Bài ôn tập toán giả thiết tạm lớp 3, 4, 5 kèm hướng dẫn giải chi tiết

Chào các em đã quay trở lại với tiết thứ 2 của chuyên đề toán giả thiết tạm dành cho lớp 3, 4, 5 olympic & nâng cao, ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu lý thuyết và phương pháp chung để giải bài toán giả thiết tạm và làm một số bài tập cơ bản. Ở tiết này thầy sẽ cho các em luyện tập với nhiều dạng bài giả thiết tạm khác nhau. Bây giờ chúng ta cùng đi làm các bài tập thôi nào các embài ôn tập toán giả thiết tạm lớp 3 4 5 kèm hướng dẫn giải chi tiết

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

Bài tập 1: A bus ticket to Town A costs $15. A bus ticket to Town B costs $8. Mr. Foster paid $114 for 9 these tickets. How many bus tickets to Town B did he pay for? (Một vé xe buýt tới thị trấn A giá 15 đô la. Một vé xe buýt tới thị trấn B giá 8 đô la. Ông Foster trả 114 đô la mua 9 vé xe buýt các loại. Hỏi ông ấy đã mua bao nhiêu vé tới thị trấn B ?) Trước tiên chúng ta tóm tắt bài toán như sau: Vé tới thị trấn A : 15 $ Vé tới thị trấn B: 8 $ Tổng cộng ta có 9 vé và hết 114 $. Hỏi có bao nhiêu vé tới thị trấn B ? Như hôm trước chúng ta đã biết phương pháp giải bài toán giả thiết tạm gồm 4 bước và bước thứ 4 thầy đã có chú ý. Vậy để tính được số vé tới thị trấn B ta phải giả thiết tất cả các vé tới thị trấn A. Vậy bước thứ nhất ta giả thiết tất cả các vé tới thị trấn A, vậy tổng số tiền là: 15 x 9 = 135 $ Ta có số tiền thừa so với thực tế là: 135 – 114 = 21 $ Số tiền chênh lệch 1 vé là : 15 – 8 = 7 $ Vậy số vé tới thị trấn B là : 21 : 7 = 3 vé

Bài tập 2: Clifford has 30 pieces of 50 coin and 20 coin stamps. The total value of all his stamps is $12. Find the number of 50 coin and 20 coin stamps Clifford has ? (Clifford có 30 cái tem loại 50 xu và 20 xu. Tổng giá trị tất cả số tem của anh ấy là 12 đô la. Tìm số lượng loại tem 50 xu và số lượng tem loại 20 xu anh ấy có ? Chúng ta tóm tắt bài toán như sau: Ta có loại tem 50 xu và loại tem 20 xu Tổng cộng có 30 cái tem Tổng giá trị tất cả tem là 12 $ Tìm số tem loại 50 xu và số tem loại 20 xu ? Trước tiên ta đổi 12$ = 1200 xu Giả thiết tất cả là loại tem 50 xu, vậy tổng số tiền là: 50 x 30 = 1500 xu Vậy số tiền thừa so với thực tế là: 1500 – 1200 = 300 xu Số tiền chênh lệch 1 tem là: 50 – 20 = 20 xu Vậy số tem loại 20 xu là: 300 : 30 = 10 cái tem Vậy số tem loại 50 xu là: 30 – 10 = 20 cái tem Còn bây giờ là đến phần giao bài tập cho các em tự ôn tập, nếu các em muốn xem tiếp hướng dẫn và lời giải chi tiết thì có thể xem video ở cuối bài, thầy đã hướng dẫn giải từng bài ôn tập kèm đáp số cho các em so sánh.

Bài tập 3: Samantha has 30 pieces of $2 and $5 notes altogether. The total value of the money she has is $120. Find the number of pieces of $2 notes and the number of pieces of $5 notes that Samantha has ? Bài tập 4: A pen cost $4 and a book cost $7. Samuel paid $64 for 10 such pens and books. Find the number of pens and the number of books he had bought ?

Bài tập 5: A quiz consists of 20 questions. Each question carries 5 marks and a wrong answer gets a futher deduction of 2 marks. Jeffrey scores 72 marks in the quiz. How many questions does he answer correctly ? (Một bài thi có 20 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 5 điểm và một câu trả lời sai sẽ bị trừ 2 điểm. Jeffrey được 72 điểm bài thi đó. Hỏi anh ấy trả lời đúng bao nhiêu câu ?)

Bài tập 6: There were 25 questions in a mathematics quiz. If a question answered correctly, four marks given; otherwise, one mark deducted. If John scored 85 marks in the mathematics quiz, how many questions had he answered correctly ?

Bài tập 7: A test consists of 25 questions. A correct answer is worth 4 marks. An incorrect answer will result in a deduction of 2 marks. No questions were left unanswered. If Gerald scored 70 marks, how many questions did he answer incorrectly ?

Bài tập 8: Sally took part in a “Know Your Neighbourhood” questionnaire. She had to answer 50 questions. 2 marks were awarded for every correct answer and 1 mark was deducted for a wrong answer. If Sally scored 61 marks, how many questions did she answer correctly ?

Bài tập 9: Jane has 120 candies. She wants to separate the into different plastic bags. She put 8 candies in each big plastic bag and 6 candies in each small plastic bag. In total, she used 17 plastic bags. How many big plastic bags did she use ?

Bài tập 10: There is a total of 15 questions in a mathematics test. For every correct answer, 8 marks will be awarded. For every wrong answer, 4 marks are deducted. If John scored a total of 72 marks, how questions did he answer wrongly ? Vậy là thầy đã hướng dẫn chi tiết cho các em phương pháp giải và các bài ôn tập về toán giả thiết tạm lớp 3, 4, 5 thi olympic & nâng cao rồi, các em hãy chú ý học và làm bài tập nhé, nếu có điều gì không hiểu cần thầy cô giáo Toán Olympic & Toán Nâng Cao Tiểu Học hỗ trợ thì gọi ngay cho các thầy cô luôn nhé. [wpcc-iframe loading=”lazy” title=”YouTube video player” src=”https://web.archive.org/web/20211021030042if_/https://www.youtube.com/embed/erRvpFQz-7Q” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *