Bài tập Toán lớp 2 nâng cao kiểm tra học lực môn Toán đầu năm lớp 2

Thầy giao các em một số bài tập toán nâng cao lớp 2 để kiểm tra đánh giá học lực môn Toán của các em khi bắt đầu bước vào đầu năm học lớp 2, các em hãy thử làm các câu hỏi toán lớp 2 kiểm tra này xem học lực của mình ở mức nào.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

bài tập toán lớp 2 nâng cao kiểm tra học lực môn toán đầu năm lớp 2

Câu hỏi bài tập Toán Lớp 2 Nâng Cao kiếm tra đánh giá học lực môn Toán đầu năm lớp 2

Câu 1: Mẹ An có một mảnh vải dài 92 cm. Mẹ bạn ấy cắt mảnh vải đó đi 48 cm. Hỏi mảnh vải đó còn lại bao nhiêu cm ?

Câu 2: Em hãy đặt tính rồi tính các phép tính sau

a) 72 + 25

b) 83 – 46

c) 49 + 21

Câu 3: Em hãy cho biết

a) Số liền trước của số 35 là số bao nhiêu ?

b)  Số lẻ liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là số bao nhiêu ?

Câu 4: Cho các phép tính dưới đây, hãy cho biết phép tính nào đúng ?

a) 5 cm + 10 cm = 15

b) 5 cm + 10 cm = 40 cm

c) 5 cm + 10 cm = 30 cm

Câu 5: Nhìn vào hình vẽ bên dưới và cho biết

câu 5 có bao nhiêu tam giác hình vuông bài tập toán lớp 2 nâng cao kiểm tra năng lực học sinh đầu năm lớp 2

Hình trên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu đoạn thẳng ?

Câu 6: Cho các số sau: 92, 75, 12, 87. Em hãy cho biết số lớn nhất trong các số trên là số nào ?

Câu 7: Bạn Cường có một chục viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Hỏi bạn Cường có tất cả bao nhiêu viên bi ?

Câu 8: Em hãy cho biết hình bên dưới có bao nhiêu điểm nằm bên trong hình vuông ?

câu 8 có bao nhiêu điểm bài tập toán nâng cao lớp 2 kiểm tra năng lực học sinh lớp 2 đầu năm

Câu 9: Hãy điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm

a) 34 + 11 … 45

b) 97 – 34 … 99 – 36

c) 23 + 34 … 21 + 35

d) 34 + 35 … 99 – 52

Câu 10: Có 2 đội trồng cây, biết rằng đội thứ nhất cố 35 người, đội thứ hai có 29 người. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Cả 2 đội có bao nhiêu người ?

b) Đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai bao nhiêu người ?

Câu 11: Cho các chữ số sau: 3, 6, 8

a) Em hãy lập tất cả các số có 2 chữ số

b) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn

Câu 12: Cho hình bên dưới

câu 12 vẽ hình tam giác bài tập toán nâng cao lớp 2 kiểm tra năng lực học sinh đầu năm

Em hãy vẽ thêm để hình trên có 1 hình vuông và 3 hình tam giác

Câu 13: Cho dãy số dưới đây

20, 22, 25, 30, 35

Em hãy cho biết số nào trong dãy số trên không đúng theo quy luật ?

Câu 14: Biết rằng hôm nay là thứ hai ngày mùng 10. Hỏi thứ tư tuần sau là ngày mùng mấy ?

Câu 15: Em hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần

33 + 21, 44 + 25, 87 – 16, 65 – 23

Câu 16: Nhà bạn Linh nuôi 26 con gà. Trong đó có 14 con gà mái. Hãy cho biết:

a) Nhà Lan có bao nhiêu con gà trống ?

b) Mẹ bạn Lan đã bán đi 3 con gà mái và 2 con gà trống. Vậy nhà Lan còn lại bao nhiêu con gà mái và bao nhiêu con gà trống ?

Câu 17: Em có 67 chiếc bút màu, bạn hải có 39 chiếc bút chì màu. Hỏi em nhiều hơn bạn Hải bao nhiêu chiếc bút chì màu ?

Câu 18: Em hãy vẽ một đoạn thẳng dài 1 dm.

Câu 19: Có bao nhiêu hình vuông trong hình vẽ dưới đây

câu 19 có bao nhiêu hình vuông bài tập toán lớp 2 nâng cao kiểm tra năng lực học sinh đầu năm

Câu 20: Em hãy trả lời các câu hỏi sau

a) Số liền trước số 67 là số …

b) Số liền sau số 24 là số …

c) Số liền sau số 12, liền trước số 14 là số …

**********

Bên trên là một số bài tập Toán lớp 2 nâng cao đánh giấ kiểm tra học lực môn Toán khi bước vào đầu năm lớp 2. Ngoài các câu hỏi bài tập toán lớp 2 thầy vừa cho, các em có thể tham khảo và làm thêm nhiều bài tập toán nâng cao lớp 2 khác hay làm các bài tập, đề thi toán olympic quốc tế dành cho lớp 2 xem mình có làm được không ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *