 63 ?

Câu 1: Năm nay Laura 13 tuổi. Em gái bạn ấy 10 tuổi. Hỏi hai chị em mỗi người bao nhiêu tuổi khi tổng số tuổi 2 người là 63 ?

Practice 2: The sum of Melvin’s age and his mother’s age is 58. His mother is 23 years older than his brother. Melvin’s brother is 5 years his senior. How old is each of them ?

Câu 2: Tổng số tuổi của Melvin và mẹ là 58 tuổi. Mẹ hơn anh trai Melvin 23 tuổi. Anh trai Melvin hơn Melvin 5 tuổi. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi ?

Practice 3: The sum of a father’age and his son’s age is 60. Eight years ago, the father’s age was 3 times that of his son. How old is each of them ?

Câu 3: Tổng số tuổi của hai bố con là 60. Cách đây 8 năm, tuổi của bố gấp 3 lần tuổi của con. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi ?

Practice 4: Three years ago, the sum of Mark’s age and his mother’s age was 49. His mother’s age is 4 times Mark’s age now. How old is each of them now ?

Câu 4: Cách đây 3 năm, tổng số tuổi của Mark và mẹ là 49. Hiện nay tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của Mark. Hỏi Mark và mẹ bao nhiêu tuổi ?

Practice 5: Shane is 8 years old. His mother is 38 years old. How many years ago was his mother’s age 6 times his age ?

Câu 5: Năm nay Shane 8 tuổi. Mẹ của bạn ấy 38 tuổi. Hỏi cách đây bao nhiêu năm thì tuổi của mẹ gấp 6 lần tuổi của Shane ?

Practice 6: Colin is 10 years old. His granny is 62 years old. In how many years’ time will his granny’s be 5 times his age ?

Câu 6: Năm nay Colin 10 tuổi. Bà của bạn ấy 62 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi của bà gấp 5 lần tuổi của Colin ?

Practice 7: Melanie is 8 years old. She asked her uncle about his age. Her uncle replied “When you reach my age, I will be 38 years old.” How old is her uncle ?

Câu 7: Năm nay Melanie 8 tuổi. Melanie hỏi tuổi của chú mình và được chú trả lời: “ Khi cháu bằng tuổi chú bây giờ thì chú 38 tuổi”. Hỏi năm nay chú của Melanie bao nhiêu tuổi ?

Practice 8: Nelson say to his sister,”When I reach your age, you will be 35 years old”. His sister says to Nelson,”When I was your age, you were only 2 years old”. How old are Nelson and his sister ?

Câu 8: Nelson nói với chị gái rằng :”Khi em bằng tuổi chị bây giờ, chị sẽ 35 tuổi”. Chị của Nelson nói với cậu:”Khi chị bằng tuổi em bây giờ, em mới có 2 tuổi thôi”. Hỏi tuổi của 2 chị em Nelson là bao nhiêu ?

Practice 9: The average age of Laura, Melissa and Nichola is 20 years. The average age of Robert, Melissa and Nichola is 18 years. How old is Robert if Laura is 32 years old ?

Câu 9: Tuổi trung bình của Laura, Melissa và Nichola là 20 tuổi. Tuổi trung bình của Robert, Melissa và Nichola là 18 tuổi. Hỏi Robert bao nhiêu tuổi nếu Laura 32 tuổi ?

Practice 10: 2 years ago, her mum was 5 times as old as Melanie. This year, her mum is 4 times as old as her. In how many years will her mum’s age be thrice hers ?

Câu 10: 2 năm trước, tuổi của mẹ Melanie gấp 5 lần tuổi của cô ấy. Năm nay, tuổi của mẹ cô ấy gấp 4 lần tuổi của cô ấy. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi của mẹ cô ấy gấp 3 lần tuổi của cô ấy ?


Ngoài các bài tập olympic toán tính tuổi lớp 4 cho học sinh ôn tập thêm bên trên ra các em có thể tham khảo thêm các bài tập, đề thi toán olympic khác như các đề thi toán quốc tế sasmo lớp 4, toán hkimo lớp 4, … để ôn luyện thêm kiến thức cũng như nâng cao kỹ năng làm bài của mình trước các cuộc thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *