18 bài tập toán lớp 4 nâng cao số 9 giúp học sinh ôn luyện

18 bài tập toán nâng cao lớp 4 số 9 giúp học sinh ôn luyện và bồi dưỡng trình độ toán 4 của mình, các bài toán khá khó nên các em cần phải đọc kỹ đề bài và tập trung

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học
18 bài tập toán lớp 4 nâng cao bồi dưỡng học sinh giỏi số 9

Câu 1: Tìm một số có hai chữ số là tử số của một phân số có mẫu số 87. Biết rằng nếu thêm vào tử số của phân số đó tổng hai chữ số thì kết quả rút gọn của phân số bằng 1

Câu 2: Tìm y nếu:

a) (1 – dfrac {1}{2}) x (1 – dfrac {1}{3}) x … x (1 – dfrac {1}{2015}) x (1 – dfrac {1}{2016}) x y = 1

b) dfrac {8}{17} x dfrac {4}{15} + dfrac {8}{17} x dfrac {22}{15} dfrac {8}{15} x dfrac {9}{17} = (1 + dfrac {1}{2}) x (1 + dfrac {1}{3}) x … x (1 + dfrac {1}{99}) : y + dfrac {1}{5}

Câu 3: Tìm một số có bốn chữ số, có tổng chữ số hàng chục và trăm bằng 17, chữ số hàng trăm nhỏ hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng đơn vị 3 đơn vị. Chữ số hàng nghìn kém trung bình cộng của chữ số hàng chục và đơn vị là 3 đơn vị.

Câu 4: Cho A là tổng tất cả các số có 3 chữ số, B là tổng tất cả các số có 2 chữ số. Chứng minh A + B chia hết cho 5 và 9

Câu 5: Một cửa hàng bán trong hai tuần đầu của tháng được 840 m vải, biết tuần thứ hai bán hơn tuần thứ nhất là 40 m vải, tuần thứ ba bán bằng dfrac {4}{5} tuần thứ nhất. Số vải bán tuần thứ tư bằng dfrac {2}{3} của hai tuần đầu. Hỏi trung bình mỗi tuần cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải ?

Câu 6: Số thóc kho thứ nhất nhiều hơn kho thứ hai là 230 tấn. Sau khi thêm vào kho thứ nhất 20 tấn thóc, kho thứ hai 50 tấn thóc nữa thì tỷ số giữa số thóc kho thứ nhất và kho thứ hai là 7 : 5. Hỏi lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc

Câu 7: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 12 km. Biết chiều daifi hơn chiều rộng là 2 km. Người ta để dfrac {1}{4} diện tích đất xây dựng khu dân cư, dfrac {1}{3} diện tích còn lại làm công viên, sân vận động và trường học, còn lại làm đất sản xuất. Hỏi diện tích đất sản xuất còn bao nhiêu km^2

Câu 8: Cho hình bên dưới

câu 8 tính diện tích hình bình hành bài tập toán lớp 4 nâng cao số 9

Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Hình vẽ trên có mấy hình bình hành ? Hãy kể tên các hình bình hành đó. Nêu rõ các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau của BMNC

b) AH là đường cao của hình bình hành nào ?

c) Tính diện tích các hình bình hành

Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi là 280 cm, nếu bớt chiều dài đi 25 cm và thêm chiều rộng 15 cm thì trở thành hình vuông. Tính chiều cao hình bình hành có đáy dài 150 cm và diện tích bằng diện tích hình chữ nhật nói trên.

Câu 10: Cho một mảnh vườn hình vuông có diện tích là 900 cm^2 . Người ta kéo dài mảnh vườn đó về một phía thêm một nửa cạnh hình vuông để mảnh vườn thành hình chữ nhật. Hãy tìm chu vi và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật mới tạo thành.

Câu 11: Cho hình tam giác như bên dưới

câu 11 tìm tam giác bài tập toán lớp 4 nâng cao số 9

a) Em hãy nêu tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt

b) Hãy cho biết hình trên có bao nhiêu hình tam giác ? Viết tên các hình tam giác đó và gạch chân những hình tam giác có góc vuông

c) AB là đường cao của các hình tam giác nào ?

Câu 12: Có một vài đội côn g nhân tiến hành sửa một đoạn đường. Nếu làm riêng thì đội thứ nhất có thể sửa xong đoạn đường trong 25 ngày, đội thứ hai xong trong 20 ngày, đội thứ ba trong 24 ngày. Khi tiến hành thì cả ba đội cùng làm chung với nhau trong 2 ngày, sau đó chỉ còn đội thứ ba làm tiếp trong 6 ngày rồi đội thứ nhất quay lại làm cùng với đội thứ tư, cả 3 đội cùng làm thêm 4 ngày nữa thì sửa xong đoạn đường. Em hãy cho biết nếu chỉ có đội thứ tư làm riêng thì mất bao nhiêu lâu mới sửa xong được đoạn đường đó ?

Câu 13: Nhà Lan có khu chăn nuôi hình vuông, bố bạn ấy quyết định mở rộng khu chăn nuôi về cả bốn phía, mỗi phía mở rộng thêm 2 m và diện tích khu đó tăng thêm 80 m^2 . Em hãy cho biết khu chăn nuôi nhà Lan có mỗi cạnh sau khi mở rộng là bao nhiêu m ?

Câu 14: Nam và Quang đang chơi trò đuổi bắt trên sân trường, hiện tại hai bạn đang cách nhau 6 m. Mỗi bước Nam chạy được 6 dm, còn mỗi bước Quang chạy được 8 dm. Hỏi cần phải chạy bao nhiêu bước nữa thì Quang bắt được Nam.

Câu 15: Nhà Giang đang lát nền cho phòng khách, biết rằng các viên gạch lát nền là hình vuông có cạnh 2 dm. Phòng khách nhà Giang hình chữ nhật và có tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là dfrac {4}{3} . Em hãy tính xem nhà bạn Giang cần mua bao nhiêu viên gạch để lát phòng khách.

Câu 16: Cho hình vuông ABCD như hình vẽ

câu 16 tính diện tích hình vuông bài tập toán lớp 4 nâng cao số 9

Trên BC lấy điểm E sao cho BE = EC, trên CD lấy điểm F sao cho CF = FD. Biết rằng diện tích của BDFE = 24 cm^2 . Em hãy tính diện tích của hình vuông ABCD bằng bao nhiêu ?

Câu 17: Bình làm 3 bài kiểm tra cô giáo cho và đạt được điểm trung bình cộng của 3 bài kiểm tra là 90 điểm. Bạn ấy tiếp tục làm một bài kiểm tra khác và biết rằng điểm trung bình cộng của tất cả 4 bài kiểm tra mà Bình đạt được là 92 điểm. Em hãy tìm xem Bình được bao nhiêu điểm bài kiểm tra thứ 4.

Câu 18: Cho các phép tính như sau:

A + A + A + B + C = 185

B + B + A + C = 165

B + B + C + C = 190

Bằng những gợi ý đã cho em hãy tìm tổng của A, B, C

*****

Đây là 18 bài tập toán lớp 4 nâng cao số 9 giúp học sinh ôn luyện ở nhà, các bài tập đều khá khó đối với các em nên muốn làm tốt bài các em cần có sự tập trung và hiểu được nội dung câu hỏi. Ngoài những câu hỏi bài tập trên ra các em có thể học các bài giảng học toán lớp 4 online hoặc trực tiếp của Toán Olympic Tiểu Học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *