Học và làm Toán Olympic Lớp 3 Chuyên đề Quy luật dãy số – Tìm số còn thiếu

Hôm nay chúng ta cùng học các kiến thức cơ bản toán olympic lớp 3 về Chuyên đề: Quy luật dãy số – Tìm số còn thiếu và làm một số bài tập toán lớp 3 olympic cơ bản ôn luyện thêm của dạng toán này.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

Trong Toán học, có nhiều quy luật khác nhau: một số tương đối dễ hiểu và một số khác phức tạp hơn. Do đó, ta phải suy nghĩ độc đáo và linh hoạt để tìm ra đáp án.

học và làm toán olympic lớp 3 chuyên đề quy luật dãy số tìm số còn thiếu

Các đề bài thường gặp của dạng Chuyên đề Quy luật dãy số – Tìm số còn thiếu này:

Find the missing numbers in the number patterns.

Find the missing in the sequences below.

Complete each number pattern below.

Phương pháp chung:

  • Bước 1: Nhận xét tìm công thức tính mỗi số hạng theo các số phía trước, vị trí hay các yếu tố khác. Đưa ra công thức có tính quy luật cho các số hạng.
  • Bước 2: Đưa ra quy luật của dãy số.
  • Bước 3: Tìm các số tiếp theo hay còn thiếu của dãy số.

Dạng 1: Số hạng sau được tính dựa vào số hạng ngay trước nó.

* Bài tập minh họa

Find the missing numbers in the number pattern.

a) 1, 4, 7, 10, (..), (..), …

b) 26, 23, 20, 20, 17, (..), (..), …

c) 1, 2, 4, 8, 16, (..), (..), …

d) 1, 6, 16, 31, (…), (..), …

* Bài tập luyện tập

Bài 1: Find the missing numbers in the sequences below.

a) 1, 5, 9, 13, (..), (..), …

b) 47, 44, 38, 29, (..), (..), …

c) 2, 3, 6, 11, 18, (..), (..), …

d) 1, 3, 9, 27, (..), (..), …

Bài 2: Find the missing numbers in the sequences below.

a) 3, 18, 48, 93, 153, (..), (..), …

b) 7, 11, 19, (..), 67, (..), …

c) 1, 4, 10, 22, 46, (..), 190, …

d) 2, 7, 22, (..), 202, 607, …

e) 3, 11, 35, (..), 323, …

Bài 3: Complete each number pattern below.

a) 2, 25, 140, 715, (..), …

b) 2, 4, 12, 48, (..), (..), …

c) 1, 2, 6, 15, 31, (..), (..), …

d) 2017, 2017, 2012, 2003, 1987, (..), …

* Bài tập về nhà

Bài 1: Find the missing numbers in the number pattern.

a) 1, 3, 6, 10, 15, (..), (..), …

b) 2, 5, 11, 23, (..), (..), …

c) 1, 5, 17, 53, (..), 485, …

d) 8, 20, 44, 92, (..), (..), …

Bài 2: Find the missing numbers in the sequences below.

a) 1, 5, 12, 22, 35, (..), (..), …

b) 2, 6, 10, 14, (..), (..), …

c) 2, 3, 5, (..), (..), 17, …

d) 2, 6, 12, 20, 30, (..), (..), …

Bài 3: Complete each number pattern below

a) 1, 3, 7, 13, 21, (..), (..), …

b) 2, 7, 27, 107, (..), (..), …

c) 1, 3, 8, 19, 42, (..), (..), …

d) 72, 81, 97, 122, 158, (..), (..), …

Bài 4: Complete each number pattern below.

a) 0, 3, 8, 15, 24, (..), (..), …

b) 3, 18, 78, (..), (..), 5118, …

c) 1, 1, 3, 7, 13, (..), (..), …

d) 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, (..), (..), …

e) 1, 2, 6, 24, 120, (..), (..), …

Dạng 2: Hai dãy số xen kẽ

* Bài tập minh họa

Find the missing numbers in the sequences below.

a) 24, 3, 21, 6, 18, (..), (..), …

b) 8, 1, 10, 2, 12, (..), (..), …

c) 28, 2, 24, 4, 20, (..), (..), …

d) 7, 77, 14, 70, 21, 63, (..), (..), …

* Bài tập luyện tập

Bài 1: Find the missing numbers in the sequences below.

a) 1, 8, 3, 10, 5, 12, (..), (..), …

b) 5, 6, 10, 12, 15, 18, (..), (..), …

c) 5, 3, 10, 4, 15, (..), (..), …

d) 27, 3, 24, 6, 21, 12, 18, (..), (..), …

Bài 2: Find the missing numbers in the sequences below.

a) 3, 5, 6, 10, 9, 15, 12, 20, (..), (..), …

b) 0, 77, 7, 71, 14, 65, 21, 59, 28, (..), (..), …

c) 1, 2, 3, 5, 5, 8, 7, 11, 9, (..), (..), …

d) 0, 20, 3, 18, 6, 16, 9, (..), (..), …

* Bài tập về nhà

Bài 1: Find the missing numbers in the number pattern.

a) 8, 10, 6, 12, 4, 14, 2, (..), (..), …

b) 21, 24, 19, 26, 17, 28, (..), (..), …

c) 1, 50, 6, 45, 11, 40, 16, (..), (..), …

d) 21, 71, 22, 72, 23, 73, (..), (..), …

Bài 2: Complete each number pattern below.

a) 1, 2, 7, 7, 13, 12, 19, 17, (..), (..), …

b) 3, 4, 5, 8, 7, 16, 9, 32, (..), (..), …

c) 6, 1, 8, 3, 10, 5, 12, 7, (..), (..), …

d) 3, 5, 6, 10, (..), 15, (..), (..), …

Dạng 3: Số sau phụ thuộc vào 2, 3, 4 số liền trước (Thường là bằng tổng các số liền trước)

* Bài tập minh họa.

Find the missing numbers in the sequences belows.

a) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, (..), (..), …

b) 1, 2, 3, 5, 8, 13, (..), (..), …

c) 1, 2, 3, 6, 11, 20, (..), (..), …

d) 1, 1, 1, 1, 4, 7, 13, (..), (..), …

e) 1, 4, 5, 9, 14, 23, 37, (..), (..), …

* Bài tập luyện tập

Find the missing numbers in the sequences below.

a) 2, 2, 4, 6, 10, 16, 26, (..), (..), …

b) 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, (..), (..), …

c) 1, 2, 2, 4, 8, (..), (..), …

d) 1, 1, 3, 7, 17, 41, 99, (..), (..), …

e) 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, (..), (..), …

Dạng 4: Các dạng bài toán khác.

Bài 1: Hai số liền nhau thành một cặp.

a) 1, 3, 6, 8, 16, 18, (..), (..), …

b) 1, 3, 6, 18, 21, (..), (..), …

c) 44, 22, 20, 10, 8, (..), (..), …

d) 10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, (..), (..), …

Bài 2: Các số hạng độc lập nhau chỉ phụ thuộc vị trí đứng.

a) 1, 4, 9, 16, (..), (..), …

b) 1, 4, 27, 254, 3215, (..), (..), …

c) 1, 2, 8, 64, 1024, (..), (..), …

d) 2, 12, 30, 56, (..), 132, …

Bài 3: Các dạng khác.

a) 4, 6, 10, 14, 22, 26, 34, (..), 46, 58

b) 61, 52, 63, 94, 46, (..), (..), …

c) 0, 1, 3, 8, 21, 55, (..), (..), …

d) 1, 2, 5, 13, 34, 89, (..), (..), …

e) 1, 4, 11, 29, 76, 199, (..), (..), …

Ngoài bài học Toán Olympic lớp 3 Chuyên đề Quy luật dãy số – Tìm số còn thiếu ra các em có thể học thêm các kiến thức toán olympic lớp 3 qua các bài giảng video mà thầy đã cung cấp trên trang cũng như làm thêm các bài tập hay đề thi toán olympic quốc tế lớp 3 như đề thi toán hkimo lớp 3, toán amc lớp 3, toán sasmo lớp 3, ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *