15 bài toán lớp 5 chuyên đề hình học cho học sinh thi trường chuyên ôn luyện

Dưới đây là tổng hợp một số bài tập toán lớp 5 nâng cao về hình học trong các đề thi vào lớp 6 các trường chuyên toàn quốc cho các em ôn luyện, các em chú ý làm bài

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học
15 bài toán lớp 5 chuyên đề hình học thi vào trường chuyên
15 bài toán lớp 5 chuyên đề hình học thi trường chuyên

Câu 1: Có một miếng tôn hình chữ nhật có chu vi là 160 cm, người ta cắt miếng tôn đó theo 4 đường song song với 4 cạnh và được miếng tôn mới có chu vi là 120 cm như hình vẽ bên dưới.

câu 1 tính phần diện tích bị cắt 15 câu hỏi toán lớp 5 thi trường chuyên

Em hãy tính xem diện tích phần tôn đã bị cắt đi biết rằng bề rộng của các phần cắt đi là bằng nhau

Câu 2: Cho hình chữ nhật MNPQ như hình vẽ bên dưới

câu 2 tính diện tích tam giác 15 bài toán lớp 5 hình học thi trường chuyên

Ta có A là một điểm nằm trên cạnh PQ.  Nối MA và NQ cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác NAP là 36 cm^2 = OQA = 36 cm^2 . Hỏi diện tích tam giác MNO bằng bao nhiêu ? 

Câu 3: Cho hình tứ giác MNPQ nằm trên các ô vuông bằng nhau như hình vẽ bên dưới

câu 3 tính diện tích tứ giác 15 câu hỏi toán lớp 5 hình học thi trường chuyên

Biết rằng kích thước các cạnh của các ô vuông là 5 cm. Em hãy tính diện tích của hình tứ giác MNPQ bằng bao nhiêu ?

Câu 4: Diện tích tam giác ABC = 180 cm^2 .Trên AB lấy điểm, AC lấy điểm N sao cho: AB gấp 3 lần AM; AC gấp 3 lần AN. Từ điểm N ta kẻ đường thẳng song song với AB cắt CM tại P sao cho MNPB là hình thang. Em hãy tính diện tích tam giác BMP.

câu 4 tính diện tích tam giac bmp 15 bài toán lớp 5 thi trường chuyên

Câu 5: Cho hình ABCD có diện tích là 1216 cm^2 . Lấy 3 điểm M, N, P trên cạnh AB sao cho AM = MN = NP = PB. Lấy tiếp 3 điểm E, F, G trên cạnh DC sao cho DE = EF = FG = GC

câu 5 tính diện tích npfe 15 bài toán hình học lớp 5 thi trường chuyên

Em hãy tính diện tích hình NPFE bằng bao nhiêu ?

Câu 6: Ta có tam giác ABC, trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = MC; trên cạnh AC ta lấy điểm N sao cho CN = 3 NA, biết rằng diện tích tam giác AEN = 27 cm^2 .

câu 6 diện tích tam giác abc 15 bài toán lớp 5 hình học thi trường chuyên

Hãy tính xem diện tích tam giác ABC bằng bao nhiêu ?

Câu 7: Cho tam giác ABC như hình vẽ

câu 7 tính diện tích tứ giác 15 bài toán lớp 5 hình học thi trường chuyên

Biết rằng diện tích ABC = 180 cm^2 . Trên cạnh AB ta lấy điểm M sao cho AB = 3 x BM; trên cạnh AC ta lấy 2 điểm N và P sao cho AN = NP = PC; trên cạnh BC ta lấy điểm Q sao cho QB = QC. Bằng các dữ liệu đã cho em hãy tính diện tích tứ giác MNPQ.

Câu 8: Có hình vuông ABCD, trên AB lấy điểm M, BC lấy điểm N, CD lấy điểm E, AD lấy điểm F sao cho AM = MB = BN = NC = CE = ED = DF = FA = 1 cm.

câu 8 tính diện tích phần bôi đậm 15 bài toán lớp 5 nâng cao thi trường chuyên

Em hãy tính diện tích phần tô đậm

Câu 9: Cho hình thang ABCD, trên cạnh AB ta lấy điểm M, trên cạnh CD lấy điểm N, AN cắt MD tại E và diện tích tam giác AED = 2 cm^2 , MC cắt BN tại F và diện tích tam giác BFC = 3 cm^2 .

tính diện tích tứ giác MENF 15 bài toán lớp 5 nâng cao thi trường chuyên

Hãy tính diện tích tứ giác MENF.

Câu 10: Cho hình tam giác ABC, cạnh BC có trung điểm là M. Trên AC ta lấy điểm E sao cho CE = 2 x AE. AM cắt BE tại K. Em hãy chứng minh rằng:
a) Diện tích ABK = ACK.
b) BK = 3 x KE

Câu 11: Cho 3 hình vuông ABCD, MNPQ, EGHK. Biết rằng hình vuông ABCD có cạnh bằng 24 cm, hình vuông MNPQ có cạnh bằng 7 cm, hình vuông EGHK có diện tích bằng tổng diện tích ABCD và MNPQ. Hãy tính xem cạnh hình vuông EGHK bằng bao nhiêu ?

Câu 12: Cho tam giác ABC, trên BC lấy điểm D sao cho BD = DC, trên AC lấy điểm E sao cho AE = EC, ta có AD cắt BE tại M. Hãy chứng minh rằng AM gấp đôi MD.

Câu 13: Cho hình vuông MNPQ, biết chu vi của hình vuông bằng 48 cm, cắt hình vuông bằng một đường thẳng qua điểm M và điểm chính giữa cạnh NP. Em hãy tính diện tích hình tứ giác còn lại sau khi cắt là bao nhiêu ?

Câu 14: Nhà Lan có một khu vườn như phần tô đỏ trong hình vẽ

câu 14 tính diện tích khu vườn 15 bài toán lớp 5 nâng cao thi trường chuyên

Bố Lan quyết định mở rộng khu vườn và sau khi mở rộng diện tích khu vườn tăng thêm 160 m^2 . Hãy cho biết diện tích khu vườn nhà Lan ban đầu là bao nhiêu m^2 ?

Câu 15: Có hình thang ABCD như hình vẽ

câu 15 so sánh tứ giác bài toán lớp 5 nâng cao thi trường chuyên

Biết rằng O là giao điểm của AC và BD, trên AB lấy M sao cho AM = BM, trên CD lấy điểm N sao cho MN đi qua O. Hãy so sánh diện tích tứ giác AMND và tứ giác MBCN

****

Bên trên là thầy đã tổng hợp một số bài tập toán lớp 5 nâng cao về hình học trong các đề thi vào lớp 6 các trường chuyên toàn quốc cho các em ôn luyện. Ngoài những câu hỏi bài tập toán lớp 5 này ra các em có thể xem thêm nhiều dạng bài khác cũng như các đề thi mà thầy đã cung cấp trên web Toán Olympic Tiểu Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *