Đáp án Đề thi toán lớp 5 vào lớp 6 Trần Đăng Ninh – Nam Định 2021

Đề thi tuyển sinh Trần Đăng Ninh

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

 Năm học 2021 – 2022

MÔN TOÁN

(Thời gian làm bài: 60 phút)

Đáp án Đề thi vào lớp 6 Trần Đăng Ninh - Nam Định 2021

I.Trắc nghiệm (2,0 điểm): Ghi lại chữ cái trước trước câu trả lời đúng cho mỗi bài tập dưới dây

Câu 1: Phân số dfrac {16}{1000} được viết dưới dạng số thập phân là:

  1. 0,16         B. 0,016       C. 1,006        D. 0,0016

Câu 2: Cho 2 m^2 5 dm^2 = … m^2 Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. 25                 B. 205                              C. 2,05              D. 2,5

Câu 3: Một người đi xe máy xuất phát từ A lúc 6 giờ 30 phút để đi đến B với vận  tốc 30km/h. Quãng đường AB dài 45km. Người đó đi đến B lúc:

      A.8 giờ             B. 7 giờ                  C. 7 giờ 30 phút     D. 1 giờ 30 phút

Câu 4: Hình bên được xếp bởi các khối lập phương có thể tích bằng nhau. Thể tích hình đó

câu 4 tìm thể tích đề thi đáp án vào lớp 6 trần đăng ninh nam định 2021

A.27 cm^3                                                      C.26 cm^3        

B.26 cm^3                                                      D. 27 cm^3  

II. Tự luận (8,0 điểm)

Câu 1: Tìm m biết:

                     4,25 × (m+1,75) – 4,72= 3,78

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

                     A = 0,025 × 628 + 36,2 × 25% + dfrac {1}{4}

Câu 3: Để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con trong vùng dịch Covid-19 tình Bắc Giang, khu phố nhà em gồm ba dãy nhà (dãy A, dãy B, dãy C) đã mua ủng hộ tất cả 361,5 kg vải thiều. Số vải thiều dãy A mua ít hơn trung bình cộng tổng số vải thiều của cả khu phố là 9kg.

  1. Hỏi dãy A đã mua ủng hộ bao nhiêu ki-lô-gam vải thiều?
  2. Nếu bớt dfrac {1}{5} số vải thiều mà dãy B đã mua thì số vải thiều của dãy C bằng dfrac {5}{6} số vải thiều của dãy B khi đó. Tính khối lượng vải thiều thực tế mỗi dãy B, dãy C đã mua ủng hộ.

Câu 4: Cho hình thang ABCD có đáy AB = dfrac {2}{5} DC

  1. So sánh diện tích của hai tam giác ABD và CBD
  2. Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M. So sánh MB và BC.

Câu 5: Khi trang trí thư viện trong ngày hội đọc sách trường em, các bạn học sinh khối 5 đã dùng các bông hoa (mỗi bông hoa một màu) được xếp theo thứ tự: xanh, đỏ, trắng, tím, vàng, xanh, đỏ, trắng, tím, vàng, … và cứ lặp lại như vậy. Hỏi nếu dùng hết 2021 bông hoa theo thứ tự trên thì cần bao nhiêu bông hoa màu xanh?

                                ————————- Hết ————————-

Đáp án đề thi vào lớp 6 Trần Đăng Ninh – Nam Định 2021:

I.Trắc nghiệm

Câu 1 : B 0,016                                    Câu 2 : C 2,05

Câu 3 : A 8 giờ                                    Câu 4 : C 26 cm^3

II.Tự luận

Câu 1:

Tìm m biết:

4,25 x ( m + 1,75 ) – 4,72 = 3,78

4,25 x ( m + 1,75 )            = 3,78 + 4,72

4,25 x ( m + 1,75 )            = 8,5

             m + 1,75               = 8,5 : 4,25

             m + 1,75               = 2

             m                          = 2 – 1,75

             m                          = 0,25

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất

A= 0,025 x 628 + 36,2 x 25% + 1/4

   = 0,25 x 62,8  +  36,2 x 0,25  + 0,25 x 1

   = 0,25 x ( 62,8 + 36,2 + 1 )

   = 0,25 x 100 = 25

Câu 3:

a,        Trung bình cộng số vải thiều mỗi dãy mua là :

                     361,5      :     3          = 120,5 ( kg )

          Số vài thiều dãy A đã mua là:

                     120,5      –    9           = 111,5 (kg)  

b, Nếu bớt 1/5 số vải thiều của dãy B thì dãy B còn 4/5 số vải thiều ban đầu

Vậy ta có tỉ lệ số vải thiều của dãy C so với dãy B là : 5/6 x 4/5 = 2/3

          Tổng lượng vải thiều của 2 dãy đã mua là :

                     361,5     –    111,5     = 250 ( kg )

Ta có sơ đồ đoạn thằng

đáp án câu 3 đề thi vào lớp 6 trần đăng ninh nam định 2021

Tổng số phần bằng nhau là 5 phần  = 250 kg

          Giá trị 1 phần là :

                     250    :    5           = 50 ( kg )

          Số vải thiều dãy C đã mua là :

                     50      x    2          = 100 ( kg )

          Số vải thiều dãy B đã mua là :

                     50      x    3          = 150 ( kg )

Câu 4:

a, Ta có do ABCD là hình thang nên đáy AB song song với CD.

Kẻ đường cao DH vuông góc AB và đường cao BK vuông góc với CD thì DH = BK

đáp án câu 4 đề thi vào lớp 6 trần đăng ninh nam định 2021

Xét tam giác ABD và tam giác CBD có 2 đường cao DH và BK bằng nhau

Đáy tương ứng AB = 2/5 CD.

Vậy SABD = 2/5 SCBD

b,

AC cắt BD tại O

MO cắt AB tại I

đáp án câu 4b đề thi vào lớp 6 trần đăng ninh nam định 2021

Theo câu a có SABD = 2/5 SCBD mà 2 tam giác này chung đáy BD nên chiều cao từ A xuống BD bằng 2/5 chiều cao từ C xuống BD

Xét SAOB  và SCOB  có chung đáy OB , đường cao từ A xuống OB bằng 2/5 đường cao từ C xuống OB nên suy ra SAOB = 2/5 SCOB

Từ SAOB = 2/5 SCOB , hai tam giác này chung đường cao từ B xuống AC nên đáy AO= 2/5 OC

Xét SMAO  và SMOC  có chung đường cao từ M xuống AC, đáy AO=2/5 OC nên

SMAO = 2/5 SMOC .

Từ SMAO = 2/5 SMOC , hai tam giác này chung đáy MO nên chiều cao từ A xuống MO bằng 2/5 chiều cao từ C xuống MO.

Xét SMAI  và SMCI  có chung đáy MI, đường cao từ A xuống MI bằng 2/5 đường cao từ C xuống MI nên SMAI = 2/5 SMCI

Vậy SMAI = 2/5 SMCI

Tương tự ta có SMBI = 2/5 SMDI

Mà SMAI  + SMBI = SMAB

SMCI + SMDI  = SMCI + ( SMAI + SDAI)

Xét SDAI = SCAI  do chung đáy AI, đường cao từ D xuống AI bằng đường cao từ C xuống AI vì CD song song AI

Vậy SMCI + SMDI  = SMCI + ( SMAI + SDAI) = SMCI +  SMAI + SCAI = SMAC

Vậy SMAB = 2/5 SMAC mà 2 tam giác này chung đường cao từ A kẻ xuống MC nên đáy MB = 2/5 MC

Vậy MB = 2/3 BC

Câu 5: Theo thứ tự : xanh , đỏ , trắng , tím , vàng , xanh , đỏ , trắng , tím , vàng ….

Ta có 5 màu theo 1 chu kì

Vậy 2021 bông hoa sẽ gồm : 2021 : 5 = 404 chu kì và dư 1 bông

Bông cuối cùng là màu xanh

404 chu kì thì có 404 bông hoa màu xanh và bông cuối cùng màu xanh.

Vậy có tất cả 405 bông hoa màu xanh.

******

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều đề thi khác cũng như các bài tập toán lớp 5 nâng cao khác tại website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *