Bài tập toán nâng cao lớp 4 bồi dưỡng hs giỏi số 3

Để nâng cao kỹ năng trình bày cũng như được làm nhiều dạng bài tập toán lớp 4 hơn của các bạn, thầy sẽ giao cho các em một số bài tập toán nâng cao lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi số 3 để các bạn tự làm và ôn luyện.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học
bài tập toán nâng cao lớp 4 bồi dưỡng hs giỏi số 3

Bài 1: Em hãy đổi các số sau ra phút

a) 2 giờ 18 phút

b) 6 ngày dfrac {1}{4}

c) 5 giờ dfrac {2}{3}

d) 4260 giây

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống

a) dfrac {3}{5} phút = … giây

b) dfrac {1}{5} giờ = … phút

c) 23 phút = … giây

d) 180 phút = dfrac {…}{3} giờ

e) 3 thế kỷ 9 năm = … năm

Bài 3: Cô giáo phân công trực nhật cho các bạn trong lớp. Tổ 1 gồm 11 bạn làm trực nhật 5 buổi trong tuần và bạn nào cũng phải tham gia trực nhật. Em hãy chứng tỏ rằng có một buổi ít nhất 3 học sinh cùng trực nhật.

Bài 4: Quang vừa sưu tầm được một số tài liệu toán và bạn ấy phải đánh số thứ tự 276 trang cho tập tài liệu của mình bằng dãy số tự nhiên liên tiếp, biết rằng mỗi chữ số Quang viết mất 1 giây. Hỏi bạn Quang cần bao nhiêu phút để đánh hết số trang của tập tài liệu ?

Bài 5: Cho các số a, b, c, d, e biết rằng:

a là số có một chữ số

b là số có hai chữ số

c là số có ba chữ số

d là số có bốn chữ số

e là số có năm chữ số

Ta biết rằng trung bình cộng của 5 số đó là 22221.

Bài 6: Hãy chứng tỏ rằng trung bình cộng của 3 số lẻ liên tiếp thì bằng số thứ hai

Bài 7: Cho biểu đồ như hình bên dưới

bài 7 điền số thích hợp bài tập toán lớp 4 bồi dưỡng hs giỏi

Em hãy điền số thích hợp vào các câu hỏi sau

a) Khối lớp 4 có … lớp và có tất cả … học sinh giỏi ?

b) Lớp 4A có … học sinh giỏi

Lớp 4B có … học sinh giỏi

Lớp 4C có … học sinh giỏi

c) Lớp … có số học sinh giỏi nhiều nhất và lớp … có số học sinh giỏi ít nhất trong khối lớp 4.

d) Trung bình mỗi lớp có … học sinh giỏi.

Bài 8: Tìm a bằng cách nhanh nhất:

overline{aaaa} + overline{aaa} + overline{aa} + a + a + a = 9888.

Bài 9: Em hãy thay a, b, c, d bằng những chữ số thích hợp nhất

bài 9 tìm sô thích hợp bài tập toán lớp 4 bồi dưỡng hs giỏi

Bài 10: Khi làm bài tập về nhà môn Toán phép trừ, Cường đã viết nhầm chữ số 9 ở hàng chục của số trừ thành số 0 nên ra kết quả sai là 2415. Em hãy giúp Cường tìm kết quả đúng.

Bài 11: Hãy thay vào a, b chữ số thích hợp để phép tính đúng:

overline{mn} x 2 = overline{n0m} + overline{mn}

Bài 12: Hãy tìm số có bốn chữ số biết rằng tổng của bốn chữ số đó gấp 10 lần chữ số hàng nghìn. Tổng của chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng dfrac {1}{8} chữ số hàng trăm.

Bài 13: Tìm overline{xy} và dấu phép tính trong Box biết rằng:

overline{xy} Box 11 = overline{9xy}

Bài 14: Cho phép tính sau:

286 + 165 + 154 + 308

Em hãy biến đổi phép tính cộng trên thành phép nhân có hai thừa số rồi tìm tích của hai thừa số đó bằng cách nhanh nhất.

Bài 15: Hãy thay chữ số thích hợp vào dâu * ở phép tính sau:

bài 15 thay chữ số thích hợp toán lớp 5 bồi dưỡng hs giỏi

Bài 16: Một người cắt 34 đoạn dây mà độ dài lần lượt mỗi đoạn là 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, …, 34 cm. Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có thể xếp nối các đoạn dây đấy thành một hình chữ nhật được không, vì sao ?

b) Có thể xếp nối các đoạn dây thành một hình vuông được không, vì sao ?

Bài 17: Hai hộ nông dân có 2 thửa ruộng trồng lúa và có tổng diện tích của 2 thửa ruộng đó là 870 m^2. Nếu chuyển dfrac {1}{6} diện tích đất của thửa ruộng thứ nhất sang thửa ruộng thứ hai thì diện tích đất của 2 thửa ruộng bằng nhau. Hỏi mỗi gia đình có bao nhiêu m^2 để trồng lúa.

Bài 18: Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Biết rằng cách đây 9 năm thì số tuổi của anh bằng dfrac {6}{5} số tuổi của em. Hãy tính số tuổi hiện nay của mỗi người ?

***

Các bài tập bên trên đều là các bài toán lớp 4 bồi dưỡng cho các bạn học sinh giỏi ôn luyện, vì thế các em muốn nâng cao trình độ toán lớp 4 của mình thì hãy tự làm bài tập nghiêm túc, trình bày rõ ràng. Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các bài tập toán olympic lớp 4 ở chuyên mục bên trên nếu như muốn thử sức với các bài toán nâng cao hơn nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *