Đề kiểm tra toán lớp 5 nâng cao cho học sinh ôn thi vào lớp 6 trường chuyên số 2

Đề kiểm tra toán nâng cao lớp 5 cho học sinh ôn thi vào lớp 6 trường chuyên số 2 với thời gian làm bài 45 phút, các em học sinh cố gắng làm hết các câu hỏi của đề kiểm tra.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

đề kiểm tra toán nâng cao lớp 5 cho học sinh luyện thi vào lớp 6 trường chuyên

Các câu hỏi trong Đề kiểm tra toán lớp 5 nâng cao cho học sinh ôn thi vào lớp 6 trường chuyên số 2

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống

8 m^3 30 dm^3 = … dm^3

A) 830

B) 8030

C) 80030

D) 8,03

Câu 2: Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng

A) dfrac {6}{125} = 48%

B) dfrac {36}{1000} = 36%

C) 0,663 = 6,33%

D) 2 dfrac {3}{4} = 275%

Câu 3: Hãy tính giá trị của biểu thức M sau đây

M = 3 dfrac {1}{10} : 4 dfrac {2}{15} x dfrac {4}{3} = …

A) dfrac {16}{13}

B) dfrac {5}{3}

C) 1

D) dfrac {1}{3}

Câu 4: Tìm y biết rằng

1,5 x y + y = 2,5 + 3 x 2,5

A) 3

B) 4

C) 4,5

D) 5

Câu 5: Một chiếc xe tải đi 100 km thì tiêu thụ hết 6,8 lít dầu. Vậy nếu đi quãng đường 170 km chiếc xe tải đó tiêu thụ hết bao nhiêu lít dầu ?

A) 25

B) 250

C) 11,65

D) 11,56

Câu 6: Cho hai số a và b, biết rằng hiệu của hai số a,b bằng 48,6 và số bé bằng 0,25 lần số lớn. Vậy số lớn bằng bao nhiêu ?

A) 64,8

B) 60,75

C) 16,2

D) 12,15

Câu 7: Cho một hình thang có đáy lớn dài 25 cm, độ dài đáy nhỏ kém đáy lớn 4 cm và bằng dfrac {7}{3} chiều cao. Người ta vẽ lên đấy các màu khác nhau, biết rằng 36% diện tích hình thang được vẽ màu đỏ, 50% diện tích còn lại được vẽ màu xanh và diện tích còn lại vẽ màu hồng. Em hãy tính xem diện tích phần vẽ màu hồng là bao nhiêu ?

A) 360,64 cm^2

B) 157,78 cm^2

C) 66,24 cm^2

D) 28,98 cm^2

Câu 8: Một căn phòng hội trường hình hộp chữ nhật có chiều dài là 12 m,  chiều rộng 8,5 m và chiều cao 2 m. Người ta muốn trang trí bằng cách lát các viên gạch hình vuông có cạnh là 5 cm ở sàn nhà và bốn mặt xung quanh căn phòng, phần mạch vữa không đáng kể. Vậy số viên gạch người ta cần dùng là:

A) 73600 viên gạch

B) 40800 viên gạch

C) 7360 viên gạch

D) 4080 viên gạch

Câu 9: Cho dãy số sau

1, 5, 9, 13, 17, …

Em hãy tìm trung bình cộng của 51 số hạng đầu tiên.

A) 202

B) 201

C) 101

D) 97

Câu 10: Cho hình như bên dưới

câu 10 tỉ số diện tích đề kiểm tra toán lớp 5 nâng cao cho học sinh ôn thi vào lớp 6 trường chuyên

Biết rằng đường kính của hình tròn bằng đường chéo hình vuông. Hãy cho biết diện tích hình tròn bằng bao nhiêu lần diện tích hình vuông ?

Câu 11: Em hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

dfrac {7}{15} giờ = … phút

Câu 12 : Tính giá trị biểu thức

A = 2,3 x 18 + 46 x 3,4 + 38 x 6,9

Câu 13: Tìm giá trị của a

dfrac {11}{36} + a – dfrac {1}{5} = dfrac {5}{12}  

Câu 14: Em hãy điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm

overline{a,51} + overline{4,b5} overline{a,51} + overline{a,bc} + 9,5 –  overline{4,9c}

Câu 15: Trên bản đồ tỉ lệ 1:3000, chu vi một khu quảng trường hình chữ nhật có độ dài là 18 cm, biết rằng chiều dài hơn chiều rộng 2 cm. Em hãy cho biết diện tích thực tế của khu quảng trường đó là bao nhiêu m^2

Câu 16: Một trường học có số học sinh giỏi toán năm nay tăng 25% so với năm ngoái và vượt chỉ tiêu 10% so với kế hoạch ban đầu của trường đó. Hỏi năm ngoái đạt được chỉ tiêu bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch ? (Biết kế hoạch không thay đổi trong 2 năm.)

Câu 17: Cho số có hai chữ số chia hết cho 3. Biết rằng tổng hai chữ số của số đó bằng hai lần hiệu hai chữ số đó. Hãy tìm các số thỏa mãn đầu bài

Câu 18: Cho tổng của một số thập phân và một số tự nhiên bằng 105,6. Khi đặt phép tính bạn Lan viết nhầm dấu phẩy của số thập phân sang bên trái 1 hàng nên cộng hai số được tổng bằng 84,36. Em hãy tìm số thập phân ban đầu là bao nhiêu ?

Câu 19: Trong giờ ra chơi các bạn học sinh lớp 5C xuống sân trường. Sau khi 6 bạn nam lên lớp thì số bạn nam còn lại ở sân trường bằng một nửa số bạn nữ. Tiếp tục 12 bạn nữ lên lớp, dưới sân trường còn lại số bạn nữ bằng một nửa số bạn nam. Hỏi lớp 5C có bao nhiêu học sinh ?

Câu 20: Có một số tự nhiên được viết bằng 2020 chữ số 7 liền nhau. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được một số chia hết cho 12 ?


Ngoài Đề kiểm tra toán lớp 5 nâng cao cho học sinh ôn thi vào lớp 6 trường chuyên số 2 bên trên ra các em có thể ôn luyện hay bổ sung các kiến thức của mình qua các bài học toán lớp 5, bài tập, đề thi toán nâng cao lớp 5 hay các đề thi toán olympic lớp 5 mà thầy đã cung cấp và đang cập nhật hàng ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *