Các bài tập toán lớp 5 nâng cao về tính chu vi, diện tích, thể tích số 2

Chia sẻ tới các em một số bài tập toán lớp 5 nâng cao về tính chu vi, diện tích, thể tích của phần tài liệu số 2 để các em có thể ôn luyện và nắm vững dạng bài này

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học
các bài tập toán lớp 5 nâng cao về tính chu vi diện tích thể tích số 2

Câu hỏi về toán lớp 5 nâng cao về tính chu vi, diện tích, thể tích số 2

Câu 1: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 99,4 cm. Nếu ta tăng chiều rộng thêm 8,5 cm và giảm chiều dài đi 4,2 cm thì hình chữ nhật đó trở thành hình vuông. Hãy tính diện tích hình chữ nhật ban đầu đã cho

Câu 2: Nhà Cường dự định quét vôi phần bên trong của ngôi nhà bao gồm trần nhà và các bề mặt xung quanh của ngôi nhà. Biết rằng chiều dài của ngôi nhà bằng 6,2 m, chiều rộng bằng 3,6 m và chiều cao là 3,5 m. Em hãy tính hộ Cường xem diện tích cần phải quét vôi là bao nhiêu m^2 biết rằng diện tích các cửa nhà bạn ấy là 6,8 m^2

Câu 3: Một bể nước hình hộp chữ nhật đang chứa 18 000 lít nước, biết rằng trong lòng bể có số đo như sau: chiều dài là 4 m, chiều rộng là 3 m và chiều cao là 2,5 m. Em hãy cho biết lượng nước trong bể cao bao nhiêu m ?

Câu 4: Cho hình thang MNPQ có độ dài đáy MN = dfrac {2}{3} đáy PQ. Trên cạnh PQ ta lấy điểm A sao cho PA = dfrac {1}{3} PQ. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Em hãy tính tỉ số diện tích tam giác NAP và diện tích hình thang MNPQ

b) Cho B là điểm chính giữa của QA, biết MA cắt NB tại C. Em hãy tính dfrac {BC}{CN}

Câu 5: Cho hình thang PQRS có độ dài đáy là PQ = dfrac {3}{4} đáy RS. Trên PQ người ta kéo dài về phía Q và lấy điểm M sao cho QM = dfrac {1}{3} PQ. Nối SM cắt QR tại N.

a) Hãy tính diện tích hình thang PQRS biết PQ = 12,6 cm và chiều cao hình thang là 11,5 cm.

b) So sánh độ dài QN và QR.

Câu 6: Một hình thang ABCD có độ dài đáy AB là 60 cm, CD = 90 cm, chiều cao AH = 30 cm. Trên AD ta lấy điểm M sao cho DM = dfrac {1}{3} AD. Từ D kẻ đường thẳng song song với 2 đáy cắt BC tại G. Em hãy tính

a) Diện tích EGCD bằng bao nhiêu ?

b) Hãy so sánh EG và CD ?

Câu 7: Tam giác DEG có A là điểm nằm trên DE sao cho DA = dfrac {2}{3} DE, B là điểm nằm trên DG sao cho DB = dfrac {2}{3} DG. Một đường thẳng qua D cắt AB tại N vầ EG tại M.

a) Hãy so sánh S_{DAB} S_{DEG}

b) So sánh DN và DM

Câu 8: Bể nước nhà Hoàng có hình hộp chữ nhật, biết rằng thể tích của bể nước là 960 cm^3 , chiều dài là 12 cm, chiều rộng là 10 cm. Em hãy tính xem chiều cao bể nước nhà Hoàng cao bao nhiêu cm ?

Câu 9: Cho tam giác ABC có diện tích là 14,4 m^2 . Trên đoạn BC ta lấy điểm M là điểm chính giữa, từ M ta kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC tại N. Em hãy tính diện tích của MNC bằng bao nhiêu ?

Câu 10: Một hình chữ nhật lớn ABCD được chia thành 4 hình chữ nhật nhỏ như hình bên dưới

câu 10 tính diện tích các bài tập toán lớp 5 nâng cao tính chu vi, diện tích, thể tích số 2

Biết rằng diện tích hình chữ nhật MBKO = 18 cm^2 , KONC = 9 cm^2 , OIDN = 36 cm^2 . Em hãy tính xem

a) Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu ?

b) Diện tích hình tứ giác MKNI bằng bao nhiêu ?

*****

Ngoài các bài tập toán lớp 5 nâng cao về tính chu vi, diện tích, thể tích phần số 2 thì học sinh có thể tham khảo thêm nhiều dạng bài tập toán lớp 5 cũng như đề thi khác mà thầy đã giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *