10 bài luyện thi olympic toán quốc tế lớp 2 – bài ôn tập số 1

Sau đây là 10 bài luyện thi olympic toán quốc tế lớp 2 trong bài ôn tập số 1 của Toán Olympic Tiểu Học, phần câu hỏi sẽ bao gồm cả tiếng anh để các em có thể làm quen với toán olympic quốc tế. Còn bây giờ chúng ta cùng ôn luyện và làm bài để kiểm tra khả năng của mình đến đâu nhé.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

Câu 1: Janes 4 tuổi. Anh trai của bạn ấy 12 tuổi. Hỏi sau 10 năm nữa, anh trai của Janes hơn bạn ấy bao nhiêu tuổi ? (Janes is 4 years old. Her brother is 12 years old. How many years older is her brother than Janes in 10 years’ time ?

Câu 2: Hoàn thành các quy luật dãy số sau (Complete each number pattern)

a) 2, 3, 5, 8, 13, ( ), …

b) 1, 2, 4, 7, ( ), ( ), …

c) 1, 6, 7, 12, 13, ( ), ( ), …

d) 1, 1, 2, 3, 5, ( ), ( ), …

Câu 3: Chiếc đồng hồ đánh một tiếng chuông vào lúc 1 giờ, hai tiếng chuông vào lúc 2 giờ, ba tiếng chuông vào lúc 3 giờ và cứ tiếp tục như vậy. Hỏi chiếc đồng hồ đó đánh tất cả bao nhiêu tiếng chuông trong vòng sáu giờ đồng hồ. (The clock chimes once at 1 o’clock, twice at 2 o’clock, thrice at 3 o’clock and so on. How many times does the clock chime altogether in the first six hours ?

Câu 4: Nhà Charly nằm ở tầng thứ 3 của một căn hộ. Chiếc cầu thang giữa mỗi tầng có 12 bậc. Hỏi Charly phải leo bao nhiêu bậc cầu thang để lên nhà ? (Charly’s house is on the 3rd floor of an apartment. The staircase between every floor has a flight of 12 steps. How many steps must Charly climb in order to reach home ?

Câu 5: Tìm số còn thiếu (Find the missing numbers)

câu 5 10 bài luyện thi olympic lớp 2 - bài ôn tập số 1

Câu 6: Một thủy thủ cần phải buộc 6 chiếc dây thừng lại với nhau để tạo thành một sợi dây dài. Hỏi có tất cả bao nhiêu đoạn nút thắt . Giả sử rằng đoạn đầu và cuối của dây không được buộc lại vào nhau nữa. (A seaman needs to tie 6 ropes together to make a long rope. How many knots are there altogether ? Assume both ends of the long rope are not tied together)

Câu 7: Clindy nói với mẹ rằng: ” Mẹ sẽ hơn con 25 tuổi trong 3 năm nữa.” Mẹ của Clindy đáp lại rằng: ” Vậy con kém mẹ bao nhiêu tuổi vào 5 năm trước ?” Hãy giúp Clindy trả lời câu hỏi của mẹ. (Clindy says to her mother: “You will be 25 years older tha me in three years’ time”. Clindy’s mother replies: “How many years younger were you than me five years age ?” Help Clindy answer her mother’s question.)

Câu 8: Có bao nhiêu cách để Dan và mẹ có thể trở về nhà ? (How many diferent ways are there for Dan and her mother to return home ?

câu 8 10 bài luyện thi olympic lớp 2 - bài ôn tập số 1

Câu 9: Điền mỗi số 1, 2, 3, 4, 5, hoặc 6 vào mỗi ô trống sao cho tổng các số trên một đường thẳng bằng 9. Mỗi số được sử dụng duy nhất một lần. (Fill in each blank with 1, 2, 3, 4, 5 or 6 so that the sum of all the numbers along each line is 9. Use each number only once.

câu 9 10 bài luyện thi olympic lớp 2 - bài ôn tập số 1

Câu 10: Một người nông dân có nhiều hơn 15 quả trứng nhưng ít hơn 20 quả. Nếu như ông đếm hai quả một thì sẽ thừa ra một quả. Nếu ông đếm ba quả 1 thì sẽ thừa ra hai quả trứng. Hỏi người nông dân có bao nhiêu quả trứng ? (A farmer has more than 15 but less than 20 eggs. If he counts the eggs in twos, there is an extra egg. If he counts the eggs in threes, there are two extra eggs. How many eggs does the farmer have ?

* * *

Như vậy trong bài này chúng ta đã có 10 câu hỏi bài tập olympic toán lớp 2 cho các em ôn luyện, nếu có thắc mắc gì và cần hỗ trợ trong quá trình học tập các em có thể liên hệ với Toán Olympic Tiểu Học nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *