Những bài tập toán olympic quốc tế lớp 2 đầu năm học cho học sinh luyện tập

Đây là các câu hỏi bài tập toán olympic quốc tế phù hợp với những em học sinh lớp 1 lên lớp 2 hoặc mới học đầu năm lớp 2, bây giờ chúng ta cùng ôn tập các bài toán olympic lớp 2 quốc tế này nhé, các phụ huynh cũng lưu ý là những câu hỏi này thầy đã dịch sang tiếng việt cho các em dễ tiếp cận rồi, còn khi học chúng ta sẽ có những phương pháp riêng để các em có thể giải được các bài tập khi đề bài câu hỏi là tiếng anh.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

toán olympic quốc tế lớp 2 bài tập ôn luyện đầu năm học

Câu 1: Cho hai chiếc cân thăng bằng dưới đây, tìm loại quả nặng nhất

câu 1 quả nào nặng nhất toán olympic quốc tế lớp 2 đầu năm học

A) Apple Táo

B) Orange (Cam)

C) Mango Xoài

D) None of them Không có)

Câu 2: Mary nhìn vào quyển lịch. Còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật của cô ấy và nó đúng vào ngày thứ Sáu. Hỏi hôm nay là thứ mấy ?

Câu 3: Ken 15 tuổi và em gái của Ken ít hơn anh ấy 5 tuổi. Hỏi hiện nay em gái của Ken mấy tuổi ?

A) 20

B) 10

C) 5

D) 15

Câu 4: Tìm số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau.
A) 10

B) 11

C) 99

D) 98

Câu 5: Điền dấu + và – vào chỗ trống để được phép toán đúng. Các dấu được viết theo thứ tự từ trái sang phải).

7 Box 4 Box 3 = 6

A) + và +

B) + và –

C) – và –

D) – và +

Câu 6: Hỏi có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây ?

câu 6 những bài tập toán olympic quốc tế cho học sinh đầu năm lớp 2 luyện tập

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

Câu 7: Có bao nhiêu khối lập phương trong hình dưới đây ?

câu 7 hình lập phương toán olympic quốc tế đầu năm lớp 2

A) 4

B) 6

C) 7

D) 8

Câu 8: Theo quy luật dưới đây, tìm hình thích hợp để điền vào chỗ trống:

Box bullet bigtriangleup blacksquare bigcirc blacktriangle Box 

A) bullet

B) bigtriangleup

C) blacktriangle

D) bigcirc

Câu 9: Chia các hình ngôi sao dưới đây thành 2 phần bằng nhau. Hỏi mỗi phần có bao nhiêu ngôi sao ?

bigstar bigstar bigstar bigstar bigstar bigstar bigstar bigstar

A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

Câu 10: Adam có một đồng xu 1 đô, một đồng xu 2 đô và một đồng xu 5 đô. Hỏi cậu bé có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe ô tô đồ chơi, biết rằng mỗi chiếc xe trị giá 2 đô ?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Câu 11: Từ các chữ số 0, 1, 4 và 8, hỏi lập được bao nhiêu số có hai chữ số? Các chữ số có thể lặp lại).

A) 9

B) 16

C) 11

D) 12

Câu 12: 5 năm nữa thì Alice 12 tuổi. Bố của Alice hơn cô bé 23 tuổi. Hỏi bây giờ bố của Alice bao nhiêu tuổi ?

A) 40

B) 30

C) 20

D) 35

Câu 13: Quan sát dãy số dưới đây để thay thế ô vuông bằng số thích hợp.

3 , 4 , 6 , 9 , 13 , Box , …

A) 18

B) 17

C) 14

D) 15

Câu 14: Dựa vào dãy hình dưới đây, hỏi có bao nhiêu hình tròn trong nhóm thứ 5 ?

câu 15 bao nhiêu hình tròn bài tập toán olympic quốc tế đầu năm học lớp 2

A) 4

B) 8

C) 12

D) 16

Câu 15: Học sinh trong một lớp xếp thành các hàng dọc. Kim thấy rằng phía trước mình có 5 bạn và phía sau mình có 3 bạn. Hỏi hàng của của Kim có bao nhiêu học sinh ?

A) 8

B) 9

C) 10

D) 2

Câu 16: Biết A và B biểu diễn các chữ số khác nhau, hỏi giá trị của A là bao nhiêu để ta được phép tính đúng dưới đây ?

câu 16 tìm giá trị của a bài tập toán olympic lớp 2

A) 5

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 17: Tìm số thứ 6 trong dãy số cách đều dưới đây.

31、29、27、25、…

A) 24

B) 23

C) 19

D) 21

Câu 18: Andy có 20 cái kẹo. Andy cho Betty 3 cái kẹo rồi Betty lại cho Cindy 4 cái kẹo. Khi đó 3 bạn có số kẹo bằng nhau. Hỏi lúc đầu Cindy có bao nhiêu cái kẹo ?

A) 19

B) 21

C) 18

D) 13

Câu 19: Chọn 2 chữ số không lặp lại từ 0, 2, 4, 6 và 9 để lập thành số chẵn có 2 chữ số. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số khác nhau như vậy ?

A) 16

B) 13

C) 14

D) 15

Câu 20: Hình vuông 3 x 3 bên phải được gọi là ‚Hình vuông ma thuật‛ gồm 9 số liên tiếp từ 1 đến 9 được điền vào mỗi ô. Tổng các số ở mỗi hàng và mỗi cột là bằng nhau. Hãy tìm số thích hợp để điền vào ô có dấu hỏi chấm.

câu 20 tìm số thích hợp toán olympic quốc tế lớp 2 đầu năm học

A) 2

B) 4

C) 6

D) 8


Ngoài những câu hỏi toán olympic quốc tế lớp 2 đầu năm học bên trên ra các em có thể tham khảo thêm các đề thi toán olympic khác như đề thi toán olympic hkimo lớp 2, các bài tập toán sasmo lớp 2, … mà thầy đã cho và đang cập nhật mỗi ngày. Nếu các bài toán olympic quốc tế quá sức với các em thì có thể luyện tập các bài toán đơn giản hơn ở chuyên mục các bài tập toán nâng cao lớp 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *