Bài về nhà toán nâng cao lớp 4 tuần 2 bồi dưỡng kiến thức cho học sinh

Các em cùng làm bài tập về nhà toán lớp 4 nâng cao tuần 2 mà thầy giao dưới đây nhé, các câu hỏi bài tập này sẽ giúp ích các em rất nhiều cho việc ôn lại cũng như bổ sung thêm các kiến thức đã được học trên lớp ở tuần thứ 2 của năm học.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

bài về nhà toán nâng cao lớp 4 tuần 2 bồi dưỡng kiến thức cho học sinh

Các câu hỏi bài tập về nhà toán nâng cao lớp 4 tuần 2 bồi dưỡng kiến thức cho học sinh

Câu 1: Số “ba trăm năm mươi nghìn bảy trăm linh sáu” được viết là …

Câu 2: Tìm y biết rằng:

(132 – y) x 9 = 729

Câu 3: Tính giá trị

97345 – 9205 x 3 – 7 x 9205

Câu 4: Số tự nhiên nhỏ nhất có lớp nghìn gồm ba chữ số 0, 1, 4 là …

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được dãy số có quy luật

43135, 43155, 43175, 43195, …, 43235

Câu 6: So sánh

A = 25678 + 31284 + 90275 và B = 35275 + 21688 + 90274

Câu 7: Ba số hạng có tổng là 3486. Hỏi nếu tăng mỗi số hạng thêm 1122 đơn vị thì được tổng mới là bao nhiêu ?

Câu 8: Trong một phép trừ, nếu tăng số bị trừ thêm 305 đơn vị và giảm số trừ đi 10 đơn vị thì được hiệu mới là 32554. Hỏi hiệu ban đầu của phép trừ là bao nhiêu ?

Câu 9: Tìm một số có bốn chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn, chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 3 đơn vị.

Câu 10: Viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 105 thì chữ số 5 xuất hiện bao nhiêu lần ?

Câu 11: Tính giá trị

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b) (145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)

Câu 12: Có ba tổ công nhân sản xuất được 34469 đôi giày. Tổ thứ nhất sản xuất được 11645 đôi giày và sản xuất nhiều hơn tổ thứ hai 542 đôi giày. Hỏi tổ thứ ba sản xuất được bao nhiêu đôi giày ?

Câu 13: Tìm x biết

(x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + (x + 4) = 50

Câu 14: Tổng của hai số là 34270. Nếu thêm vào số lớn 489 đơn vị và bớt ở số bé đi 345 đơn vị thì tổng hai số mới bằng bao nhiêu ?

Câu 15: Bạn Nam nghĩ ra một số, Nam lấy số đó cộng với số bé nhất có bốn chữ số khác nhau thì được số tròn chục lớn nhất có bốn chữ số. Em hãy tìm số mà bạn Nam nghĩ

Câu 16: Cho biểu thức 

A = 2019 – 2016 : m

a) Tính giá trị của với m = 4

b) Tìm giá trị của m để A = 2011

Câu 17: Tính giá trị của các biểu thức sau rồi cho nhận xét

A = m + n + p

B = m + (n + p)

C = m – n – p

D = m – (n + p)

a) Biết m = 57, n = 21, p = 1

b) Biết m = 2020, n = 1995, p = 5

Câu 18: Tìm b để biểu thức B có giá trị là 125

a) B = 154 – (b + 9)

b) B = b x 6 – 25

c) B = (2020 – b) : 8

d) B = b : 5 + 35


Phụ huynh cho các em học sinh tham khảo học toán lớp 4 nâng cao hơn ở các bài tập, đề thi toán olympic như bài tập toán olympic kangaroo lớp 4, đề thi ôn luyện toán hkimo lớp 4, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *