09 bài toán lớp 2 ôn tập bổ sung cho hs giỏi kèm lời giải

Sau đây là 10 bài toán lớp 2 ôn tập cho các em bổ sung thêm kiến thức, các em chịu khó làm thật nhiều bài, đề thi nhé, có như thế mới trơ thành học sinh giỏi toán lớp 2 được.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

Bài 1: Cho số 67. Số đó tăng giảm thế nào nếu:

a) Bớt chữ số hàng chục đi 2 ?

b) Xóa bỏ chữ số 6 ?

c) Chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị đều tăng thêm 2 ?

Bài giải:

a) Bớt chữ số hàng chục đi 2 ta còn số 47. Số đó giảm 20 đơn vị.

b) Xóa bỏ chữ số 6 ta còn số 7. Số đó giảm 60 đơn vị.

c) Chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị đều tăng thêm 2 ta được số 89. Số đó tăng 22 đơn vị.

Bài 2: Lấy số liền trước của 99 trừ đi số liền sau của 50 được hiệu là bao nhiêu ?

Bài giải:

Số liền trước của 99 là 98

Số liền sau của 50 là 51

Vậy hiệu là: 98 – 51 = 47

Bài 3: Năm nay bà 69 tuổi, mẹ kém bà 31 tuổi, Đào kém mẹ 29 tuổi. Hỏi năm nay Đào bao nhiêu tuổi ?

Bài giải:

Số tuổi của mẹ là: 69 – 31 = 38 tuổi

Số tuổi của Đào là: 38 – 29 = 9 tuổi

Bài 4: Cho 5 điểm A, B, C, D, E trong hình vẽ bên.

bài 4 10 bài toán ôn tập bổ sung lớp 2 kèm lời giải

Có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu đường thẳng? Hãy vẽ và kể tên các đường thẳng đó.

Bài giải:

Có thể vẽ được 10 đường thẳng đó là:

đáp án bài 4 10 bài toán ôn tập bổ sung lớp 2 kèm lời giải

AB, AC, AD, AE

BC, BD, BE

CD, CE

DE

Bài 5: Làm thế nào để từ một can 5 lít và một can 2 lít lấy ra được 1 lít dầu ăn ?

Bài giải:

Đong đầy hai lần dầu ăn vào can 2 lít và đổ vào can 5 lít. Lần thứ ba lại đổ đầy vào can 2 lít sau đó đổ tiếp vào can 5 lít cho đến khi đầy can.

Số dầu còn lại trong can 2 lít là 2 + 2 + 2 – 5 = 1 (lít)

Bài 6: Hình vẽ bên có:

bài 6 10 bài toán ôn tập bổ sung lớp 2 kèm lời giải

a) Bao nhiêu hình tam giác

b) Bao nhiêu hình tứ giác

Hãy chỉ ra các hình đó.

Bài giải:

Hình vẽ bên có:

a) Có 12 hình tam giác: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1+5, 2+6, 2+3, 3+4, 4+6, 1+2+5+6

b) Có 7 hình tứ giác: 1+2, 1+2+5, 1+2+3, 1+2+6, 2+3+4+6, 1+2+3+5, 1+2+3+4+5+6

Bài 7: Có 18 người khách cần sang sông, không kể những người lái thuyền

a) Nếu mỗi thuyền chỉ chở 2 người thì cần mấy thuyền để chở hết số khách đó ?

b) Nếu mỗi thuyền chở 3 người thì cần mấy thuyền để chở hết số khách đó ?

Bài giải:

a) Nếu mỗi thuyền chỉ chở 2 người thì cần 18 : 2 = 9 (thuyền)

b) Nếu mỗi thuyền chở 3 người thì cần 18 : 3 = 6 (thuyền)

Bài 8: Em hãy nối các phép tính có kết quả bằng nhau

câu 8 10 bài toán ôn tập lớp 2 kèm lời giải cho học sinh giỏi

Bài giải:

đáp án câu 8 10 bài toán ôn tập lớp 2 cho học sinh giỏi

Bài 9: Tìm x biết rằng:

a) 62 + 11 < x – 18 < 75

b) 99 – 11 > x + 87 – 23 > 67 + 19

Bài giải:

a) 73 < x – 18 < 75

x – 18 = 74

x = 74 + 18

x = 92

b) 88 > x + 64 > 86

x + 64 = 87

x = 87 – 64

x = 23

Bên trên là 09 bài toán tiểu học ôn tập bổ sung toán lớp 2 kèm lời giải dành cho học sinh giỏi, các em hãy tham khảo và tự làm bài nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *