Bài tập toán nâng cao lớp 4 bồi dưỡng kiến thức cho học sinh phần số 5

Bài tập toán lớp 4 nâng cao giúp học sinh bồi dưỡng kiến thức và nâng cao thêm các kỹ năng giải toán của mình phần số 5, đây đều là các câu hỏi được chọn từ các đề thi toán lớp 4 cho học sinh giỏi và là những tài liệu rất có ích đối với các em đang muốn học toán lớp 4 nâng cao.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

bài tập toán nâng cao lớp 4 bồi dưỡng kiến thức cho học sinh phần số 5

Các câu hỏi trong phần 5 của bài tập toán nâng cao lớp 4 bồi dưỡng kiến thức cho học sinh

Câu 1: Cho tia số như hình vẽ bên dưới

câu 1 tia số bài tập toán nâng cao lớp 4 bồi dưỡng cho học sinh phần số 5

Em hãy cho biết:

a) Điểm biểu diễn số 20 000 trên tia số là trung điểm của đoạn thẳng nào ?

b) Trung điểm của đoạn CE trên tia số biểu diễn số bao nhiêu ?

c) Điểm biểu diễn số 60 000 trên tia số là trung điểm của các đoạn nào ?

d) Các điểm nằm giữa hai điểm A và E trên tia số là các điểm nào và chúng biểu diễn các số nào ?

Câu 2: Cho hình thoi ABCD có diện tích là 216 cm^2 và chu vi là 60 cm. Đoạn thẳng MN chia hình thoi thành hai hình bình hành AMND và MBCN (như hình vẽ)

câu 2 chu vi diện tích hình bình hành bài tập toán nâng cao lớp 4 bồi dưỡng học sinh số 5

Biết độ dài cạnh MB hơn độ dài cạnh AM là 5 cm. Tính:

a) Chu vi hình bình hành MBCN 

b) Diện tích hình bình hành AMND

Câu 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và diện tích là 98 m^2 . Người ta chia thành 2 hình vuông bằng nhau. Tìm chu vi mỗi hình vuông và chu vi mảnh đất hình chữ nhật ?

Câu 4: Cho hai số 26 và 28. Em hãy tìm một số sao cho khi cộng số đó với một trong hai số và lấy số còn lại trừ đi số đó thì được hai số mới có tỉ số là dfrac {4}{5}

Câu 5: Tìm các phân số lớn hơn dfrac {1}{5} và khác với số tự nhiên, biết rầng nếu lấy mẫu số nhân với 2 và lấy tử số cộng với 2 thì giá trị phân số không thay đổi ?

Câu 6: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 48 cm. Nếu bớt chiều dài của hình đó đi 6 cm và tăng chiều rộng lên 6 cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 7: Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 42m, chiều cao bằng dfrac {2}{3} cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất đó ?

Câu 8: Trong một khu vườn hình vuông, người ta lát hai lối đi rộng 1m, như trong hình dưới đây. Hai lối đi chia khu vườn thành bốn mảnh vườn hình chữ nhật. Biết rằng diện tích của lối đi là 35m. Hãy tính tổng diện tích của bốn mảnh vườn hình chữ nhật.

câu 8 diện tích hcn bài tập toán lớp 4 nâng cao bồi dưỡng hs giỏi

Câu 9: Tính giá trị của biểu thức bằng phương pháp tính nhanh:

a) 80 : 1 + 80 : 10 + 80 : 4 + 80 : 5

b) 4 + 7 + 10 + … + 94 + 97 + 100

c) 875 x 32 x 16 x 25

Câu 10: Làm các câu hỏi sau

a) Tìm phân số bằng phân số dfrac {3}{5} biết rằng hiệu của tử số trừ đi mẫu số của phân số đó bằng 8

b) Tìm phân số bằng phân số dfrac {2}{3} biết rằng tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 15.

c) Tìm giá trị của một số biết rằng lấy số đó cộng với dfrac {4}{5} rồi trừ đi dfrac {1}{4} thì được kết quả là dfrac {7}{10}

Câu 11: Hãy trả lời các câu câu hỏi bên dưới:

a) Tìm tích của hai số biết rằng nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ hai lên 4 lần thì được tích mới là 8400.

b) Tìm 2 số có tích bằng 1932, biết rằng nếu ta giữ nguyên một thừa số và tăng một thừa số thêm 8 đơn vị thì được tích mới bằng 2604.

Câu 12: Một xưởng gỗ có hai tấm gỗ hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm gỗ bằng dfrac {1}{2} chiều dài của nó và chiều dài của tấm gỗ nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm gỗ to. Người ta ghép hai tấm gỗ đó vào nhau và đặt lên mặt bàn có diện tích là 90 dm^2 thì vừa. Em hãy tính kích thước của mỗi tấm gỗ đó ?

Câu 13: Hiện nay bố hơn con 28 tuổi, biết rằng 4 năm nữa số tuổi con bằng dfrac {3}{10} số tuổi của bố. Hãy tính tuổi của mỗi người hiện nay bằng bao nhiêu ?

Câu 14: Hai bạn Giang và Hương cùng thi nhau gấp những con hạc giấy bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng, biết rầng Giang gấp xong một con hạc giấy hết 5 phút, còn Hương gấp mất 6 phút mới xong. Vậy đến lúc 8 giờ sáng thì Giang đã gấp được nhiều hơn Hương bao nhiêu con hạc giấy ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *