Đề thi Toán SASMO lớp 3 số 4 cho học sinh thử luyện tập

21 câu hỏi trong Đề thi Toán SASMO lớp 3 số 4 cho học sinh thử luyện tập đã được dịch sang tiếng việt. Các em hãy đọc thật kỹ đầu bài và làm bài tập

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học
đề thi toán sasmo lớp 3 số 4 cho học sinh thử luyện tập

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức sau:

3 x 2016 + 0 x 2016 + 3 x 2016 = ?

A) 0

B) 2016

C) 6048

D) 12096

E) Không đáp số nào đúng

Câu 2: Có 4 chiếc xe ô tô đi 4 km hết 1 phút, em hãy cho biết 1 chiếc xe ô tô đi 4 km thì mất bao nhiêu lâu ?

A) 1 phút

B) 2 phút

C) 3 phút

D) 4 phút

E) 5 phút

Câu 3: Bạn Cường nhớ rằng ngày trước của ngày hôm qua là ngày thứ hai. Vậy em hãy cho biết thêm mấy ngày nữa tính từ ngày hôm nay thì đến ngày thứ hai ? (biết rằng ví dụ từ thứ ba đến thứ năm được tính là 2 ngày)

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

Câu 4: Người ta tính số phút của 2 tuần bằng những phép tính sau, em hãy khoang tròn vào phép tính đúng

A) 2 x 7 x 24

B) (7 + 7) x 24 x 60

C) 2 x 7 x 12 x 60

D) 2 x 24 x 60

E) (7 + 7) x 12 x 60

Câu 5: Cho các điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường thẳng. Độ dài các đoạn thẳng là : AB = 12 m, BC = 14 m, CD = 18 m. Em hãy tìm khoảng cách ngắn nhất giữa A và D.

A) 6

B) 8

C) 10

D) 12

E) 14

Câu 6: Người ta cần tổng cộng 18 phút để hoàn thành cưa khúc gỗ dài 12 m ra làm nhiều đoạn nhỏ, mỗi đoạn nhỏ dài 3 m. Vậy nếu cưa khúc gỗ dài 12 m đó thành các đoạn nhỏ mà mỗi đoạn nhỏ dài 6 m thì cần bao nhiêu lâu ?

A) 6 phút

B) 9 phút

C) 12 phút

D) 18 phút

E) Đáp số khác

Câu 7: Biết tổng của năm số tự nhiên liên tiếp nhau bằng 500. Em hãy tìm xem trong năm số đó thì số nhỏ nhất có giá trị bằng bao nhiêu ?

A) 95

B) 96

C) 97

D) 98

E) 99

Câu 8: Cho dãy số như bên dưới

21, 24, 19, 26, 17, …

Em hãy điền số hạng tiếp theo vào chỗ chấm

A) 18

B) 19

C) 27

D) 28

E) Số khác

Câu 9: Em hãy nhìn vào hình bên dưới và cho biết có tất cả bao nhiêu hình vuông

câu 9 có bao nhiêu hình vuông đề thi toán sasmo lớp 3 số 4

A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

Câu 10: Nếu ta gập hình bên dưới thì đáp án nào đúng

câu 10 chọn đáp án đúng đề thi toán sasmo lớp 3 số 4

Câu 11: Có một số có 4 chữ số là 28Y8 chia hết cho 3. Em hãy cho biết Y có thể có bao nhiêu giá trị ?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Câu 12: Em hãy thống kê xem có bao nhiêu số chia hết cho 7 nằm trong khoảng 20 và 100 ?

A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

E) 14

Câu 13: Hiện tại bây giờ là tháng 6, vậy em hãy cho biết 100 tháng sau sẽ là tháng mấy ?

Câu 14: Cho các ô số như hình bên dưới

câu 14 tìm giá trị ô số đề thi toán sasmo lớp 3 số 4

Biết rằng tổng các số trên mỗi đường chéo và mỗi cột đều là 38. Em hãy tìm xem ô có dấu ? có giá trị bằng bao nhiêu

Câu 15: Jolie từ nhà đi học lúc 10:15 sáng. Bạn ấy học bán trú nên ở lại trường và về nhà lúc 3:30 phút chiều. Em hãy cho biết Jolie rời khỏi nhà trong bao nhiêu phút ?

Câu 16: Hãy tính xem kết quả của phép tính sau bằng bao nhiêu ?

A = 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – 7 + 8 – 9 + 10 – … + 2014 – 2015 + 2016

Câu 17: Có 18 chiếc bút chì màu trong hộp thứ nhất, còn hộp thứ 2 có 24 chiếc bút. Hỏi phải chuyển bao nhiêu chiếc bút chì màu từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai để hộp thứ hai có số bút chì màu gấp đôi hộp thứ nhất ?

Câu 18: Có 3 người chơi với nhau là Laura, Mina và Reny. Trong một lần tình cờ họ gặp nhau và nói chuyện với nhau về công việc của họ đang làm gồm : giáo viên, kỹ sư và hướng dẫn viên du lịch.

Bằng những gợi ý về công việc của họ như dưới đây:

Reny lớn tuổi hơn người làm giáo viên

Mina trẻ hơn người làm hướng dẫn viên du lịch

Người làm hướng dẫn viên du lịch trẻ hơn Laura

Em hãy cho biết Laura làm công việc gì ?

Câu 19: Hình bên dưới được tạo bởi các hình vuông có cạnh là 3 cm ghép lại với nhau.

câu 18 tính chu vi đề thi toán olympic sasmo lớp 3 số 4

Hãy tính chu vi của hình đó.

Câu 20: Trong khoảng từ 200 – 241 em hãy tìm một số lẻ vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 7

Câu 21: Một quyển truyện được đánh số trang từ 1 đến 129. Hỏi người ta đã dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang quyển truyện đó ?

*****

Bên trên là 1 số câu hỏi trong Đề thi Toán SASMO lớp 3 số 4 cho học sinh thử luyện tập, các câu hỏi đã được dịch sang tiếng việt cho các em học sinh dễ làm hơn. Ngoài những bài tập trong đề thi này ra các em có thể tham khảo thêm các bài tập toán olympic lớp 3, cũng như các đề thi toán sasmo lớp 3 khác thầy đã cung cấp trên Toán Olympic Tiểu Học nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *