Những bài toán lớp 2 nâng cao bồi dưỡng hs giỏi – bài ôn số 5

30 bài tập toán lớp 2 nâng cao bồi dưỡng cho học sinh giỏi trong phần bài ôn luyện số 5, các em hãy cùng làm những câu hỏi này nhé

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

Câu 1: Tính nhanh:

a) 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

b) 1 +3 + 5 + 7 +9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Câu 2: Một người nông dân nuôi gà và bò, biết số lượng mỗi loại bằng nhau và có tổng số là 42 chân. Em hãy tìm số gà và bò mỗi loại mà bác nông dân nuôi.

Câu 3: Hồng, Huệ và Đào cùng trồng 3 cây là cây hồng, cây huệ và cây đào ở một khu vườn. Bạn trồng cây huệ nói với Hồng : “Chúng ta không ai trồng cây giống tên mình cả.” . Em hãy cho biết bạn nào trồng cây nào.

Câu 4: Cho dãy số 3, 7, 11, 15, … Em hãy điền số tiếp theo vào chỗ chấm

Câu 5: Vinh có 28 viên bi, Vinh cho Chiến 8 viên bi, Chiến lại cho Quang 5 viên bi. Lúc này cả 3 bạn đều có số viên bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu Chiến và Quang mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?

Câu 6: Hiện nay mẹ của Trung 35 tuổi còn ông nội 60 tuổi. Em hãy tính xem khi tuổi của ông nội Trung bằng với tuổi mẹ của Hà hiện nay thì lúc đó mẹ của Hà bao nhiêu tuổi ?

Câu 7: Trong một hàng, đứng trước bạn Nam có 5 bạn, đứng sau bạn Nam có 6 bạn. Hỏi hàng đó có bao nhiêu bạn ?

Câu 8: Điền số thích hợp vào dấu ?

câu 8 30 bài tập toán lớp 2 nâng cao bồi dưỡng hs giỏi

Câu 9: Số cần điền vào chỗ trống là số nào ?

1, 2, 3, 5, 8, …

Câu 10: Số hạng tiếp theo của dãy số là số nào ?

5, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10, 9, …

Câu 11: Nhà Trường nuôi 3 con trâu và 8 con gà. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái chân ở nông trại ?

Câu 12: Trong một phép trừ, số bị trừ lớn hơn hiệu là 36 đơn vị. Hỏi số trừ bằng bao nhiêu ?

Câu 13: Con chó nặng hơn con gà 7kg, con gà nhẹ hơn con mèo 1 kg. Hỏi con chó nặng hơn con mèo bao nhiêu kg ?

Câu 14: Tâm nhiều hơn Minh 10 quyển vở. Nga cho tâm thêm 5 quyển vở và cho Minh thêm 20 quyển vở. Hỏi Tâm và Minh ai có nhiều quyển vở hơn và nhiều hơn bao nhiêu ?

Câu 15: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 19 được bao nhiêu cộng với 18 thì kết quả là 68.

Câu 16: Trước đây 3 năm bạn Kiên 8 tuổi. Hỏi sau đây 7 năm thì bạn Kiên bao nhiêu tuổi ?

Câu 17: Các hình dưới đây được vẽ theo thứ tự có quy luật. Hỏi cáo bao nhiêu hình vuông bị che khuất ?

câu 17 30 bài tập toán lớp 2 nâng cao bồi dưỡng hs giỏi

Câu 18: Ghép bốn thanh gỗ dài 18cm, 17cm, 20cm và 13cm thành một thanh gỗ dài 62cm (như hình vẽ). Biết các đoạn nối CD, EF và GH dài bằng nhau.

câu 18 30 bài tập toán lớp 2 nâng cao bồi dưỡng hs giỏi

Câu 19: Một đoạn đường dài 48 m, người ta trồng cây xanh dọc theo đoạn đường. Biết rằng khoảng cách giữa hai cây là 6m. Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây trên con đường đó biết cả hai đầu đường đều trồng cây ?

Câu 20: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 dm … 8 cm.

b) 2 dm 5 cm … 20 cm + 5 cm

c) 3 dm … 6 dm – 3 dm.

d) d) 88 cm … 8 dm.

Câu 21: Phượng chia táo, cam, quýt vào các túi, mỗi túi có 2 quả táo, 5 quả cam và 3 quả quýt. Để chia được 9 túi thì Phượng còn thiếu 1 quả táo, 3 quả cam và 1 quả quýt. Hỏi Phượng đã chuẩn bị bao nhiêu túi mỗi loại ?

Câu 22: Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm:

17 : 1 + 4 x 9 … 0 : 7 + 4 x 9 + 17

Câu 23: Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 5 rồi cộng với 12 thì được kết quả là 57

Câu 24: Hương có 29 bông hoa, Hương cho Dung 17 bông hoa. Hỏi nếu Hương chia đều số bông hoa còn lại vào 4 bình thì mỗi bình có bao nhiêu bông hoa ?

Câu 25: Tính
a) 3 kg x 9 + 22 kg

b) 5 cm x 7 + 256 cm

c) 548 m – 8 m x 10

d) 2 m : 4 + 16 dm

Câu 26: Thùng thứ nhất đựng 28 lít nước, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 15 lít nước và ít hơn thùng thứ ba 6 lít nước. Hỏi thùng thứ ba đựng bao nhiêu lít nước ?

Câu 27: Bạn Hải đi quãng đường từ A đến B dài 30 km mất 5 giờ. Bạn Giang cũng đi quãng đường đó mỗi giờ đi được 5 km. Hỏi trong 2 bạn ai đi nhanh hơn ? Biết rằng số km đi trong mỗi giờ của 2 bạn là như nhau

Câu 28: Để đánh số trang của một quyển sách từ 156 đến 165 thì ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số ?

Câu 29: Với 1 can 5 lít nước và 1 can 3 lít nước. Làm thế nào để đong được 2 lít nước ?

Câu 30: Hưng xếp một cái bàn từ các khối hộp nhỏ như hình dưới đây. Hỏi Hưng đã sử dụng tất cả bao nhiêu khối hộp ?

câu 30 30 bài tập toán lớp 2 nâng cao bồi dưỡng hs giỏi

Vậy là chúng ta đã có 30 câu hỏi ôn tập toán lớp 2 nâng cao chuyên bồi dưỡng cho học sinh giỏi rồi, bây giờ thì các em cùng làm bài thôi nào ? Nếu cần hỗ trợ trong việc học tập các em có thể gọi điện cho các thầy cô giáo Toán Nâng Cao Tiểu Học ngay nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *