Bài ôn đầu năm toán nâng cao lớp 5 tuần 1 cho học sinh tự luyện

Đây là những câu hỏi bài tập toán lớp 5 nâng cao cho học sinh làm bài về nhà đầu năm học tuần 1, qua các bài tập các em sẽ ôn lại được các kiến thức đã học về phép tính phân số đã được học ở tuần đầu tiên trên lớp và nâng cao thêm kỹ năng về dạng bài này cho mình.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

bài ôn đầu năm toán nâng cao lớp 5 tuần 1 cho học sinh tự luyện

Các câu hỏi bài tập toán nâng cao lớp 5 tuần 1 cho học sinh

Câu 1: Rút gọn phân số dfrac {45}{105} ta được kết quả là …

Câu 2: Em hãy điền số thích hợp vào chỗ trống:

dfrac {1}{2} kg = … g

Câu 3: Trong các phân số dfrac {2}{5}, dfrac {13}{8}, dfrac {2020}{2021}, dfrac {0}{12}, dfrac {9}{8}, dfrac {77}{77} có bao nhiêu phân số nhỏ hơn 1 ?

Câu 4: Trong các phân số dfrac {6}{15}, dfrac {45}{100}, dfrac {85}{153}, dfrac {75}{200} , phân số bằng dfrac {3}{8} là: …

Câu 5: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: dfrac {1}{2}, dfrac {19}{20}, dfrac {18}{19}, dfrac {3}{10}

Câu 6: Tìm y biết

dfrac {3}{4} + (2 times y – 1) = dfrac {5}{6}

Câu 7: Phân số lớn nhất có tử số và mẫu số đều là các số có hai chữ số là …

Câu 8: Hiện nay mẹ 30 tuổi và con 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ gấp ba lần tuổi con ?

Câu 9: Có bao nhiêu phân số tối giản khác 0 có tổng của tử số và mẫu số là 9 ?

Câu 10: Tính

M = dfrac {1}{2} + dfrac {1}{6} + dfrac {1}{12} + dfrac {1}{20} + dfrac {1}{30} + dfrac {1}{42}

Câu 11: Tính

a) A = (dfrac {1}{2} – dfrac {1}{2} : dfrac {4}{3}) times (dfrac {3}{4} – dfrac {5}{8})

b) B= dfrac {3}{7} times dfrac {5}{9} + dfrac {4}{7} : dfrac {9}{5} – dfrac {2}{9}

Câu 12: Hiện nay tuổi bố bằng dfrac {7}{6} tuổi mẹ, tuổi mẹ gấp sáu lần tuổi anh Nam, tuổi anh Nam bằng dfrac {3}{2} tuổi em Cường. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay, biết rằng tổng số tuổi của bốn người trong gia đình hiện nay là 88 tuổi.

Câu 13: So sánh các cặp phân số sau và giải thích cách làm

a) dfrac {3}{5} dfrac {4}{7}

b) dfrac {61}{62} dfrac {64}{63}

c) dfrac {19}{24} dfrac {34}{39}

d) dfrac {12}{11} dfrac {13}{12}

Câu 14: Tính:

a) dfrac {75}{100} + dfrac {19}{25} + dfrac {21}{34} + dfrac {1}{4} + dfrac {6}{25} + dfrac {13}{34}

b) dfrac {16}{9} – (dfrac {7}{9} – dfrac {4}{15})  

c) dfrac {32}{21} times dfrac {49}{45} : dfrac {16}{22} times dfrac {15}{33}

Câu 15: Tìm y biết:

a) (dfrac {1}{4} + y) times dfrac {1}{2} = dfrac {2}{5}

b) dfrac {2}{13} < dfrac {1}{y} < dfrac {3}{4}  

Câu 16: So sánh các cặp phân số sau và giải thích cách làm

a) A =  dfrac {1 + 3 + 5 + 7 + … + 99}{50} và B = dfrac {2 + 4 +  … + 98}{49}

b) C = dfrac {54 times 107 – 53}{53 times 107 + 54} và D = dfrac {135 times 269 – 133}{134 times 269 + 135}

Câu 17: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) dfrac {2020 times 2018 + 9}{2019 times 2020 – 2011}

b) (1 + dfrac {1}{2}) times (1 + dfrac {1}{3}) times (1 + dfrac {1}{4}) times … times (1 + dfrac {1}{2020})

c) dfrac {1 times 3 times 5 + 2 times 6 times 10 + 3 times 9 times 15}{3 times 5 times 12 + 6 times 10 times 24 + 9 times 15 times 36}

Câu 18: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được dfrac {1}{5} số gạo, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất dfrac {1}{8} số gạo. Hỏi cả 2 ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu phần số gạo ?

Câu 19: Một chiếc khăn hình chữ nhật có chiều dài dfrac {15}{12} m, chiều rộng kém chiều dài dfrac {7}{12} m. Hãy tính chu vi và diện tích của chiếc khăn đó bằng bao nhiêu ?

Câu 20: Tìm một phân số biết rằng nếu lấy phân số đó cộng với dfrac {1}{2} rồi cộng tiếp dfrac {3}{8} thì được kết quả là dfrac {17}{16}

Câu 21: Tổng chiều dài của ba mảnh vải là dfrac {65}{12} m. Tổng chiều dài của mảnh vải thứ nhất và mảnh vải thứ hai là dfrac {25}{6} m. Tổng chiều dài của mảnh vải thứ hai và mảnh vải thứ ba là dfrac {15}{4} m. Hãy tính chiều dài của mỗi mảnh vải.


Bên trên là những câu hỏi bài tập toán lớp 5 nâng cao tuần 1 cho các em học sinh mới bước vào đầu năm học ôn luyện và làm bài về nhà. Phụ huynh có thể tham khảo thêm các bài tập, đề thi toán lớp 5 vào lớp 6 trường chuyên khác hay cho con thử sức với toán quốc tế mà thầy đã cho ở trên trang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *